Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Iako se zove Present Perfect, ovo vreme se najčešće prevoid prošlim vremenom. Koristi se za radnju koja se desila u neodređenom trenutku u prošlosit. Za građenje vremena Present Perfect potreban je prošli particip. Za pravilne glagole, prošli particip se dobija dodavanjem nastavka –d ili –ed na glagol, a kod nepravilnih je to trećna kolona nepravilnih glagola.

Kako se gradi Present Perfect?

potvrdan oblik: Subjekat + has/have +prošli particip

It has stopped

They have left

upitan oblik: Has/have + Subjekat +prošli particip

Has it stopped?

Have they left?

odričan oblik: Subjekat + has/have + not +prošli particip

It has not stopped.

They have not left.

Kada se upotrebljava vreme Present Perfect?

- za radnju koja se dogodila u nekom neodređenom trenutku u prošlosti

have traveled to England.

- za radnju ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti (u ovom slučaju prevodi se sadašnjim vremenom na srpski jezik)

have known Alice for six years.

- za prošlu radnju čija se posledica vidi u sadašnjosti

I can't pay for the bill, I have lost my wallet.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su: ever, never, just, already, since, yet, up to now, recently, before…

Present Perfect - Potvrdan oblik

I

 

have

walked down the road.

You

He

has

invited us to her party.

She

It

We

have

seen them recently.

You

They

 

Present Perfect - Odričan oblik

I

 

have not

walked down the road.

You

He

has not

invited us to her party.

She

It

We

have not

seen them recently.

You

They

 

Present Perfect - Upitan oblik

 

Have

I

walked down the road.

you

Has

he

invited us to her party.

she

it

Have

we

seen them recently.

you

they

 

Present Perfect – Kratki odgovori

Yes,

No,

I

 

have.

haven't.

you

he

has. 

hasn't.

she

it

we

 

have.

haven't.

you

they