fbpx

Koja je razlika: fall, fell, feel

by | Sep 14, 2020

Da li ćeš napisati Be careful, you could fall ili Be careful, you could fell.

Ili možda ni jedno ni drugo, već feel?

Nedoumice u pisanju su česte, posebno kod reči koje se slično čitaju ili pišu, kao što su to reči fall, fell, feel.

U današnjoj lekciji, naučićeš ove reči za koje sam primetila da se često pogrešno koriste.

Pogledaj objašnjenja za ove reči i nauči kako pravilno da ih koristiš.

Fall

Krenućemo od reči fall. Ova reč je glagol i znači pasti. U izgovoru, treba da se čuje glas o /fɔːl/.

The stairs are slippery. You could fall.
The prices will continue to fall.

Ovaj glagol može imati još neka značenja, ali je ovo najbitnije za sada. Osim što je glagol, ova reč se može pojaviti i ulozi imenice. U tom slučaju, isto se čita kao i glagol. Opet postoji nekoliko značenja, ali dva najbitnija su ova:

  • pad (situacija kada neko/nešto padne) – I had a fall and I broke my arm.
  • jesen (reč fall se koristi u američkom engleskom, dok se u engleskom češće koristi reč autumn) – We are planning an exciting trip to France next fall.

Fell

Sledeća reč koja izaziva nedoumice je fell. Značenje ćeš zapamtiti vrlo lako. Ovo je u stvari samo prošlo vreme od glagola fall. To znači da ako želiš da kažeš da je nešto palo, u prošlom vremenu, umesto fall ćeš upotrebiti fell.

Oblik za prošlo vreme se slično piše, drugačiji je samo suglasnik. Umesto slova a, sada je tu e. Izgovor je drugačiji. Kod glagola fell, glas koje ćeš izgovoriti je e /fel/.

The temperature fell below zero.

Fall ili Fell

Imajući u vidu da ove reči znače isto, postavlja se pitanje kada ćeš upotrebiti fall, kada fell.

Ovo su dva oblika istog glagola. To je nepravilni glagol pasti i on ima tri oblika:

fall – fell – fallen

Prvi oblik (fall) se koristi za Present Simple, Future Simple, kao i u još nekim situacijama (na primer posle modalnih glagola). Drugi oblik se koristi za prošlo vreme Past Simple.

Pogledaj ovu rečenicu:

We were in the kitchen when suddenly a cup _____ from the shelf.

Ovde razmišljaš koji od ova dva oblika da upotrebiš, i ono što će ti pomoći da odrediš je kada se radnja dogodila. Iz ove rečenice, zaključuješ da se govori o prošlosti. Postoji ovaj deo “we were in the kitchen…” (mi smo bili u kuhinji) i to govori da se prepričava neki događaj, šta se dogodilo u tom trenutku dok su bili u kuhinji. Zato ćeš u ovoj rečenici upotrebiti oblik za prošlo vreme (Past Simple) i taj oblik glasi fell.

Feel

I dolazimo do treće reči koja izaziva nedoumice. U pitanju je glagol feel, koji znači osećati. Ovaj glagol se obično koristi u rečenici kada želiš da pitaš nekoga kako je:

How are you feeling?

I kada želiš da opišeš kako se ti osećaš, upotrebićeš ovaj glagol:

I feel so much better today.

I Feel Great Season 1 GIF - Find & Share on GIPHY

Ovaj glagol se može koristiti u još nekim situacijama, ali značenje nema veze sa prethodnim glagolom, iako ima sličnosti kada je u pitanju pisanje.

I izgovor je potpuno drugačiji. Ovde je napisano dva slova e (ee), u izgovoru će biti dugo i /fiːl/.

Feel ili Fell

Na kraju ću ti skrenuti pažnju još na ovu situaciju. Kod dosta primera sam videla da se za prošlo vreme glagola feel, piše oblik fell a to je pogrešno.

Zapamti, feel i fell su dva različita glagola. I feel je nepravilan glagol.

Još jednom ću napisati oblike ovih glagola (sve tri kolone i značenje):

fall – fell – fallen (pasti)
feel – felt – felt (osećati)

Iako ima dosta sličnosti, vidiš sada da su dve različite reči u pitanju i važno je da naučiš ove razlike. Ovakve reči su korisne u konverzaciji, i važno je da umeš pravilno da ih upotrebiš.

Ukoliko želiš da učiš engleski uz moje lekcije, i ovakve praktične savete koje dajem na osnovu više od 11 godina iskustva, gde skrećem pažnju na česte nedoumice i greške, predlažem da se prijaviš za učenje English Lane školi.

Moje lekcije su uvek pre svega korisne i praktične, sa konkretnim primerima, jer je to nešto što će ti zaista pomoći da naučiš engleski jezik.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde