Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Postoji četiri jezičke veštine koje se primenjuju prilikom učenja nekog stranog jezika. Ovo se odnosi na učenje bilo kog stranog jezika. Da bi uspešno komuncirali na nekom stranom jeziku potrebno je da se sluša, govori, čita i piše na tom jeziku. Govor i pisanje spadaju u aktivne veštine, a čitanje i slušanje u pasivne.

S obzirom da je potrebno koristiti sve četiri veštine za uspešnu komunikaciju, neophodno je razvijati sve četiri veštine prilikom učenja nekog stranog jezika. 

Ovde ćemo navesti najkorisnije vežbe koje možete primeniti prilikom razvijanja određene jezičke veštine:

Slušanje (Listening) – Ovu veštinu je moguće razvijati tako što ćete slušati muziku, gledati televiziju / filmove na stranom jeziku. Za razvijanje ove veštine efikasna su vežbanja u kojima imate audio ili video zapis koji treba preslušati, a zatim uraditi vežbanja u vezi sa onim sto ste čuli. Još jedna dobra vežba je diktat, gde se kombinuju slušanje i pisanje.

Na sajtu English Lane postoje vežbanja u kojima se sluša (listening) a zatim rade vežbanja. Evo nekoliko primera:

Govor (Speaking) – Načini za razvijanje ove veštine su zadaci u kojima se radi u paru ili u grupi, gde je potrebno razgovarati na određenu temu. Za rad u grupi, ali isto tako i za individualan rad, pogodne su vežbe gde se peva, recituje ili glumi na stranom jeziku.

Čitanje (Reading) – Ovo je pasivna veština kod koje je korisno čitati tekstove na stranom jeziku (odlomke, romane, novine, časopise…) a zatim raditi neka vežbanja u vezi sa pročitanim tekstom, kao što su odgovaranje na pitanja, dopunjavanje rečenica, odlučivati da li su tvrdnje tačne ili ne.

Ukoliko želite da usavršavate ovu veštinu, na sajtu potražite vežbanja sa nazivom čitanje i razumevanje, kao što su:

Pisanje (Writing) – Najbolje je početi od pisanja rečenica, kraćih odlomaka a zatim preći na duže tekstove, eseje. Ovde su pogodne vežbe gde je potebno upotrebiti konkretne reči u rečenici, pisanje pisma / imejla prijatelju, pisanje dnevnika.

Ukoliko i ti želiš da počneš da učiš engleski na organizovan način, razvijaš sve četiri jezičke veštine i aktivno radiš na usavršavanju engleskog, prijavi se za English Lane Klub. Ove veštine razvijaćeš kroz pisane zadatke, lekcije i tekstove, diktate, zadatke čitanja, i naravno, na onlajn časovima konverzacije. Sve ovo je uključeno u mesečnu članarinu.