Zorana Radović

Profesor engleskog jezika i književnosti, autor mnogobrojnih kurseva engleskog jezika i osnivač English Lane škole.

Ispod možeš pronaći besplatne lekcije, članke i podkast epizode sa Zoranom koje će ti pomoći da kreneš sa učenjem ili poboljšaš svoj engleski.

Želiš da upišeš English Lane školu? Saznaj više ovde.

Tražiš onlajn program engleskog za decu od 10-16 godina? Klikni ovde.

129 – Engleski za početnike – slobodno vreme

129 – Engleski za početnike – slobodno vreme

Nauči 15 izraza da pričaš o aktivnostima za slobodno vreme na engleskom, zajedno sa dve gramatičke konstukcije. Preslušaj epizodu ispod i nauči izraze za slobodno vreme: ​ Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš...

128 – Kako prevazići stres kod učenja engleskog jezika

128 – Kako prevazići stres kod učenja engleskog jezika

Učenje engleskog ima svojih izazova, ali je važno da izbegnete ili smanjite osećaj stresa da biste se fokusirali na sam proces učenja. Preslušajte epizodu ispod i preslušajte savete kako da prevaziđete stres kada učite engleski: ​ Zanima te više o onlajn...

Vremena u engleskom jeziku – Kompletan vodič

Vremena u engleskom jeziku – Kompletan vodič

Vremena u engleskom jeziku je kompletan vodič za vremena, gde ćeš naučiti kako se vremena u engleskom koriste i kako se razlikuju. Vremena u engleskom jeziku predstavljaju jednu od najznačajnih oblasti u engleskoj gramatici, i zasigurno nešto što izaziva puno...

Plan za učenje gramatike engleskog jezika

Plan za učenje gramatike engleskog jezika

Plan za učenje gramatike engleskog ti je neophodan ako želiš da učiš engleski samostalno. Teško je učiti gramatiku bilo kog jezika bez pomoći. Ne zato što je sama gramatika komplikovana, već kad učiš samostalno, ne znaš kako da kreneš i kojim redom da učiš. Ali ovu...

Kako da započneš rečenicu na engleskom

Kako da započneš rečenicu na engleskom

Kada je potrebno da započneš rečenicu na engelskom, u početku ćeš prvo koristiti subjekat rečenice. Najčešći, i možda najsigurniji način da započneš rečenicu na engleskom je koristeći subjekat. Ali kada uporno pišeš na ovaj način, rečenice postanu dosadne, subjekat se...

Fraze u engleskom za putovanja

Fraze u engleskom za putovanja

Fraze u engleskom za putovanja će ti pomoći da se pripremiš za konverzaciju na engleskom kada putuješ. U ovoj lekciji pronaći ćeš fraze koje će vam biti veoma korisne prilikom putovanja, i to u situacijama na aerodromu, u hotelu, i prilikom snalaženja po gradu. Iako...

Fraze u engleskom za početnike

Fraze u engleskom za početnike

Fraze u engleskom za početnike su bitne kada počinješ učenje engleskog. Ova lekcija je prevenstveno namenjena onima koji su početnici u učenju i žele da nauče koje su to neophodne fraze koje će prvo naučiti. To su najpre fraze koje se koriste za pozdravljanje i...

Fraze u engleskom (Kako pitati da sagovornik nešto ponovi)

Fraze u engleskom (Kako pitati da sagovornik nešto ponovi)

Pitati da neko nešto ponovi je nešto što će ti biti veoma korisno u konveraziji. Kada započneš razgovor na engleskom sa nekim, jedna od situacija u kojoj ćeš se sigurno naći je da moraš da pitaš da ti se nešto ponovi. Možda nekad nešto nećeš pažljivo saslušati, a...

Engleski jezik: Pisanje velikog slova

Engleski jezik: Pisanje velikog slova

Pisanje velikog slova je definisano određenim pravilima uz koja ćeš znati koje reči se pišu velikim slovom i u kojim situacijama. Neka pravila za pisanje velikog slova su i u engleskom veoma očigledna (kao što je recimo pisanje imena), ali ipak postoje situacije gde...

Znakovi interpunkcije u engleskom jeziku

Znakovi interpunkcije u engleskom jeziku

Ovo su znakovi interpunkcije u engleskom jeziku (punctuation marks in English) koji se najčešće koriste. Pored svakog znaka navedene su i sutacije u kojima se taj znak obično koristi, zajedno sa primerima rečenica. . period (full stop) – upotrebljava se na kraju...

Zamenice u engleskom

Zamenice u engleskom

Zamenice u engleskom (pronouns) su vrsta reči koja zamenjuje imenicu.  Vrste zamenica u engleskom U ovoj lekciji će u fokusu biti tri vrste kada su upitanju zamenice u engleskom jeziku, a to su ove: lične (personal) prisvojne (possessive) povratne (reflexive) Pročitaj...

Uslovne rečenice

Uslovne rečenice

Uslovne rečenice (Conditional Sentences) su složene rečenice koje se sastoje od dva dela: zavisne rečenice (if-clause) glavne rečenice (main clause) Šta su uslovne rečenice Uslovne rečenice su složene rečenice u kojima postoji uslov da se određena radnja ostvari. U...

Upitni privesci

Upitni privesci

Upitni privesci (Question tags) su posebna konstrukcija u engleskom jeziku koja se nalazi na kraju rečenice a odvojena je zarezom. Upitni privesci se koriste kada govornik traži potvrdu za ono što je izgovoreno. Sastoje se od pomoćnog glagola koji je upotrebljen u...

Upitne reči

Upitne reči

Upitne reči (Question words) u engleskom jeziku se koriste za postavljanje određenih pitanja. U upitnim rečenicama, upitna reč je na prvom mestu, pre pomoćnog glagola. Upitne reči u rečenicama 1. Posle uptinih reči često stoji pomoćni glagol: When did you leave?Why...

Upitne rečenice u engleskom jeziku

Upitne rečenice u engleskom jeziku

Upitne rečenice u engleskom jeziku za bilo koje vreme (present, past, future...) su nešto što ćeš naučiti kada učiš vremena u engleskom. Posebno je bitno da obratiš pažnju na red reči kod upitnih rečenica. Naime, red reči je manje više isti kod svih upitnih rečenica,...

Učenje engleskih izraza (Glagoli)

Učenje engleskih izraza (Glagoli)

Kod učenja engleskih izraza bitno je da naučiš značenje izraza kao i situacije u kojima se taj izraz koristi. Ispod možeš videti spisak izraza u engleskom jeziku sa glagolima: break, catch, have, take, do, come, get, make. Značenja glagola u ovim izrazima se ponekad...

So and neither

So and neither

So i neither su reči koje se koriste za slaganje sa nekom izjavom. Za slaganje sa nekom izjavom koristi ove obrasce: So + auxiliary verb + subjectNeither + auxiliary verb + subject *(auxiliary verb – pomoćni glagol) Za slaganje kada je u pitanju potvrdna rečenica...

Skraćeni oblici reči u engleskom (wanna, gonna, gotta)

Skraćeni oblici reči u engleskom (wanna, gonna, gotta)

Skraćeni oblici reči u engleskom se često koriste, posebno u konverzaciji. Prilikom učenja engleskog jezika, često ćeš sretati izraze wanna, gonna i gotta, koji su u stvari skraćeni oblici. Koriste se uglavnom u svakodnevnom govoru. U ovoj lekciji možeš pogledati šta...

Skraćeni oblici glagola

Skraćeni oblici glagola

Skraćeni oblici glagola su nešto što ćeš naučiti kada učiš vremena u engleskom. Kod vremena u engleskom jeziku, postoje takozvani skraćeni oblici. To su oblici gde se dve reči spajaju u jednu, a između se koristi apostrof. Ako ne znaš sigurno gde se ovi oblici...

Reči koje se završavaju na -y u engleskom

Reči koje se završavaju na -y u engleskom

Kada se reči završavaju na -y u engleskom, ponekad dolazi do promena u pisanju. U engleskom jeziku se povremeno dodaju nastavci na glagole, kao što je nastavak –s za treće lice jednine. Postoje i drugi nastavci koji se mogu dodavati, i to ne samo na glagole. Ali...

Reč WORK u engleskom i 14 korisnih izraza

Reč WORK u engleskom i 14 korisnih izraza

Reč work je reč čije se osnovno značenje (raditi) nauči još na početnom nivou učenja engleskog jezika. Ali ta reč ima dosta značenja i često se koristi u frazama, pa ćeš je “ponovo učiti” i na naprednijim kursevima engleskog jezika. U ovoj lekciji ćeš videti 14...

Razlika između zamenica I i me

Razlika između zamenica I i me

Zamenica I i zamenica me su neke od prvih reči koje ćeš naučiti kada kreneš da učiš engleski jezik. Ako tek počinješ da učiš engleski jezik, bitno je da razumeš razliku između ove dve reči jer će ti to pomoći da znaš kada koju od njih da upotrebiš. Jedna od čestih...

Prilozi u engleskom jeziku

Prilozi u engleskom jeziku

Šta su prilozi? Prilozi (Adverbs) su nepromenljiva vrsta reči koje najčešće stoje uz glagole i opisuju neku radnju. Postoji više vrsta priloga:  a) adverbs of place (prilozi za mesto) – here, behind, above, anywhere...b) adverbs of time (prilozi za vreme) – recently,...

Pridevi u engleskom jeziku

Pridevi u engleskom jeziku

Pridevi u engleskom su vrsta reči koja opisuje imenicu. Obično stoje uz imenicu ili iza glagola kao što su be, look, feel… He has an old car. (On ima star auto.) His car is old. (Njegov auto je star.) Pridevi koji se završavaju na -ed i -ing U engleskom postoji...

Poređenje prideva

Poređenje prideva

Poređenje prideva je proces koji se još zove komparacija prideva. Pridevi u engleskom jeziku su vrsta reči koje opisuju imenicu ili imeničku frazu. Poređenje prideva (tri stepena) Postoje tri stepena poređenja prideva (comparison of adjectives): pozitiv: tall, big,...

Pisanje datuma u engleskom jeziku

Pisanje datuma u engleskom jeziku

Postoji nekoliko načina za pisanje datuma na engleskom jeziku. Takođe je korisno znati kako se pišu redni brojevi i meseci u godini, jer je to jedan od načina za pisanje datuma. 1) Dani u nedelji (Days of the week) Dani u nedelji u engleskom jeziku se uvek pišu...

Participi u engleskom

Participi u engleskom

Participi u engleskom se najčešće se koriste za građenje pojedinih vremena, mogu biti imenice u rečenici, pridevi, a mogu se koristiti da skrate rečenicu (Participle Clause). Postoje tri vrste participa u engleskom. 1) Sadašnji particip (Present Participle) Gradi se...

Određeni član u engleskom jeziku

Određeni član u engleskom jeziku

Određeni član (definite article) the se koristi da označi pojam koji je poznat, ili jedinstven. Ovaj član se koristi uz imenice u jednini i množini. Ovo je i jedna od reči koja se najčešće koriste u engleskom jeziku. Kako se čita the? U velikom broju slučajeva čita se...

Nepravilni glagoli

Nepravilni glagoli

Nepravilni glagoli (Irregular Verbs) u engleskom imaju nepravilan oblik za Past Simple i prošli particip. U tabelama ispod možete pronaći listu nepravilnih glagola u engleskom jeziku. Nepravilni glagoli (a-d) INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE arise arose arisen...

Neodređeni član u engleskom jeziku

Neodređeni član u engleskom jeziku

Neodređeni član (Indefinite article) a / an je vrsta reči. Koristi se ispred imenica u jednini ili ispred prideva koji stoji uz imenicu. Neodređeni član se koristi ispred pojmova koji su nepoznati i pominju se prvi put, a u jednini su. Ukoliko je imenica u množini, a...

Nastavak ‘s

Nastavak ‘s

Nastavak ‘s može imati više značenja u zavisnosti od reči uz koju stoji i rečenice u kojoj se nalazi. U ovoj lekciji, naučićeš na koji način da prepoznaš šta u stvari znači ‘s u konkretnom primeru, tj. od čega je to skraćeni oblik. ‘s = is John’s tall....

Nastavak -se/-ce u engleskom

Nastavak -se/-ce u engleskom

Nastavak -se se koristi kod određenog broja reči. Ujedno, neke reči se završavaju i na kraju njih su slova -ce umesto -se. Postoji nekoliko razlika kod upotrebe nastavka –se i nastavka –ce na kraju reči. Razlika u vrsti reči Imenica ili glagol (Noun or verb):...

Modalni glagoli u engleskom jeziku

Modalni glagoli u engleskom jeziku

Modalni glagoli (Modal verbs) su nepotpuni glagoli u engleskom jeziku koji izražavaju način na koji će se neka radnja realizovati. Ovi glagoli se koriste da izraze mogućnost, obavezu ili sposobnost. Mogu se koristiti i u aktivnim i u pasivnim rečenicama. Modalni...

Množina imenica u engleskom jeziku

Množina imenica u engleskom jeziku

Množina imenica u engleskom jeziku se gradi na više načina i to ćeš naučiti u ovoj lekciji. Imenice Imenice (Nouns) su vrsta reči u engleskom jeziku. Označavaju imena bića, predmeta, pojava i stvari. Jednina (singular) označava pojam koji je jedan, a množina (plural)...