fbpx

Past Perfect

by | Jun 20, 2023

Past Perfect je davno prošlo vreme i kao takvo koristi se za neku radnju koja se dogodila pre nekog drugog trenutka u prošlosti.

Za građenje ovog vremena potreban je prošli particip (past participle) koji se dobija na dva načina.

Ukoliko je glagol pravilan, dodaje se nastavak –d ili –ed na infinitiv glagola.

Ukoliko je glagol nepravilan, koristi se prošli particip iz liste nepravilnih glagola (treća kolona).

Kako se gradi Past Perfect?

Potvrdan oblik

Za potvrdan oblik, obrati pažnju na razlike kada je glagol pravilan i kada je napravilan.

Subjekat + had + prošli particip

1. They had arrived. (Stigli su.)

(pravilan glagol – prošli particip se dobija dodavanje nastavka -d na glagol arrive)

2. They had left. (Otišli su.)

(nepravilan glagol – prošli particip se nalazi u trećnoj koloni nepravilnih glagola: leave, left, left)

Upitan oblik

Had + Subjekat + prošli particip

Had they arrived? (Da li su stigli?)

Had they left? (Da li su otišli?)

Odričan oblik

Subjekat + had + not + prošli particip

They had not arrived. /They hadn’t arrived. (Nisu stigli.)

They had not left. /They hadn’t left. (Nisu otišli.)

Kada se upotrebljava vreme Past Perfect?

– za prošlu radnju koja se dogodila pre neke druge prošle radnje

When he got home, he realized that someone had broken into his house and had stolen the TV. (Kada je stigao kući, shvatio je da je neko provali u kuću i ukrao televizor.)

Priloške odredbe za vreme

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su:

before, after, since, when…

 

Past Perfect – Potvrdan oblik
I

 

 

had watched the TV.

had told us to wait.

 

 

 

 

You
He
She
It
We
You
They

 

Past Perfect – Upitan oblik

 

 

Had

 

I

 

watched the TV.

told us to wait.

 

you
he
she
it
we

you

 

they

 

Past Perfect – Odričan oblik
I

had not

hadn’t

 

 

 

watched the TV.

told us to wait.

 

 

You
He
She
It
We
You
They

 

Past Perfect – Kratki odgovori

 

 

 

Yes,

No,

I

 

 

 

had.

hadn’t.

you
he
she
it
we
you
they

 

 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde