fbpx

Uslovi korišćenja sajta English Lane

Ovi uslovi korišćenja regulišu upotrebu sajta English Lane i drugih proizvoda i usluga koje sajt omogućava. Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja sajta English Lane, jer korišćenje sajta u potpunosti podrazumeva da prihvatate ove uslove, uključujući i ostale dokumente koji regulišu rad sajta, kao što je politika privatnosti.

Ko može koristiti sajt

Sajt mogu koristiti oni koji prihvate dokumente koji regulišu rad sajta, uključujući i uslove korišćenja i politiku privatnosti. Kada napravite nalog na sajtu ili koristite sadržaje koje sajt omogućava javno dostupnim, vaša obaveza je da dostavite tačne i potpune informacije i da prihvatite odgovornost da redovno ažurirate ove infromacije da bi one ostale tačne i potpune. U obavezi ste da prilkom registracije koristite vaše lične podatke, uključujući i vašu imejl adresu kojoj imate pristup jer će biti neophodno da vaš nalog na sajtu verifikujete pre nego što isti bude aktiviran. Maloletna lica su u obavezi da sajt koriste uz saglasnost roditelja ili staratelja, posebno u slučajevima kada ostavljaju svoje podatke, odnosno kreiraju nalog za pristup sajtu. Druga ograničenja mogu postojati za pojedine delove sajta.

Korisnici sajta imaju pravo da koriste uslugu i sadržaje sajta u lične svrhe. Korisnici se takođe obavezuju da neće ni sa kim deliti podatke o svom nalogu niti upotrebiti iste da se omogući pristup sajtu drugim licima. Korišćenje sajta ne podrazumeva prenos prava ili vlasništva nad sadržajima ili uslugama kojima korisnici imaju pristup. 

Pravo intelektualne svojine

Svi materijali za učenje, u pisanom, audio, i video formatu, objavljeni na besplatnom i plaćenom delu sajta su vlasništvo sajta English Lane, i zaštićeni su autorskim pravima. Nije dozvoljeno kopiranje sadržaja, upotreba u komercijalne svrhe ili upotreba sadržaja i usluga bez prethodne pisane saglasnosti sajta English Lane. 

Plaćeni deo sajta

Sajt nudi plaćene usluge. Korisnici su dužni da plaćaju usluge na način na koji je to regulisano na sajtu. Zadržavamo pravo promene cene usluga u bilo kom trentuku, bez prethodne najave i takva promena će važiti od trenutka objave. Korisnici se savetuju da pregledaju besplatne materijale i detaljan opis plaćenih usluga pre kupovine istih, jer povrat novaca nije moguć.

Sajt English Lane zadržava pravo da promeni, prekine, ili na neki način izmeni plaćeni sadržaj kom imaju pristup korisnici koji plaćaju članarinu. Kompletan sadržaj sajta, uključujući besplatni i plaćeni deo je podložan odredbama u delu za odricanje od odgovornosti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, aktivnost na sajtu ili uspešan završetak kurseva ne podrazumeva bilo kakve sertifikate ili dokumente. Sajt English Lane nema obavezu da kreira sadržaj u skladu sa obrazovnim programima ili odrebama propisanim od strane drugih obrazovnih institucija.

Korišćenje sajta ne podrazumeva ostvarivanje veze sa bilo kojom obrazovnom institucijom, ne podrazumeva upis u drugu obrazovnu instituciju niti daje pravo korisnicima da koriste resurse drugih obrazovnih institucija osim njihovog učešća u aktivnostima koje omogućava sam sajt na sopstvenoj platformi.

Plaćanje usluga se vrši uplatom na tekući račun škole English Lane. Uplate za rezidente Republike Srbije omogućene su na dinarski tekući račun. Uplate na ovaj račun mogu se izvršiti iz bilo koje pošte, banke ili putem ebank servisa.

Uplate za nerezidente omogućene su na devizni tekući račun. Nerezidenti uplatu takođe mogu izvršiti putem PayPal servisa. Uplata putem PayPal servisa nije dozvoljena rezidentima Republike Srbije. English Lane se odriče svih odgovornosti vezanih za utvrdjivanje statusa rezidentnosti i odgovornost je na strani korisnika da prilikom prijave izaberu odgovarajući metod plaćanja na osnovu ovog statusa.

Dugoročne članarine

Dugoročna članarina podrazumeva članstvo u English Lane školi određen broj meseci (6 ili 12 meseci u kontinuitetu). Uz ovakav vid članarine omogućena je niža cena i ušteda za krajnje korisnike, a plaćanje se vrši u celosti.

Dugoročne članarine omogućene su trenutnim članovima škole, članovima koju su dobili saglasnost da profesori English Lane škole žele da nastave rad sa njima u narednom periodu kao i novim članovima pod posebnim uslovima. Neko ko nije bio član škole, može se učlaniti po promotivnim uslovima, i stiče pravo da ostvari ponudu za dugoročne članarine, u slučaju da profesori žele da ostvare saradnju sa tim članom. Saradnja može biti prekinuta od strane English Lane u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga. U tom slučaju član će biti kontaktiran i adekvatna kompenzacija ponuđena, skladno razlozima prekida saradnje.  

Dugoročna članarina teče u kontinuitetu od momenta uplate do isteka plaćenog perioda (6 ili 12 meseci). Članarina ističe istog datuma u mesecu. Ako je datum uplate 05.01. za period od 6 meseci, takava članarina ističe 05.07.

U toku trajanja članarine, član škole English Lane ima pravo da pauzira svoju članarinu u periodu od 10 dana (za članarinu od 6 meseci) ili 20 dana (za članarinu od 12 meseci). To znači da će nalog biti ugašen u tom periodu, a članarina produžena za taj broj dana. Za ostavarivanje ovog prava, korisnik mora imejlom obavestiti administratore škole o periodu kada će napraviti pauzu. Ova pauza se ne može koristiti retroaktivno, što znači da se uvek može primeniti na budući period.

Povrat novca takođe nije moguć u slučajevima kada član nije imao vremena za učenje, kvara na opremi ili nepostojanja internet konekcije kao i drugim razlozima nastalim od strane korisnika usluge. 

Članarina se ne može preneti na drugo lice. Član škole preuzima na sebe odgovornost da svoj nalog koristi u skladu sa ovim uslovima korišćenja. U slučaju da bude utvrđeno da član škole krši uslove korišćenja po bilo kom osnovu, nalog će biti ugašen bez mogućnosti za povrat novca.

English Lane škola zadražava pravo da odbije da primi u školu bilo koga bez obrazloženja. U tom slučaju će korisnik biti imejlom obavešten da mu nije odobreno članstvo. U slučaju da je uplata već izvršena, ista će biti refundirana na račun sa kog je poslata. Za uplatu putem opšte uplatnice odnosno naloga za prenos, korisnici sami snose odgovornost za tačnost unetih podataka na koja će sredstva biti vraćena kao i odgovornost za čuvanje priznanice kao dokaza o uplati.

Sadržaji korisnika

Sadržaji koje korisnici dele sa sajtom i drugim korisnicima na sajtu, što može uključivati komentare u forumu, pisane i audio zadatke, i ostalo, su odgovornost samih korisnika koji objavljuju ove sadržaje, i korisnicu su odgovorni za njihovu tačnost i da su ti sadržaji u skladu da uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Slanje sadržaja korisnika daje sajtu English Lane potpuno pravo i dozvolu da kopira, distribuira, modifikuje, javno objavili ili na drugačiji način koristi sadržaje korisnika. Ova dozvola podrazumeva i pravo sajta English Lane da autorizuje druge osobe da koriste sadržaje korisnika nezavisno od usluge koju sajt pruža. Ništa navedno u ovim uslovima ne ograničava zakonska prava koje sajt English Lane može imati nad sadržajima korisnika. Sajt zadržava pravo da izmeni ili obriše sadržaje korisnika iz bilo kog razloga, uključujući i sadržaje korisnika koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja.

Podaci o korisnicima usluga se prikupljaju i obrađuju od strane zaposlenih i neće biti deljeni sa drugim licima.

Sajt English Lane štiti vaše naloge i sve informacije u vezi sa njima, ali ne može garantovati da neautorizovane osobe neće pristupiti takvim podacima. Korisnici su u obavezi da obaveste sajt ukoliko veruju da su njihovi nalozi ili podaci kompromitovani ili zloupotrebljeni.

Na sajtu se mogu naći sadržaji ili linkovi ka sadržajima drugih lica koji su u vlasništvu tih lica. Sajt English Lane ne može garantovati da će takav sadržaj ili usluga biti pouzdan, primeren ili da neće sadržati softver koji može naškoditi vašim podacima u kompjuteru, telefonu, itd. Sajt English Lane se odriče odgovornosti i obaveze u vezi sa pristupom i korišćenjem sadržaja i usluga drugih lica.

Odricanje od odgovornosti

Usluge i svi sadržaji objavljeni na sajtu su dati kao takvi bez ikakve garancije, pisane ili podrazumevane. Sajt English Lane se odriče odgovornosti za garanacije da u sadržaju neće biti grešaka niti da će sve stranice sajta raditi u svakom trenutku.  Korisnici prihvataju korišćenje usluga na sopstveni rizik.

Sajt neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu ili indirektnu štetu koja nastane iz pristupa, korišćenja ili nekorišćenja sajta, ili zbog bilo koje greške koja se može javiti na sajtu. Korišćenje sajta podrazumeva saglasnot da korisnici neće sajt smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu, troškove ili obaveze prouzrokovane korišćenjem ili nekorišćenjem usluga.

Sajt English Lane zadržava pravo da ove uslove izmeni u bilo kom trentku bez prethodne najave. Izmena stupa na snagu od momenta objavljivanja. Nastavak korišćenja usluge nakon izmena podrazumeva da korisnik pristaje na izmenjene uslove ili politiku privatnosti.

Obaveze korisnika

Prilikom korišćenja usluga i sadržaja sajta (besplatnih i plaćenih), korisnici na sebe prihvataju obavezu da neće objavljivati sadržaje koji:

 • Sadrže nedozvoljene materijale ili promovišu nedozvoljene aktivnosti
 • Sadrže pretnje ili insinuacije nasilja
 • Na neki način vređaju druge korinike
 • Krši intelektualno pravo, privatnost ili druga prava
 • Sadrže nevažne, neprimerene, ili promotivne poruke
 • Na drugi način krše uslove korišenja sajta English Lane

Korisnici takođe ne smeju:

 • Činiti nešto što narušava prava drugih korisnika
 • Deliti šifru ili podatke korišćene za kreiranje sopstenog naloga
 • Pokušavati da pristupe nalogu drugih korisnika
 • Pristupati nedozvoljenim delovima sajta koji nisu javno dostupni
 • Pokušavati da manipulišu korisnicima, softverima ili mrežom
 • Koristiti lažne podatke ili podatke drugih osoba prilikom registracije
 • Uticati na nekoga da radi bilo šta od ovde navedenog

Korišćenje plaćenih usluga sajta podrazumeva da svi korisnici prihvataju na sebe određena pravila ponašanja koja ukljčuju:

Jedan korisnik može registrovati jedan nalog za plaćenu uslugu.

Poslati zadaci i učešće u aktivnostima će biti rezultat rada samog korisnika (osim kada je u pitanju grupna aktivnost koja je izričito navedena).

Korisnici neće pokušavati na bilo koji način da manipulišu sistemom i na nepošten način poboljšavaju svoj rezultat ili na štetu drugih.

Ukoliko se utvrdi da korisnik deli svoj pristup sa drugim korisnicima, sajt zadržava pravo da takvom korisniku deaktivira nalog.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.