fbpx

Registracije su trenutno zatvorene.

I Dopunite sledeće rečenice koristeći Past Continuous:

1. They _____________ (wait) for you for an hour.

2. _______ you ___________ (sleep)?

3. Sally _____________ (listen) the music.

4. The kids ____________ (do, not) their homework.

5. _______ he __________ (sit) there for hours?

6. The children ___________ (play) in the park, while she ___________ (drink) coffee.

7. She __________________ (work) all day.

8. What _______ you ________ (do) when the telephone rang?

9. Jason _________________ (read, not) at the time you called.

10. I _______________ (iron) the dress when she entered the room.

II Odredite koji je od ponuđenih odgovora tačan:

1. He ______ sleeping when I arrived.

a) was
b) were
c) is

2. Why were you ________ the office?

a) clean
b) cleaning
c) to clean

3. She was _________ cake all morning.

a) makeing
b) make
c) making

4. I _____________ about her.

a) wasn't talking
b) doesn't talking
c) haven't talking

5. They ________________ TV when the alarm went off.

a) was watching
b) is watching
c) were watching

6. He ______________ newspapers while she was preparing breakfast.

a) was reading
b) were reading
c) is reading

7. What ________ you doing in the office so late?

a) do
b) were
c) was

8. His parents were ___________ when he arrived.

a) sleeping
b) sleep
c) to sleep

Slična vežbanja:

Upiši se u English Lane školu

Nadam se da su ti moje lekcije, vežbanja i saveti korisni. Ukoliko ti se dopada moj pristup i želiš da se ozbiljno posvetiš učenju engleskog, predlažem da pogledaš ponudu moje onlajn škole engleskog jezika: klikni ovde da saznaš više o školi >>

Kada postaneš član škole, možeš da učiš engleski onlajn, onda kada tebi odgovara putem najmodernije platforme.

U okviru škole dobićeš pristup veoma lepo organizovanim, originalnim i kvalitetnim kursevima, materijalima za učenje, radionicama kao i ostalim pogodnostima namenjenim isključivo članovima škole.

Napomena: broj mesta u školi je ograničen.

 

Kolačići nam pomažu da prikažemo određene funkcionalnosti i obezbedimo najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete ovaj sajt, pristajete na korišćenje kolačića.