Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Glagol biti (to be) u  engleskom jeziku može biti glavni (kada ima svoje značenje - She was here yesterday.) ili pomoćni glagol (kada pomaže u gradjenju nekog drugog vremena - She was helping us). U prvom slučaju se prevodi odgovarajućim oblikom glagola biti na srpski jezik. U drugom slučaju, kada je glagol biti pomoćni glagol, on se ne prevodi. Na primer, rečenica He was reading a book, bi bila prevedena On je čitao knjigu. Prevodi se samo glavni glagol, a to je u ovoj rečenici glagol read (čitati). Pomoćni glagol biti se koristi i u uptinim i odričnim rečenicama, ali ni tada se njegovo značenje ne prevodi.

Koji su oblici glagola biti u prošlom vremenu?

potvrdan oblik: 

jednina                                         množina

I am (I'm)                                     We are (We're)             

You are (You're)                            You are (You're)

He is (He's)                                  They are (They're)

She is (She's) 

It is (It's)

 

 

upitan oblik: 

jednina                                         množina

Am I                                            Are we            

Are you                                        Are you

Is he                                            Are they

Is she

Is it

 

 

odričan oblik (u zagradi su dati skraćeni oblici): 

jednina                                         množina

I am not                                       We are not (We aren't)           

You are not (You aren't)                 You are not (You aren't)

He is not (He isn't)                         They are not (They aren't)

She is not (She isn't)

It is not (It isn't)