Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Postoje tri vrste participa u engleskom. Najčešće se koriste za građenje pojedinih vremena, mogu biti imenice u rečenici, pridevi, a mogu se koristiti da skrate rečenicu (Participle Clause).

1) Sadašnji particip (Present Participle)

Gradi se dodavanjem nastavka –ing na infinitiv glagola (watch + ing --- watching) a koristi se: 

a)  kao pridev – interesting, boring
b)  kao gerund – swimming, reading
c)  kod trajnih (continuous) vremena, kao što su: Present ContinuousPast Continuous – He is smiling. They were having dinner.

2) Prošli particip (Past Participle)

Prošli particip kod pravilnih glagola gradi se dodavanjem nastavka –ed na infinitiv glagola (watch + ed --- watched). Ako je glagol nepravilan, prošli particip se nalazi u trećoj koloni liste nepravilnih glagola. Prošli particip se koristi:

a) kod perfektnih (perfect) vremena, kao što su: Present PerfectPast Perfect – She has left. I had closed the window.
b) kod pasiva – The bridge was built.
c) kao pridev – interested, bored

3) Perfektni particip (Perfect Participle)

Perfektni particip se ređe upotrevaljava u odnosu na sadašnji i prošli particip. Gradi se od glagola have sa nastavkom –ing i prošlog participa (have + ing + prošli particip ---- having brought). Koristi se za skraćivanje rečenica ili za kombinovanje rečenica koje imaju zajednički subjekat.

He left the house and went towards the river. ---- Having left the house he went towards the river.