Kako da razvijaš veštinu slušanja kada učiš engleski?

Slušanje je pasivna veština gde je tvoj zadatak da slušaš engleski jezik. Ovo je veoma važno jer ti omogućava da reprodukuješ ono što čuješ. 

Iako je ovo pasivna veština, neophodan je deo uspešnog učenja engleskog jezika.