Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

Da biste naučili kako se grade upitne rečenice u engleskom jeziku za bilo koje vreme (present, past, future...) dovoljno je da znate red reči kod upitnih rečenica. Naime, red reči je manje više isti kod svih upitnih rečenica, barem kada su u pitanju jednostavnije rečenične konstrukcije. 

Glavni delovi upitnih rečenica u engleskom jeziku su: 

Pomoćni glagol / Subjekat / Glavni glagol

Did you go? (Past Simple)
Is she doing? (Present Continuous)

Ovo su glavni delovi upitnih rečenica, i red reči će uvek biti ovakav. Međutim, vrlo često je potrebno da se upotrebi upitna reč (who, what, where...) u rečenici. U tom slučaju, važno je zapamtiti da upitna reč uvek stoji na početku rečenice, pre pomoćnog glagola:

Upitna reč / Pomoćni glagol / Subjekat / Glavni glagol

Where did you go? (Past Simple)
What is she doing? (Present Continuous)

Upitne rečenice mogu imati i neke dodatke, kao što je prilog, objekat ili čak i rečenica.

Where did you go yesterday?
Where did she leave her glasses?
What were you doing when I called you this morning?

Bez obzira na dodatke, red reči glavnih delova upitne rečenice se ne menja. Postoji jedan izuzetak, gde se menja ovaj red reči, a to su upitne rečenice u kojima se postavlja pitanje o subjektu. U ovom slučaju izostavlja se subjekat jer je nepoznat, pa se tako odmah posle pomoćnog glagola dodaje glavni glagol ili se pomoćni glagol potpuno izostavlja:

Who is making that noise?
Who left the window opened?


Ako želiš da učiš engleski na potpuno jedinstven i fleksibilan način i konačno stekeneš samopouzdanje da počneš da govoriš na engleskom jeziku, klikni ovde.