fbpx

Modalni glagoli u engleskom jeziku

by | Jun 26, 2023

Modalni glagoli (Modal verbs) su nepotpuni glagoli u engleskom jeziku koji izražavaju način na koji će se neka radnja realizovati.

Ovi glagoli se koriste da izraze mogućnost, obavezu ili sposobnost. Mogu se koristiti i u aktivnim i u pasivnim rečenicama.

Modalni glagoli

Must

Can

Could

Will

Would

Ought to

Shall

Should

May

Might

Karakteristike modalnih glagola

Modalni glagoli nisu kao ostali glagoli u engleskom jeziku, pa je zato potrebno obratiti pažnju na pojedina odstupanja i pravila koja se tiču upotrebe modalnih glagola u rečenicama. Karakteristike modalnih glagola su sledeće:

1) oni ne dobijaju nastavak –s u trećem licu jednine za vreme Present Simple:

She might be on time. 
She mights be on time. 

2) iza modalnih glagola uvek sledi infinitiv bez to:

It must be windy outside.
He can ski.

3) upitni oblici se grade inverzijom:

Will you help us?
Could you hold this box for me?

4) odrični oblici se grade dodavanjem not na modalni glagol:

He can’t play the guitar.
You should not leave the window open.

modalni glagoli

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.