fbpx

Indirektni govor

by | Jun 24, 2023

Indirektni govor (reported speech) je prepričavanje onog što je neko rekao. U engleskom jeziku kod indirektnog govora dolazi do određenih promena u rečenici prilikom prebacivanja rečenice iz direktnog u indirektni govor.

Rečenica u indirektnom govoru započinje subjektom i uvodnim glagolom (reporting verb) – say, tell, explain, warn, complain, demand, interrupt, insist, admit, ask…

Indirektni govor: Statements (izjavne/potvrdne rečenice)

Uvodni glagol u vremenu Present Simple

1. Kada je kod ovih rečenica uvodni glagol u vremenu Present Simple, vreme glavnog glagola (reported verb) se ne menja:

Indirektni govor rečenice

“I am watching TV.”
She says she is watching TV.

Uvodni glagol u vremenu Past Simple

2. Kada je kod ovih rečenica uvodni glagol u vremenu Past Simple, vreme glavnog glagola se pomera za jedno vreme unazad, što znači da dolazi do slaganja vremena, odnosno do sledeće promene vremena:

Present    (simple, continuous) →    Past (simple, continuous)

Present Perfect   (simple, continuous) →      Past Perfect (simple, continuous)

Past     (simple, continuous)   →    Past Perfect

“I am watching TV.”
She said she was watching TV.

Modalni glagol u indirektnom govoru

3. Modalni glagoli may, can i will prelaze u might, could i would kod slaganja vremena. Ostali modalni glagoli se ne menjaju prilikom promene vremena u indirektnom govoru.

“She can type well.”
He told me she could type well.

“You should go to bed.”
He told her she should go to bed.

Zamenice u indirektnom govoru

4. Prilikom promene iz direktnog u indirektni govor, osim glagola, dolazi do promene zamenica, iz jednog lica u drugo (za prepričavanje), dolazi i do promene objekatskih zamenica koje u indirektnom govoru postaju subjekatske.

I called you on Monday.”
She told she had called us on Monday.

I  →  She

you  →  us

Više o objekatskim i subjekatskim zamenicama pogledaj u lekciji o zamenicama.

Vremenski izrazi

5. U indirektnom govoru dolazi i do promena određenih vremenskih izraza.

I bought the phone today.

He said he had bought the phone that day.

Ispod možeš pogledati tabelu u kojoj se vide promene vremeniskih izraza u indirektnom govoru u engleskom jeziku.

 

Direct Speech

 

Reported Speech

today that day
now then
yesterday the day before
… days ago … days before
last week the week before
next year the following year
tomorrow the next day / the following day
here there
this that
these those

U engleskom jeziku, postoje posebna pravila za potvrdne i odrične rečenice (objašnjenja iznad), a druga pravila se primenjuju za upitne rečenice i zahteve.

Indirektni govor: Questions (pitanja u indirektnom govoru)

1. Pravila za slaganje vremena kod pitanja u indirektnom govoru, su ista kao i kod izjavnih rečenica.

2. Red reči u indirektnim pitanjima je isti kao u potvrdnoj rečenici, dakle nema inverzije koja se inače koristi za pravljenje rečenica u upitnom obliku.

He asks: “Where does Tom live?”

She asks where Tom lives.

Iako je upotrebljena inverzija i pomoćni glagol u upitnoj rečenici, kada se ta rečenica prepričava korišćenjem indirektog govora, red reči se vraća u potvrdan oblik. Dakle upitan oblik vremena Present Simple (does Tom live) prelazi u potvrdan oblik vremena Present Simple (Tom lives).

He asked: “When does the bus leave?”

He asked when the bus left.

U ovom primeru, uvodni glagol je u prošlom vremenu, što znači da dolazi do slaganja vremena, a uz to treba i vratiti red reči kao za potvrdnu rečenicu pošto se radi o indirektnom pitanju.

3. Ako u rečenici postoji upitna reč (what, where, when...) ona se upotrebljava u indirektnom pitanju. Ako nema upitne reči koristi se if ili whether.

She asked me what I was doing.
I don’t know if I’m coming or not.
I wonder whether it’s going to rain.

4. Osim glagola ask koji se često koristi, evo još nekih načini za uvođenje indirektnih pitanja:

Could you tell me       
Do you know                  
Have you any idea           
Do you remember               
Would you mind telling me
Do you happen to know   
I don’t know                     
I wonder                           
I can’t remember              
I have no idea                      
I would like to know 

Reported commands, requests… (zahtevi, naredbe u indirektnom govoru)

1. U indirektnim rečenicama, kada se izražava neki zahtev, naređenje, savet… koristi se sledeći obrazac za potvrdne rečenice:

           verb   +  person  +    to   +   infinitive

They     told           us            to            go         away.

2. Za odrične rečenice koristi se sledeći obrazac:

     verb   +   person +  not   +   to    +  infinitive
 

 He told     me        not         to       tell     anyone.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde