Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Vremena Past Simple i Present Perfect možemo koristiti da opišemo neku radnju koja se dogodila u prošlosti. O načinu na koji se grade ova dva vremena pogledajte u prethodnim lekcijama:

Razlike između Past Simple i Present Perfect

Razlike u upotrebi između ova dva vremena su sledeće:

Past Simple  - za završenu radnju u prošlosti,period u kom se radnja dogodila je završen

Present Perfect - za radnju koja je počela u prološlosti i nastavlja se u sadašnjosti, period u kom se radnja dogodila nije završen

Past Simple - za radnju koja se dogodila u određenom trenutku u prošlosti                 

Present Perfect - za radnju koja se dogodila u neodređenom trenutku u prošlosti 


Reči pomoću kojih prepoznajemo ova vremena su:

Past Simple - ago, when, yesterday, last week... 

Present Perfect - ever, since, yet, just, for, since...

saw five movies last month. (završena radnja u prošlosti, mesec je završen)
have seen five movies this month. (radnja koja je počela u prološlosti i nastavlja se u sadašnjosti, mesec nije završen)

I went to Canada last summer. (određeni trenutak u prošlosti)
have been in Canada two times in my life.  (neodređeni trenutak u prošlosti)