fbpx

Registracije su trenutno zatvorene.

Upitni privesci (Question tags) su posebna konstrukcija u engleskom jeziku koja se nalazi na kraju rečenice a odvojena je zarezom. Upitni privesci se koriste kada govornik traži potvrdu za ono što je izgovorio. Sastoje se od pomoćnoj glagola koji je upotrebljen u rečenici i od zamenice.

She has already left, hasn’t she? (pomoćni glagol – have

Kako koristiti upitne priveske?

Postoje sledeća pravila kada se koji upitni privezak upotrebljava u određenoj rečenici:

1. Potvrdna rečenica - odričan privezak (positive statement - negative tag)

Ako je rečenica potvrdna, dodak mora biti odričan.

You're Jenny, aren't you?

2. Odrična rečenica - potvrdan privezak (negative statement - positive tag)

Ako je rečenica odrična, onda upitni privezak mora biti u potvrdnom obliku.

He hasn't lost his keys, has he?

3. Ako u rečenici već nije dat pomoćni glagol, potrebno je upotrebiti do, does ili did u zavisnosti od toga koje je vreme upotrebljeno.

Do i does se koriste za Present Simple (I do, you do, he does, she does, it does / we do, you do, they do).

Did se koristi za Past Simple, za sva lica.

Banks close at four, don’t they?
Jason broke the window, didn’t he?

4. Kada je u rečenici upotrebljen modalni glagol, taj modalni glagol se upotrebljava i u upitnom privesku.

She can help, can't she?

5. Postoji i jedan izuzetak, glagol to be, i to samo u prvom licu jednine u slučaju kada se upotrebljava potvrdna rečenica a odričan privezak. Tada će u upitnom privesku biti aren’t. Ako je odrična rečenica sa glagolom to be u prvom licu, upitni privezak će biti am I.

I’m late, aren’t I?
I’m not late, am I?

Upiši se u English Lane školu

Nadam se da su ti moje lekcije, vežbanja i saveti korisni. Ukoliko ti se dopada moj pristup i želiš da se ozbiljno posvetiš učenju engleskog, predlažem da pogledaš ponudu moje onlajn škole engleskog jezika: klikni ovde da saznaš više o školi >>

Kada postaneš član škole, možeš da učiš engleski onlajn, onda kada tebi odgovara putem najmodernije platforme.

U okviru škole dobićeš pristup veoma lepo organizovanim, originalnim i kvalitetnim kursevima, materijalima za učenje, radionicama kao i ostalim pogodnostima namenjenim isključivo članovima škole.

Napomena: broj mesta u školi je ograničen.

 

Kolačići nam pomažu da prikažemo određene funkcionalnosti i obezbedimo najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete ovaj sajt, pristajete na korišćenje kolačića.