fbpx

Koja je razlika: Lie ili lay

by | Jul 3, 2020

Glagoli lie i lay vrlo često izazivaju nedoumicu i uvek je ta dilema kada napisati jedno kada drugo. Obrati prvo pažnju na razlike u značenju kod ovih glagola, a zatim i kako se koriste ovi glagoli.

Glagol lie

Ovaj glagol može imati dva značenja, i tu tek sada počinje prava komplikacija jer moraš da posmatraš ova dva značenja gotovo kao dva posebna glagola.

Lie (lagati)

Ovaj glagol znači lagati. Glagol je pravilan, tako da se prošlo vreme gradi dodavanje nastavka -d ili -ed. Problem koji nastaje je kod dodavanja nastavka -ing jer dolazi do promena u pisanju, pa sada oblik glasi lying. Pogledaj kako se ovaj glagol menja:

Infintiv: lie
Present Simple: lies
Past Simple: lied
Prošli particip: lied
Sadašnji particip: lying

You mustn’t lie. (Ne smeš da lažeš.)
She kept lying about where she was. (Uporno je lagala o tome gde je bila.)

Season 7 Friends GIF - Find & Share on GIPHY

Lie (ležati) – neprelazni glagol

Kada ima ovo prvo značenje, glagol lie je neprelazni glagol. To neprelazni znači da se posle glagola ne koristi objekat. Ovaj glagol je nepravilan, što znači da je potrebno da naučiš tri oblika iz tabele nepravilnih glagola, i ti oblici glase lie – lay – lain.

Kada se dodaje nestavak -ing, izostavlja se slovo a, pa onda ovaj oblik izgleda kao kod glagola lielying.

Infinitiv: lie
Present Simple: lays
Past Simple: lay
Prošli particip: lain
Sadašnji particip: lying

A cat lay in the garden. (Mačka je ležala u bašti.)
We decided to lie on the beach. (Odlučili smo da ležimo na plaži.)

Lay (položiti) prelazni glagol

Lay je prelazni glagol što znači da se posle ovog glagola koristi objekat. Ovaj glagol obično se prevodi položiti, spustiti. I ovaj glagol je nepravilan, ali kada su u pitanju oblici, ima sličnosti sa prethodnim glagolima, pa zato često dolazi do nedoumica. Za prošlo vreme, oblik glasi laid, a treća kolona je laid.

I prilikom dodavanja nastavka -ing ima razlike. U ovom slučaju, ne izostavlja se a, pa će oblik glasiti: laying.

Infinitiv: lay
Present Simple: lays
Past Simple: laid
Prošli particip: laid
Sadašnji particip: laying

Zapamti, posle ovog glagola često možeš dodati reč down.

She laid the toys on the floor. (Položila je igračke na pod.)
They are laying down tiles. (Oni polažu pločice.)

Pogledaj tabelu gde su predstavljeni svi ovi oblici koji će ti pomoći da rešiš nedoumice kako glase oblici glagola lie i lay u različitim situacijama.

Lie-lay

Primeri sa glagolima lie i lay

A sada je vreme za nekoliko primera, da naučiš kako da upotrebiš ove glagole.

Sometimes, children lie to avoid telling the truth. (Ponekad deca lažu da izbegnu da kažu istinu.) – Ovo je glagol lie (lagati) upotrebljen u sadašnjem vremenu.

She loves lying on the beach. (Ona voli da leži na plaži.) – I u ovoj rečenici upotrebljen je glagol lie, ali sada taj glagol znači ležati.

They will lay down a new carpet in the living room. (Oni će položiti novi tepih u dnevnoj sobi.) – U ovoj rečenici, upotrebljen je glagol lay, i znači položiti. Glagol je prelazni, i ima objekat “a new carpet”.

The grapes were laid on the plate. (Grožđe je bilo položeno na tanjiru.) – Kada je u pitanju glagol lay (položiti), treća kolona tj. prošli particip glasi laid.

Lie down until you feel better. (Lezi dok ti ne bude bolje.) – Glagol lie ovde znači ležati, ne znači lagati.

Books were lying all over the floor. (Knjige su ležale svuda po podu.) – Kada se na glagol lie (ležati) dodaje nastavak -ing, dolazi do primena u pisanju, pa obrati pažnju na ovaj oblik: lying.

She had laid down the books before she started studying. (Ona je položila knjige pre nego što je počela da uči.) – Položiti, odnosno staviti negde je glagol lay u engleskom, a pošto je upotrebljeno vreme Past Perfect, potreban je prošli particip ovog glagola – laid.

Vežbanja za ovu lekciju su dostupna u onlajn školi English Lane. Ako si član škole, uloguj se da provežbaš. Ako nisi član, pogledaj kako se možeš prijaviti: English Lane onlajn škola za učenje engleskog

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde