Pasiv u engleskom jeziku

by | Jun 22, 2023

Pasiv (Passive Voice) je konstrukcija koja se sastoji od subjekta, pomoćnog glagola to be i prošlog participa glavnog glagola.

Pasiv u engleskom – Upotreba

Pasiv se mnogo češće koristi u engleskom nego u sprskom jeziku i to u sledećim situacijama:

1. kada vršilac radnje nije poznat:

active: Somebody stole my car last night.
passive: My car was stolen last night.

2. kada vršilac radnje nije bitan:

active: They cleaned the room.
passive: The room was cleaned.

3. kada se naglašava radnja a ne vršilac radnje:

active: They will produce 10 000 cars next year.
passive: 10 000 cars will be produced next year.

4. kada je vršilac radnje očigledan:

active: The police caught the burglar.
passive: The burglar was caught.

Pravila za građenje pasivnih rečenica

Pravila koja važe za upotrebu određenih vremena u aktivnom obliku, ista su i za pasivne oblike.

To znači kada naučiš kada se koristi neko vreme, recimo Present Simple, u istim situacijama ćeš koristiti i pasivan oblik za vreme Present Simple.

Kako se prave pasivne rečenice?

Od aktivne rečenice se pravi pasivna na sledeći način:

Aktivna rečenica:                     Shakespeare wrote Hamlet.

  1. objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne (Hamlet)
  2. dodaje se glagol TO BE koji će biti u vremenu u kom je glagol glavne rečenice; u ovom slučaju to je Simple Past (be  was)
  3. dodaje se prošli particip glagola koji je upotrebljen u aktivnoj rečenici (write – written)
  4. ako se pominje vršilac radnje, dodaje se predlog by a zatim i subjekat aktivne rečenice (by Shakespeare)

Pasivna rečenica:                   Hamlet was written by Shakespeare.

Ispod možete pogledati tabelu vremena u engleskom jeziku koja se najčešće pojavljuju u pasivu.

Tenses Active Passive
Simple Present He opens the window. The window is opened by him.
Present Continuous Molly is writing a letter. The letter is being written by Molly.
Simple Past He repaired the car. The car was repaired by him.
Past Continuous They were building new houses last summer. New houses were being built last summer.
Present Perfect They have eaten the whole cake. The whole cake has been eaten.
Past Perfect The police had found the car. The car had been found.

Simple Future

will

They will never forget that concert. That concert will never be forgotten.

Pasiv kod upitnih i odričnih rečenica

Pasivne rečenice mogu biti i upitne i odrične, ali je postupak prebacivanja iz aktivne u pasivnu malo drugacijii jer je potrebno obratiti pažnju na red reči. Ovde uglavnom nastane zabuna jer red reči u rečenici nije kao u potvrdnoj, pa samim tim ne znaš da li na prvo mesto upisati objekat ili gde dodati glagol to be.

Kada se prave upitne i odrične rečenice u pasivu, savetuje se da takve rečenice prvo prebaciš u potvrdan oblik, a zatim praviš pasivnu rečenicu. Na ovaj način ćeš postupno doći do rešenja.

Za ovaj postupak ti je potrebno više vremena, ali ćeš ovako na jednostavan način naučiti kako da prebaciš rečenicu iz pasivnog u aktivan oblik.

Evo i postupnog načina za pretvaranja aktivnih rečenica u pasivne.

Aktivna rečenica: Do they sell fruit here?

1. Prvo rečenicu, koja je u ovom slučaju upitna, prebacuješ u potvrdan oblik:

Do they sell fruit here?  They sell fruit here.

2. Zatim tu potvrdnu rečenicu prebacuješ u pasivan oblik. Sledi postupak koji je objašnjen iznad:

They sell fruit here.  Fruit is sold here.

3. Na kraju od te dobijene pasivne recenice praviš upitnu pasivnu rečenciu inverzijom, tj. zameniš mesta pomoćnom glagolu i subjektu:

Fruit is sold here.  Is fruit sold here?

Na isti način ćeš praviti i odrične pasivne rečenice.

The fire did not destroy their house.

 The fire destroyed their house.

 Their house was destroyed by the fire.

Their house was not destroyed by the fire.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde