fbpx

5 stvari koje treba da znaš o modalnim glagolima

by | Jun 23, 2023

O modalnim glagolima ćeš učiti već na početnom nivou učenja engleskog.

O modalnim glagolima

Modalni glagoli su deo učenja engleskog jezika. I na početnom kursu, jedna od lekcija će biti modalni glagoli. Obično prvi bude glagol can (moći), i tvoj zadak će biti da naučiš da primeniš ovaj glagol u rečenicama na engleskom jeziku.

Neke takve rečenice su:

I can speak English.

I can’t speak Italian.

He can’t swim.

Bilo da tek krećeš sa učenjem engleskog ili neko ko je već na nekom naprednijem nivou, postoji nekoliko pravila u vezi sa modalnim glagolima koja će ti svakako biti od koristi.

Zato isprati ovu lekciju i nauči 5 stvari koje treba da znaš o modalnim glagolima.

1. Šta su modalni glagoli

Modalni glagli su posebna grupa glagola u engleskom jeziku. Jedna od najbitnijh stvari je da ne mogu da stoje samostalno tj. potrebno je upotrebiti još jedan glagol posle njih.

I should help them.

She can’t be late again.

You must tell us the truth.

Postoje izuzeci kada se ovi glagoli mogu upotrebiti samostalno, a to je na primer u kratkim odgovorima.

Should you call her? Yes, I should.

Can you speak English? No, I can’t.

 

2. Spisak modalnih glagola

Broj modalnih glagola nije beskonačan, već postoji samo nekoliko njih.

Pogledaj spisak modalnih glagola u engleskom jeziku.

Must

Can

Could

Will

Would

Ought to

Shall

Should

May

Might

 

3. Upotreba u rečenicama i nastavci

Kada je u pitanju upotreba u rečenicama, pravila za modalne glagole je lakše zapamtiti nego za ostale glagole. Pre svega, nema nastavaka. Nikakve nastavke nećeš dodavati na modalne glagole, bez obzira koje lice je upotrebljeno u rečenici.

Što se tiče pravila za građenje odričnih i upitnih rečenica, opet je vrlo jednostavno. Za odrične rečenice dodaje se not na modalni glagol. Kod upitnih rečenica se menja red reč, pa se prvo upotrebljava modalni glagol, a zatim subjekat rečenice.

Obrati pažnju kako sve to izgleda u ovim primerima.

You can speak English.

You can’t speak English.

Can you speak English?

 

4. Čemu služe modalni glagoli

Modalni glagoli su neophodni za komunikaciju na engleskom.

Toliko svakodnevnih stvari govoriš koristeći ove glagole, pa se zato oni uče bukvalno od početnog nivoa. Dok se na početnom nivou upoznaješ sa osnovnim modalnih glagola, kako napreduješ sa učenjem više ćeš se fokusirati na upotrebu ovih glagola.

Neke od upotreba su izražavanje:

  • Mogućnosti
  • Sigurnosti
  • Zahteva
  • Saveta

Rečenice sa modalnim glagolima

Pogledaj deset rečenica sa modalnim glagolima koje će ti biti korisne u konverzaciji na engleskom:

I can swim. – Umem da plivam.

Can I call you later? – Mogu li da te pozovem kasnije?

Could you help me? – Da li bi mogao da mi pomogneš?

I may be home late. – Možda ću kasniti.

I must go now. – Moram da idem sada.

You should call them. – Treba da ih pozoveš.

I would love to help you. – Volela bih da ti pomognem.

You mustn’t forget your passport. – Ne smeš da zaboraviš pasoš.

That can’t be true. – To ne može biti istina.

I might join you later. – Možda vam se pridružim kasnije.

 

5. Kako da učiš o modalnim glagolima

Učenje modalnih glaglola nije baš uvek jednostavno. Pre svega treba da naučiš da ih primeniš u rečenici i da bez problema naučiš kako se grade potvrdne, upitne i odrične rečenice.

Zatim je važno da učiš značenja svakog glagola pojedinačno. Kasnije, kada znaš nekoliko modalnih glagola, analiziraj njihovo značenje u rečenicama i upoređuj ih.

Naravno, za sve ovo je potrebno dosta vežbanja. I važno je da se kombinuju razne vrste vežbanja (na primer, ona sa biranjem tačnih odgovora, sa dopisivanjem, traženjem grešaka u rečenicama, itd.).

Takođe je važno da modalne glagole upotrebiš kada pričaš ili pišeš na engleskom. 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde