fbpx

Politika privatnosti sajta English Lane (Privacy Policy)

Svrha ovog dokumenta je da definiše kako sajt i škola English Lane (u nastavku “sajt English Lane”) prikuplja, koristi i deli informacije o posetiocioma sajta. Molimo vas da pročitate ovaj dokument jer korišćenjem sajta prihvatate sve uslove i procese defnisane ovim dokumentom, kao i uslovima korišćenja. Ukoliko imate nekih pitanja ili ne razumete neke delove ovih dokumenata, možete nas kontaktirati na mejl kontakt@englishlane.net.

English Lane je registrovana agencija za učenje stranih jezika, sa sedištem u Beogradu, Srbija.

Koje informacije se prikupljaju?

Da bi sajt omogućio pristup uslugama, neophodno je prikupljanje određenih podataka o posetiocima. Prilikom pristupa sajtu za besplatno učenje engleskog jezika, prikupljaju se IP adresa, geolokacijski podaci i ponašanje korisnika na sajtu. Sajt English Lane ne prikuplja ove podatke direktno već kroz alate za praćenje statistike sajta. Deo sajta za koji je potrebna registracija (uključuje rešenja za vežbanja i lekcije), zahteva registraciju korisnika, prilikom koje se prikupljaju ime i prezime korisnika i imejl adresa. Za tačnost ovih unetih podataka, odgovornost preuzimaju korisnici sajta koji se registruju. Pristup plaćenim sadržajima sajta podrazumeva prikupljanje podataka koji uključuju ime i prezime, imejl adresu, adresu prebivališta, broj telefona, broj identifikacionog dokumenta.

Sajt English Lane ne obrađuje uplate direktno i samim tim ne dolazi u kontakt sa podacima vezanim za plaćanje, osim onih podataka koji su neophodni za evidenciju izvršioca uplate i konfirmaciju iste. Ove podatke obrađuje banka kod koje se vrši uplata, tj. banka kod koje je registrovan račun agencije English Lane.

Saglasnost za obradu podataka

Prilikom korišćenja sajta, korisnici prihvataju uslove korišćenja i politiku privatnosti što znači da daju saglasnost da se podaci mogu prikupljati i koristiti na način na koji to definisano uslovima korišćenja a u skladu sa Zakonom. Korisnik zadržava pravo da povuče ovu saglasnost u bilo kom trenutku na način na koji je to definsano uslovima korišćenja, prilikom čega gubi pristup delovima sajta za koji je potrebna registracija.

Informacije koje se prikupljaju

Prilikom korišćenja sajta, informacije koje se mogu pratiti i sakupljati uključuju stranice koje korisnici posećuju, vreme posete, linkovi na koje su korisnici kliknuli, podaci o IP adresi, operativnom sistemu ili pretraživaču korišćenim za pretragu. Iz IP adrese se mogu videti podaci o internet provajderu kao i o geolokaciji.

Sajt takođe može koristiti kolačiće.

Informacije koje mogu identifikovati korisnike dostavljaju sami korisnici ili se prikupljaju korišćenjem drugih aplikacija. Sajt English Lane prikuplja informacije koje korisnici sami unesu prilikom registracije naloga, ažuriranja naloga, kupovine usluga, prilikom popunjavanja formulara ili učestovanja u javnim diskusijama, prilikom slanja imejla, i korišćenjem bilo kojih usluga sajta English Lane koje zahtevaju ovakvu vrstu informacija.

Ove informacije mogu biti korišćene u svrhu poboljšanja usluge, odgovaranja na konkretno pitanje, slanje relevantnih imejlova u vezi sa posebnim pogodnostima, promocijama ili uopšte vestima vezanim za poslovanje sajta, kao i poruke poslovnih partnera i slanje obaveštenja o samom radu sajta. Podaci korisnika mogu biti korišćeni da bi se prikazivao relevantan sadržaj na sajtu ili reklamne poruke (što uključuje reklamiranje i na drugim platformama kao što su internet pretraživači i društvene mreže). Svrha ovakvog korišćenja može biti unapređenje poslovanja.

Registracija naloga

Svi korisnici koji se registruju na sajt, u obavezi su da dostave svoje lične podatke koji uključuju ime i prezime, i imej adresu. Korisnik koji dostavlja podatke snosi odgovornost za tačnost dostavljenih podataka. Prilikom registracije naloga, korisnici daju saglasnost da se njihova imejl adresa doda na imejl listu. Ovo znači da korisnici mogu dobijati poruke na imejl adresu koju su korisitili prilikom registracije, koje uključuju poruke informativnog i promotivnog karaktera.

Deo sajta obuhvata forum za registrovane korisnike, gde isti mogu objaviti svoje komentare. Za učestovanje u forumu, potrebni su lični podaci korisnika, koji uključuju ime i prezime i imej adresu, a mogu uključivati i ostale podatke koje korisnici svojevoljno dostavljaju, kao što je fotografija korisnika, interesovanja, zanimanje, i slični podaci koji se mogu popuniti u studentskom profilu. Prilikom učestovanja u forumu, potrebno je imati u vidu da informacije deljene na ovaj način mogu biti javno dostupne. Iz tog razloga je važno da korisnici obrate pažnju na tip informacija koje dele na ovaj način, i izbegnu objavljivanje ličnih ili privantih podataka, bilo da se odnose na njih ili drugu osobu. Takođe potrebno je obratiti pažnju na uslove korišćenja gde je definisano korišćenje foruma i pravila ponašanja u istom.

Za učenje u školi English Lane potrebna je posebna registracija u odnosu na onu na besplatnom sajtu. Prilikom ove registracije, biće potrebno da korisnici dostave infromacije neophodne za kreiranje takvog naloga, kao i podatke neophodne za procesiranje uplate članarine. Podaci uključuju ime i prezime, imejl adresu, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, broj identifikacionog dokumenta. Ovi podaci se koriste za kreiranje jedinstvenog korisničkog naloga za pristup školi, i za obradu uplata.

Škola English Lane štiti lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Svi podaci o korisnicima se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima.

Škola English Lane zadržava pravo da prikuplja sadržaje kreirane od strane članova škole, što uključuje poslate zadatke, rezultate anketa, odgovore na pitanja, i ostale podatke o napredovanju članova. Članovima škole nije dozvoljno da u školi dele lične informacije o sebi ili drugim korisnicima, ili informacije koje su zabranjene uslovima korišćenja, osim informacija koje se zahtevaju za učestvovanje u zadacima i drugim aktivnostima.

Neke od ličinih informacija korisnika mogu biti vidljive kada korisnici šalju imejl ili na neki drugi način kontaktiraju školu, poput društvenih mreža.

Sajt English Lane može dobiti neke lične informacije o posetiocima upotrebom softvera i drugih onlajn servisa za optimizatiju i praćenje rada sajta. Drugi sajtovi koji omogućavaju rad sajta English Lane mogu sakupljati podatke o korisnicima prilikom korišćenja tih sajtova ili tokom aktivnosti na sajtu English Lane, i one mogu biti deljenje sa nama u cilju poboljšanja usluge, usluge drugih sajtova ili u cilju poboljšanja iskustva korisnika. Način korišćenja platforme od strane korisnika se može pratiti korišćenjem dodatnih servisa za analitiku iskustva korišćenja u cilju poboljšanja usluga.

Na sajtu se mogu naći linkovi ka drugim sajtovima ili onlajn resursima. Sajt English Lane neće deliti informacije sa drugim sajtovima, niti je odgovoran za politiku privatnosti i prikupljanje podataka na tim sajtovima.

Učenje u školi English Lane podrazumeva plaćanje članarine koju vrše korisnici uplatom na račun firme. Provajderi ovih usluga obrađuju naplate i sakupljaju podatke, a sajt English Lane nema kontakt niti prikuplja podatke o korisnicima prilikom registrovanja uplata, osim podataka koje su sami korisnici ispunili u prijavi za registraciju. 

Informacije se prikupljaju pre svega da bi se omogućio pristup sajtu korisnicima zainteresovanim za korišćenje istog, kao i u svrhu poboljšanja kvaliteta i usluge sajta English Lane, i povećanja sigurnosti sajta. Osim kako je to naznačeno u politici privatnosti, vaši podaci neće biti deljeni ni sa kim.

Poverljivost podataka i sigurnost informacija su veoma važne i primenjujemo određene mere da sačuvamo podatke koji se prikupljaju o korisnicima sajta English Lane, ali sajt ne može dati nikakve garancije za neautorizovanu upotrebu podataka od strane neovlašćenih lica.

Registrovani korisnici dobijaju pristup nalogu i dužni su da koriste tačne podatke prilikom registracije. Ovi podaci se mogu ažurirati od strane samih korisnika ili ukoliko korisnik kontaktira sajt English Lane direktno sa zahtevom da se podaci ažuriraju. Korisnici takođe mogu zahtevati da se njihovi podaci obrišu iz sistema, i u tom slučaju moraju kontaktirati sajt English Lane sa zahtevom da se to učini u njihovo ime. U slučaju ovakvog zahteva, sajt English Lane može zahtevati novčanu nadoknadu za obradu zahteva ukoliko je zahtev neosnovan ili nije u skladu sa okolnostima koje bi ovo omogućavale. Prilikom obrade ovakvog zahteva, sajt može zatražiti od korisnika informacije ili dokument koji bi omogućio identifikaciju korisnika koji ostvaruje svoje pravo. Ovo je sigurnosna mera da bi se sprečilo da lične podatke dobije neko ko za to nema osnova. Za obradu ovakvih zahteva potreban je određeni vremenski period, u kom slučaju će korisnik biti obavešten. Nakon brisanja naloga, neki podaci se mogu zadržati unutar baze podataka, u pristupnim logovima i drugim zapisima, koji mogu ali ne moraju sadržati neke lične podatke. Imajte u vidu da se neki lični podaci izuzimaju iz takvih zahteva u pojednim okolnostima, koje mogu uključivati situacije kada moramo obrađivati podatke da bi bili u skladu sa zakonskim regulativama.

Maloletni korisnici mogu koristiti sajt uz saglasnost roditelja ili staratelja. Sadržaj koji se objavljuje na sajtu je prikladan za korisnike svih starosnih grupa i u tom smislu nema ograničenja ko može korisiti sajt. Imajući u vidu da su za registraciju potrebni lični podaci korisnika, oni ih pružaju na sopstvenu odgovornost i uz podrazumevanu saglasnost staratelja ili roditelja. Kada je u pitanju kreiranje naloga za koje je potrebna uplata članarine u određenom novčanom iznosu, sajt neće svesno primiti uplate lica mlađih od 18 godina. U slučaju da lice mlađe od 18 godina želi da otvori nalog sa plaćenom članarinom, to mora uraditi roditelj ili staratelj u ime maloletnog lica i poslati nalog za plaćanje na lični zahtev i pod posebnim uslovima. Za ostale podatke koji se prikupljaju o maloletnim korisnicima sajta, važe isti dokumenti politike privatnosti i uslovi korišćenja, jer korišćenje sajta automatski znači i saglasnost sa ovim dokumentima roditelja ili staratelja.

Promene

Sajt English Lane zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez najave promeni ovaj dokument. Molimo vas da uvek pregledate najnovije verzije dokumenata politika privatnosti i uslovi korišćenja da biste uvek bili u toku sa vašim pravima i obavezama sa kojima ste saglasni prilikom korišćenja sajta.

Kontakt

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dokumentima ili korišćenjem sajta, možete nas kontaktirati slanjem imejla na adresu: kontakt@englishlane.net