ENGLESKI JEZIK VEŽBANJA

Besplatna kolekcija vežbanja za engleski jezik.

Izaberi vrstu vežbanja u engleskom:

U zavisnosti od toga šta želiš da vežbaš, izaberi jednu od ovih vrsta vežbanja.

Frazalni glagoli

Provežbaj različite oblike frazalnih glagola i kako da ih upotrebiš u rečenicama i vežbanjima.

Vremena

Uvežbaj vremena i pripremi se kako da koristiš vremena u rečenicama i tekstovima na engleskom.

Članovi

Nauči da pravilno koristiš a/an, the i nulti član kroz primere koje ćeš videti u ovim vežbanjima.

Imenice

Nauči šta su brojive a šta nebrojive imenice, provežbaj množinu, genitiv, i sve što je bitno.

Pasiv

Nauči kako da praviš pasivne rečenice i menjaš oblike glagola u skladu sa pravilima.

Indirektni govor

Uradi ova vežbanja da naučiš indirektni govor, slaganje vremena i ostale promene do kojih dolazi.

Pridevi / Prilozi

Nauči kako da koristiš prideve i priloge tako što ćeš uraditi vežbanja iz ove grupe.

Reči / izrazi

Provežbaj upotrebu različitih reči i izraza tako što ćeš uraditi vežbanja iz ove grupe.

Upitne rečenice

Nauči pravila i obrati pažnju na primere upitnih rečenica koje ćeš videti u ovim vežbanjima.

Uslovne rečenice

Ove vežbe će ti pomoći da provežbaš upotrebu uslovnih rečenica kroz praktične primere.

Zamenice

Uvežbaj lične, prisvojne, objekatske i ostale zamenice u engleskom uz ova vežbanja.

Predlozi

Provežbaj reči kao što su in, on, at, around, from… i nauči kako da ih koristiš u engleskom jeziku.

Posebne kolekcije vežbanja iz engleskog:

Vežbanja za početnike

Ovu kolekciju vežbanja čine aktivnosti za početnike kada je u pitanju učenje engleskog.

Engleski uz muziku

Slušaj muziku na engleskom i uradi vežbanja u vezi sa onim što čuješ.

Čitanje i razumevanje

Uradi aktivnosti koje su u vezi sa pročitanim tekstom na engleskom.