fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Pomoćni glagoli pomažu gradjenje nekog vremena, i nemaju svoje osnovno značenje. Na primer, u rečenici He is watching TV, is je pomoćni glagol i ne prevodi se već pomaže prilikom građenja vremena, u ovom slučaju Present Continuous. U engleskom postoji tri pomoćna glagola (auxiliary verbs): 

1) Pomoćni glagol to be

Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: am, is, are. Am se koristi za prvo lice jedinine, is za treće lice jednine, a sa drugo lice jednine i sva lica u množini koristi se are. U prošlom vremenu oblici su: was, were. Was se koristi za prvo i treće lice jednine, a u slučaju kada je subjekat drugo lice jednine ili u množini, koristi se were.

Pomoćni glago to be se koristi za građenje sledećih vremena: Present ContinuousPast ContinuousFuture (be going to)

2) Pomoćni glago to do

Oblici u sadašnjem vremenu su: do, does. Does se koristi za treće lice jednine, a za sva ostala lica se koristi do. U prošlom vremenu oblik ovog glaogla je: did za sva lica.

Pomoćni glagol to do se koristi za građenje ovih vremena: Present SimplePast Simple

3) Pomoćni glago to have

Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: have, has. Has se koristi kada je subjekat treće lice jednine, a za ostala lica jednine i množine koristi se have. U prošlom vremenu se korisiti oblik: had za sva lica jednine i množine.

Pomoćni glagol to have se koristi za ova vremena: Present PerfectPast Perfect

Svi ovi glagoli se mogu koristiti i kao obični glagoli, kada imaju svoje osnovno značenje (be - biti; do - raditi; have - imati):

am younger than my sister. 
They were at home last night.
He does his homework after school.
Mike did the washing up.
Elena has threechildren.
They had two apartments.