fbpx

133 – Negacija u engleskom i dva izuzetka

by | Oct 25, 2023

Nauči šta je negacija u engleskom, kako se koristi i koja su to dva izuzetka kod negacije.

Preslušaj epizodu ispod i saznaj sve što je potrebno kada je u pitanju negacija u engleskom:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript (samo informativno, može sadržati slovne i druge greške):

Tema je negacija u engleskom. Naučićeš kada se koristi, kako se koristi, a uz to i dva izuzetka.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač škole English LaneOvo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Sada slušaš epizodu broj 133 i u ovoj epizodi pričaću o tome šta je negacija u engleskom i kada se i kako koristi. Pa da počnemo od toga šta je negacija u engleskom. Negacija je kada želiš da kažeš da nešto nije, odnosno želiš da negiraš glagol koji koristiš.

Dakle, recimo ako kažeš za sebe da voliš da piješ kafu, to je pozitivna rečenica. Ukoliko želiš da negiraš ovu rečenicu, odnosno da kažeš da to nije tako, onda ćeš koristiti negaciju, reći ćeš, “Ja ne volim kafu.”

To je nešto što ćeš naučiti u engleskom, kako kreneš da učiš engleski jezik, naučićeš prvo da kažeš da nešto jeste, a onda ćeš odmah naučiti i da kažeš da nešto nije i to je ta negacija, odnosno često će biti to nazvano odrečan oblik.

Dakle, kada naučiš potvrdan oblik za neki glagol, za neko vreme, naučićeš i odrečan oblik, odnosno kako da negiraš taj glagol.

Dolazimo do druge stavke a to je kada se koristi negacija. Negacija se koristi kada želiš da kažeš da nešto nije, odnosno kad želiš da negiraš neki glagol i u početku će to biti zaista glagol to be. 

Znači kazaćeš recimo da nešto jeste, a onda ćeš odmah naučiti da kažeš da nešto nije.

Recimo, naučićeš da kažeš ovo je knjiga, this is a book, a odmah ćeš naučiti i da kažeš ovo nije knjiga, this is not a book. 

Dakle učićeš kombinacije rečenica, potvrdne, odrečne i onda će ti ovo omogućiti da pričaš o stvarima i okruženju i na taj način kombinuješ i koristiš razne glagole, a pre svega u potvrdnom i odrečnom obliku glagol to be, a zatim i ostale glagole.

Sada dolazimo do treće i najbitnije stavke, a to je kako se koristi negacija u engleskom, odnosno kako da koristš odrečan oblik.

Kada je u pitanju engleski jezik ovo nije nešto što je komplikovano, ali je problem što mnogi ljudi koriste razne jezike, pre svega imaju maternji jezik. Mnogi govore i još neke druge jezike. Onda to utiče na to kako ćeš ti razmišljati o odrečnom obliku u engleskom.

Zato je bitno da kada učiš engleski jezik, fokusiraš se na pravila koja postoje u engleskom jeziku. Ona su za odrečan oblik veoma jednostavna. Videćeš da to nije komplikovano upotrebiti, samo je bitno da obratiš pažnju na pravila koja postoje.

Da napraviš odrečan oblik koristićeš not. Dakle not, nije no, mnogi koriste no u nekim rečenicama.

Može se koristiti no da se napravi negacija u rečenici, ali to je nešto što nećeš učiti na početnom nivou. Na početnom nivou se fokusiraj na ovu pravilnu upotrebu reči not i kako ćeš je upotrebiti u rečenicama.

Počećemo od glagola to be. To je najjednostavniji glagol za pravljenje odrečnih oblika i nešto što ćeš prvo naučiti kada je u pitanju gramatika engleskog. Imamo oblike am, is, are, to su oblici glagola to be koji se koriste u zavisnosti od lica.

Da napraviš odrečan oblik, odnosno da napraviš negaciju koristiš not. Dodaješ not posle tog glagola.

Dakle biće u potvrdnom obliku I am, a u odrečnom će biti I am not. Onda će biti you are, u odrečnom je to you are not. Dakle, samo dodaješ not. Za she is biće she is not i tako dalje za sva lica.

Ovo je nešto što ćeš naučiti kada učiš glagol to be. Učićeš kako se menjaju ovi oblici kroz lica u jednini i množini i onda ćeš učiti da posle toga samo dodaješ not i praviš odrečan oblik.

Ono što je bitno da zapamtiš kada kreneš da učiš vremena u engleskom jeziku je da svako vreme ima pomoćni glagol. Pomoćni glagoli su glagol to be, dakle ovo prvo što sam rekla prethodno, glagol biti, to je kada je glagol biti glavni glagol.

Međutim taj isti glagol može biti i pomoćni glagol i to je nešto što ćeš učiti recimo kada učiš vreme present continuousučićeš pomoćni glagol to be da je to deo tog vremena.

Osim glagola to be, glagoli to do to have su takođe pomoćni glagoli u engleskom jeziku i koriste se za različita vremena. Ono što je bitno da zapamtiš je da kada koristiš vremena i želiš da upotrebiš negaciju, bitno je da negiraš pomoćni glagol.

To znači da će not  biti uz pomoćni glagol. Evo sada ću odmah reći nekoliko primera da ti bude jasnije kako to izgleda. Rečenica:

She does not work in a bank.

U ovoj rečenici imamo does, što je pomoćni glagol i imamo not odmah posle tog does, imamo glavni glagol work. She does not work in a bank. 

Ova rečenica je u vremenu present simple, does je pomoćni glagol koji se koristi za to vreme i napravljena je odrečna rečenica. Znači does not work je odrečna rečenica. Ova rečenica znači ona ne radi u banci. Sledeća rečenica:

We have not seen it.

U ovoj rečenici imamo have i to je pomoćni glagol. Onda imamo not posle pomoćnog glagola i imamo seen, to je glavni glagol koji je u trećoj koloni, odnosno to je prošli particip a vreme je present perfect. 

Opet primećuješ da not stoji uz pomoćni glagol i tako je za svako vreme. Dakle, kada imaš neko vreme, bez obzira da li se koristi glagol be, do ili have, uvek je not uz taj glagol pomoćni, a zatim se dodaje glavni glagol.

Ono što bi bilo nepravilno i nešto što sam viđala kroz zadatke pisanja u mojoj školi je recimo rečenica:

She not work in a bank. Ili recimo:

She are not work in a bank. Ili sam viđala i rečenice:

She work not in a bank. 

Dakle, imaj u vidu da kada je u pitanju negacija u engleskom, postoji jasno pravilo, a to je da se koristi subjekat, pomoćni glagol not i onda glavni glagol.

Imaj u vidu da kada je u pitanju negacija u engleskom, postoji jasno pravilo, a to je da se koristi subjekat, pomoćni glagol not i onda glavni glagol. Share on X

To je nešto što možeš da primeniš za sva vremena, ali je bitno da zapamtiš koji se koristi pomoćni glagol, za koje vreme i koji oblik glagola se koristi u toj situaciji.

Kada učiš engleski u mojoj školi, videćeš da je u okviru kurseva raspoređeno kako ćeš učiti vremena.

Pojedinačno postoje lekcije u različitim oblicima i to je nešto što treba da naučiš i dobro provežbaš kroz vežbanja i aktivnosti koje te očekuju posle lekcije, jer to je nešto što ćeš koristiti i nešto na šta možeš da se osloniš.

Dakle, to su pravila odnosno nešto što ti je sigurno da možeš da upotrebiš i da znaš da nećeš pogrešiti.

Nemoj odmah razmišljati o nekim izuzecima i nekim situacijama da li bi moglo to da se kaže na neki drugi način, ili kao što sam pomenula recimo ono no, da li možeš da upotrebiš no. Da, možeš, ali u nekim specifičnim situacijama i to je nešto što ćeš učiti mnogo kasnije.

Kada počinješ sa učenjem engleskog jezika, posebno kada su u pitanju vremena, potvrdan, upitan i odrečan oblik, vrlo je bitno da naučiš pravila i da ti to bude jasno tačno kako se koristi, jer to je ovako kao neka matematička formula.

Dakle, imaš pravilo tačno šta se koristi, koji red reči i to je nešto što moraš da usvojiš na početku da to znaš sigurno, jer kada to znaš onda možeš da praviš razne varijacije, možeš da menjaš red reči u zavisnosti od nekih situacija kada može da se upotrebi recimo no ili neka druga reč da se negira, ali to je nešto što ćeš učiti kasnije kada budeš imala dobru osnovu.

Zato je bitno da u početku naučiš dobro posebno ovakva pravila kao što je recimo ovo za negaciju u engleskom.

Postoji još jedna stvar kada je u pitanju negacija odnosno kako se koristi negacija u engleskom, a to je da postoje skraćeni oblici. Skraćeni oblici su kada spojiš pomoćni glagol i not i to izgleda ovako:

She doesn’t work in a bank. 

Dakle možeš reći she does not work in a bank, a možeš reći she doesn’t work in a bank. 

Ono što se povremeno javlja kao nedoumica ovde je da li upotrebiti not ako već postoji doesn’t. Znaj da ti to ne treba jer doesn’t već u sebi ima not. Doesn’t je skraćeno does not spojeno u jednu reč koristeći apostrof.

Kada upotrebiš doesn’t ili bilo koji drugi pomoćni glagol sa not, može biti recimo haven’t, hasn’t, don’t i tako dalje, tada ne dodaješ not zato što not već postoji u toj reči.

Zapamti, she doesn’t work in a bank, bilo bi pogrešno reći she doesn’t not work in a bank. Isto rečenica:

We haven’t seen it. 

We have not seen it je spojeno u we haven’t seen it. 

Sada dolazimo do dva izuzetka kada je u pitanju negacija u engleskom, a to su sledeće reči: imamo am not, to je glagol to be za prvo lice jednine, I am not. Naravno, opet glagol to be može biti i pomoćni glagol, pa možeš reći recimo ako je glavni glagol:

I am tall. A možeš reći:

I am reading a book. 

U prvoj rečenici je am glavni glagol, u drugoj je pomoćni glagol. Ono što je bitno da zapamtiš ovde je da u engleskom ne postoji skraćeni oblik za am not. To je jedini izuzetak gde not ne može da se skrati odnosno da se spoji sa glagolom sa kojim stoji, odnosno sa pomoćnim glagolom.

U ovom slučaju ne može biti I’m not, mora ostati I am not tall ili I am not reading a book.

Može se skratiti I’m i to je nešto što ćeš učiti kada učiš glagol to be, ali not u ovom slučaju sa am ne može da se skrati, zapamti to. To je prvi izuzetak.

Dolazimo i do drugog izuzetka, a u pitanju je modalni glagol can. 

Ovaj izuzetak odnosi se na pisanje glagola. Do sada sam pomenula da se not dodaje uz pomoćni glagol i kada se koristi negacija to onda zvuči recimo is not, have not, does not i tako dalje i sve su to odvojene reči. Znači, uvek se piše odvojeno pomoćni glagol i not. 

Isto pravilo važi i za modalne glagole. Modalni glagoli su could, should i tako dalje i kod njih kada koristiš not, koristiš tu reč odvojeno i na isti način kao i za pomoćne glagole, ali postoji taj izuzetak a to je glagol can. 

Kod glagola can reč not se piše spojeno sa tim glagolom i to je jedan jedini izuzetak gde ćeš not pisati spojeno.

Dakle biće cannot. To je pun oblik glagola ali se piše kao jedna reč, cannot. I ovo se može skratiti i ovde postoji skraćeni oblik sa apostrofom.

Biće I can’t ili I can’t, ali kada je u pitanju taj pun oblik, on se piše spojeno. I cannot je jedna reč. Znači cannot je jedna reč i onda možeš dodati dalje nastavak rečenice.

Ovo je jedna greška koju viđam obično na srednjem nivou, dakle nešto što ipak se uči na početnom nivou ali se previdi onako, prosto se osobe rukovode time da se not uvek piše odvojeno kada je pun oblik, a spojeno sa tom reči kada je to skraćeni oblik.

Ali ovo je jedan izuzetak koji je bitno da zapamtiš da ne dođeš posle do srednjeg ili do naprednog nivoa a da onda pogrešno pišeš tu reč.

Dakle, ako si na kursu Engleski 101, obrati pažnju na lekcije o glagolu can i videćeš baš tu napomenu da se ovo piše kao spojeno, kao jedna reč.

To je nešto što ćeš odmah posle i upotrebiti u zadacima posle lekcija da provežbaš i da vidiš kako ti da napišeš rečenice koristeći ovaj glagol.

Ako si na srednjem nivou i učiš na kursevima u mojoj školi, postoji radionica o modalnim glagolima gde možeš pogledati malo više o tome kako se koriste modalni glagoli i tu ćeš isto videti ovaj oblik glagola kao nešto što je specifično za odrečan oblik i glagol can. Radionicu ćeš pronaći u delu sa dodatnim aktivnostima.

Ukoliko nisi član moje škole a želiš da provežbaš neke od ovih lekcija, bez obzira da li je u pitanju vremena, modalne glagole, predlažem da pogledaš besplatni deo sajta English Lane gde možeš pronaći dosta korisnih informacija, puno lekcija i vežbanja i na taj način samostalno vežbati.

Ako ti je potrebno da se ozbiljnije posvetiš učenju engleskog jezika, želiš da ono što učiš bude sve lepo organizovano i naravno uz to imaš i moju pomoć, predlažem da se prijaviš za učenje u mojoj školi.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš potražiti English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve detalje o školi i kako možeš da se prijaviš.

Kada je u pitanju negacija u engleskom, bitno je da zapamtiš da je to u stvari odrečan oblik i nešto što moraš da naučiš kada učiš vremena.

Bitno je da naučiš pravila, odnosno kako se koristi taj odrečan oblik, gde stoji ta reč not i naravno ova dva izuzetka, jer je i to nešto što ćeš koristiti i primeniti zajedno sa ostalim oblicima kada negiraš, odnosno kada želiš da upotrebiš odrečan oblik.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna. Moje ime je Zorana Radović. Hvala ti što slušaš podkast i ćujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.