fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Kod pisanja naslova na engleskom jeziku (pesme, filmovi, članci, knjige…) postoji nekoliko pravila. Za razliku od srpskog jezika gde je samo prvo slovo u naslovu veliko, u engleskom se većina reči u naslovu piše velikim slovom. Velikim slovom pišu se prva i poslednja reč u naslovu.

Velikim slovom se takođe pišu i sve imenice, pridevi, glagoli, prilozi i zamenice u naslovu. Osim toga, velikim slovom pišu se i veznici i predlozi sa više od pet slova (because, before, through, unless...). 

Malim slovom u naslovu se pišu:

1. veznici (manje od pet slova) – and, but, or…

2. predlozi (manje od pet slova)  – over, in, on…

3. članovi (osim kada je prva reč u naslovu) – a, an, the

4. to koje prethodi infinitivu (osim kada je prva reč u naslovu) - to make

Na internetu postoje aplikacije koje automatski napišu naslov prema pravilima. Dovoljno je da se ispiše naslov i aplikacija sama prepravi naslov tako da bude napisan prema pravilima.

TitleCap

Capitalize My Title