Pomoćni glagoli u engleskom jeziku

by | Jun 22, 2023

Pomoćni glagoli pomažu građenje nekog vremena, i nemaju svoje osnovno značenje.

Pomoćni glagoli u rečenici

Pogledaj rečenicu:

He is watching TV.

U ovoj rečenici, is je pomoćni glagol i ne prevodi se već pomaže prilikom građenja vremena. U ovom slučaju, vreme je Present Continuous.

Sada pogledaj rečenicu:

They were walking. 

Sada je upotrebljen pomoćni glagol to be u prošlom vremenu. Zato je oblik were. Vreme u ovoj rečenici je Past Continuous.

Pomoćni glagoli u engleskom

U engleskom postoji tri pomoćna glagola (auxiliary verbs):

1) Pomoćni glagol to be

Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: am, is, are.

Am se koristi za prvo lice jedinine, is za treće lice jednine, a sa drugo lice jednine i sva lica u množini koristi se are.

U prošlom vremenu oblici su: was, were. Was se koristi za prvo i treće lice jednine, a u slučaju kada je subjekat drugo lice jednine ili u množini, koristi se were.

Pomoćni glagol to be se koristi za građenje sledećih vremena: Present Continuous, Past Continuous, Future (be going to)

2) Pomoćni glago to do

Oblici u sadašnjem vremenu su: do, does.

Does se koristi za treće lice jednine, a za sva ostala lica se koristi do.

U prošlom vremenu oblik ovog glaogla je: did za sva lica.

Pomoćni glagol to do se koristi za građenje ovih vremena: Present Simple, Past Simple

3) Pomoćni glago to have

Oblici ovog glagola u sadašnjem vremenu su: have, has.

Has se koristi kada je subjekat treće lice jednine, a za ostala lica jednine i množine koristi se have. U prošlom vremenu se korisiti oblik: had za sva lica jednine i množine.

Pomoćni glagol to have se koristi za ova vremena: Present Perfect, Past Perfect

Pomoćni glagoli be, do, have

Pomoćni glagoli kao glavni glagoli

Svi ovi pomoćni glagoli se mogu koristiti i kao obični glagoli, kada imaju svoje osnovno značenje (be – biti; do – raditi; have – imati):

am younger than my sister.
They were at home last night.
He does his homework after school.
Mike did the washing up.
Elena has three children.
They had two apartments.

 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde