Pomoćni glagoli u engleskom jeziku (Vežbanja)

by | May 20, 2023

Vežbanje broj 1:

Vežbanje broj 2:

Izaberi odgovarajući oblik pomoćnog glagola koji je potrebno upotrebiti u rečenicama.

Prati nas:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde