072 – 8 glagola za upoznavanje na engleskom

by | Feb 9, 2022

Tema je upoznavanje i upotrebi ovih 8 glagola u engleskom da napraviš veliki broj rečenica za konverzaciju.

Preslušaj epizodu ispod o upotrebi ovih 8 glagola u engleskom jeziku:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript epizode:

Napomena: transkript može sadržati greške u kucanju odnosno pisanju reči.

Situacija je upoznavanje na engleskom, ne znaš šta ćeš reći, ali postoji osam glagola koje sigurno možeš da upotrebiš. Nastavi da slušaš ovu epizodu i saznaj koji su to glagoli za upoznavanje na engleskom.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ovo je prva epizoda u petoj sezoni i ako prvi put slušaš podkast želim da te pozovem da preslušaš i prethodne epizode. Možeš ih pronaći na stranicama škole English Lane kao i na platformama kao što su Spotify, Apple i Google Podcast, kao i na platformi YouTube.

U ovoj epizodi tema su glagoli za upoznavanje i ovo je nešto što će ti biti veoma korisno u konverzaciji. Prvi glagol je glagol be i to je glagol koji ćeš učiti na početku kada kreneš sa učenjem engleskog jezika, ali taj glagol je neophodan da se pretstaviš na engleskom. Odmah ću ti dati nekoliko primera rečenica gde ćeš upotrebiti baš taj glagol za upoznavanje.

Prva rečenica je I’m i onda ćeš reći svoje ime i možeš reći i ime i prezime. Taj glagol je neophodan za upoznavanje i na taj način ćeš se pretstaviti. Osim da kažeš kako se zoveš, možeš reći i odakle si isto koristeći taj glagol. I’m from i onda ćeš reći naziv grada ili naziv zemlje. I’m from i onda kažeš dalje u nastavku, samo prilagodiš rečenicu svojoj situaciji.

Sledeći primer rečenice, I’m interested in. Na ovaj način govoriš o svojim interesovanjima i opet koristiš glagol to be. Zato će biti I’m na početku, zatim koristiš izraz interested in. Uvek je tako kada želiš da govoriš o svojim interesovanjima. U nastavku rečenice možeš reći neki hobi ili nešto što tebe zanima, recimo I’m interested in sport, I’m interested in working out, I’m interested in healthy eating i tako dalje.

U svim ovim rečenicama ja sam rekla I’m na početku rečenice. Naravno, to je skraćeni oblik a možeš upotrebiti i puni oblik I am. Razlika je ta što u konverzaciji obično koristiš skraćene oblike. Znači, kada razgovaraš sa nekim, mnogo je češće da kažeš I’m umesto I am. Za sve ove prethodne rečenice upotrebila sam sadašnje vreme i zato je oblik glagola to be taj, am, a u sledećoj rečenici upotrebiću present perfect. I have been to. Kada želiš da kažeš da si posetila neku zemlju, neki grad ili neko mesto, koristiš present perfect zato što govoriš o svom iskustvu. Na primer, rečenica može da glasi I have been to Italy. Naravno, umesto ovog I have, u konverzaciji je vrlo često da čuješ skraćeni oblik, I’ve been to Italy. 

Za sledeći glagol imam nekoliko primera gde nikako nećeš koristiti skraćene oblike, ali želim još jednom da te podsetim da kada je u pitanju ovaj glagol to be, vrlo često ćeš koristiti ove skraćene oblike i to baš u konverzaciji zato što je to nešto tipično što se tako javlja I što se tako prirodno koristi u govoru. Znam da će ti možda ako počinješ sa učenjem engleskog jezika biti malo teško u početku to da koristiš i biće ti lakše da koristiš te pune oblike i da ih onako jasno izgovoriš, ali imaj u vidu da su skraćeni oblici u konverzaciji nešto čemu treba da težiš,

Evo i jednog glagola gde nećeš koristiti skraćene oblike u ovim primerima koje sam ja navela, to je glagol have. Glagol have znači imati i poslušaj odmah primere rečenica. I have a lot of experience in.  Počećeš rečenicu tako što ćeš reći I have, ja imam i onda dalje nastavljaš nešto što želiš da kažeš o sebi šta ti imaš. Ja sam ovde dodala a lot of experience in, pa bi dodala neku temu.

Možeš reći I have two cars ili možeš reći I have a lot of shoes, ili I have a lot of books at home i tako dalje. Znači nešto što imaš i govoriš o sebi, koristiš glagol have i nikako ne koristiš skraćeni oblik. Ovde bi bilo pogrešno upotrebiti I’ve jer u nastavku dalje nemaš jer have je ovde zapravo glavni glagol.

Sledeći primer rečenice je isto nešto što ćeš često koristiti u konverzaciji i poslušaj sada primer. When I have free time, I go for a walk. Ovo je samo jedan primer rečenice i vrlo često možeš da započneš rečenicu ovako, When I have free time, a onda u nastavku da prilagodiš sebi šta ti voliš da radiš u slobodno vreme. Onda možeš u nastavku reći I go swimming, I do yoga, I watch TV, I read books i tako dalje.

Znači na ovaj način opisuješ neki svoj hobi i na taj način možeš da se upoznaš sa nekim i bliže upoznaš nekoga jer na isti način možeš i pitati nekoga za interesovanja odnosno hobije. Da postaviš pitanje malo ćeš promeniti red reči i dodati neke druge reči tako da će upitna rečenica glasiti: What do you like to do in your free time?

Sledeći glagol je nešto što će ti biti neophodno kada je u pitanju upoznavanje na engleskom, zato što pre ili kasnije ćeš krenuti malo da pričaš o poslu. Sledeći glagol, glagol work je nešto što ćeš upotrebiti i to baš u ovakvim primerima. I work in a big company. 

Ovo je samo primer rečenice kada ti treba da upotrebiš ovakve primere, probaj da uvek prilagodiš te rečenice sebi. Možeš reći I work in a small company. I work in a pharmacy. I work in a library. To su sve neke situacije gde i ti treba da prilagodiš rečenicu sebi, ali je bitno da na početku upotrebiš I work, odnosno vreme present simple. 

Osim vremena present simple, koristićeš i present perfect vrlo često kada govoriš o svom poslu zato što govoriš o svom iskustvu. Evo jednog primera gde će biti upotrebljeno baš to vreme, I've worked here for eight years. Click To Tweet

Osim vremena present simple, koristićeš i present perfect vrlo često kada govoriš o svom poslu zato što govoriš o svom iskustvu. Evo jednog primera gde će biti upotrebljeno baš to vreme, I’ve worked here for eight years. Ponoviću sada rečenicu, ovo sam izgovorila skraćeni oblik a sada ću reći i pun oblik, I have worked here for eight years. 

 Kada izgovoriš skraćeno, vrlo često se jedva čuje to I’ve worked here. Možda se ne čuje nekada u konverzaciji ali tu je, zato što je zapravo sada taj glagol have pomoćni glagol za vreme present perfect i neophodan je deo rečenice, ali može da se skrati zato što je u pitanju pomoćni glagol a glavni glagol je glagol work. 

I sledeći glagol je neophodan za situacije upoznavanja na engleskom. Ovaj glagol koristiš kada želiš da kažeš da nešto voliš odnosno ne voliš i ovaj glagol je glagol like. Kada govoriš o tome da nešto voliš ili ne voliš, vrlo često koristiš present simple. Postoje, naravno, situacije kada ćeš upotrebiti neko drugo vreme, ali kada govoriš o nečemu što sada trenutno voliš sigurno je da upotrebiš present simple. Nećeš, recimo, koristiti present continuous iako je i to sadašnje vreme, jednostavno ne koristi se u ovoj situaciji.

Prva rečenica, I like gardening. Ovo je samo jedan primer šta voliš, znači možeš navesti neki hobi ili nešto što voliš da radiš i u nastavku možeš isto nešto da dodaš. Recimo, I like gardening, it relaxes me. U nastavku recimo dodaš zašto voliš to da radiš.

U sledećem primeru imam nešto sa čim mnogi mogu da se identifikuju. Verovatno ćeš i ti moći za sebe da ovo kažeš da ne voliš, a to je ovaj primer: I don’t like working overtime. U ovoj rečenici koristiš glagol like u odrečnom obliku da kažeš da nešto ne voliš i u nastavku je working overtime, raditi prekovremeno. Working je gerund koji je upotrebljen posle glagola like. Zapamti da je glagol like takav da posle njega možeš da upotrebiš gerund kao u ovoj rečenici, a možeš i da upotrebiš infinitiv sa to. 

 To će zvučati ovako, I don’t like to work overtime. I jedna i druga rečenica imaju isto značenje i gramatički su tačne, samo eto razlika je u tome da li ćeš upotrebiti gerund ili infinitiv, a potpuno je svejedno kada pričaš u konverzaciji. Znači, šta je tebi lakše možeš da izabereš. Isto ovo primenjuješ i za potvrdan i za odrečan oblik. Recimo ako bi rekla, I like working overtime ili I like to work overtime.

Prethodni glagoli su ti pomogli da se pretstaviš, da kažeš nešto više o sebi i šta voliš da radiš. Sledeći glagol će ti pomoći takođe u situaciji upoznavanja, a pomoći će ti da kažeš nešto više o tome gde živiš. U pitanju je glagol live. Prva rečenica glasi ovako, I live in a small town. Ovo je rečenica u kojoj je upotrebljen opet present simple zato što govori o nečemu što jeste, nešto što je činjenica i tako ćeš upotrebiti da opišeš samo ćeš naravno nastavak rečenice prilagoditi svojoj situaciji. Možeš reći, I live in a house, I live in an apartment, I live alone, I live with my family i tako dalje.

Kad smo kod ovog glagola želim da ti skrenem pažnju na jednu grešku koja se vrlo često javlja, posebno kada neko krene sa učenjem engleskog jezika. Sada, ako se vratiš na one primere, glagol to be bilo je I’m from. To je nešto što povuče ljude da kada koriste glagol live kažu I’m live i onda daju dalje, recimo, I’m live in Belgrade. 

 Vrlo često sam viđala te primere, a to nije tačno i znam da se to dešava zbog tog glagola to be koji se prvo nauči. Vrlo je bitno da zapamtiš da su sve ovo glagoli za sebe i da svaki glagol ima kako se gradi, u kom vremenu i to je vrlo bitno da zapamtiš da bi izbegla takve greške. To znači da bi bilo pogrešno reći I’m live, već moraš da kažeš I live. 

Sledeći primer je I’ve lived here since 2010. U ovoj situaciji sada koristiš present perfect vreme zato što je u pitanju situacija koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti. Umesto skraćenog oblika možeš upotrebiti I have lived here since 2010. Iako sam ovde navela dosta primera i nešto što će tebi zaista biti korisno u konverzaciji, pomenula sam dosta i toga kada je u pitanju gramatika kao što su pomoćni glagoli, kao što su infinitiv i gerund i ostalo. Zapamti da kada učiš engleski jezik sve je to deo učenja i nešto što ćeš učiti ako pravilno i postupno učiš na nekom kursu.

Probaj da i kroz praktične primere uvek provučeš sve ono što učiš u okviru kursa koji pohađaš. To je nešto što i ja pokušavam da radim kada god pravim kurseve u mojoj školi i znam da je to nešto što pomaže polaznicama da uspešno uče. Bitno je samo dobra organizacija i kada ćeš šta učiti u kom trenutku i kako sve to na pravilan način povezati.

Ostalo nam je još tri glagola koji će ti pomoći prilikom upoznavanja na engleskom.

Pre nego što nastavim želim da te pozovem da pogledaš više o mojoj onlajn školi koja se zove English Lane

Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ka školi ili možeš potražiti English Lane onlajn škola. Tu ćeš pronaći sve informacije kako se možeš prijaviti i krenuti sa učenjem engleskog putem interneta.

Sledeći glagol koji ne možemo da preskočimo kada je u pitanju konverzacija i upoznavanje na engleskom je glagol meet. Ovaj glagol znači upoznati ali takođe može značiti i sresti pa je vrlo bitno da napraviš tu razliku i da unapred budeš svesna da postoji ta razlika. Znači, ovaj isti glagol koristiš i kada nekog upoznaješ po prvi put i kada recimo sretneš nekoga, tako da od situacije i od rečenice će zavisiti kako bi prevela recimo neku rečenicu. Iako ovo može delovati zbunjujuće, zapravo nije, videćeš.

Prva rečenica, I have met a lot of colleagues at the conference. Umesto ovog može naravno i skraćeni oblik, I’ve met a lot of colleagues at the conference. Ovde, naravno, možeš upotrebiti skraćeni oblik i čak to je preporučljivo kada je u pitanju konverzacija, I’ve met a lot of colleagues at the conference. U ovoj situaciji ovaj glagol možeš prevesti i upoznati i sresti.

Zavisi naravno od situacije da li su to kolege sa kojima već radiš kada ćeš naravno misliti na situaciju da ih sretneš na nekoj konferenciji, ili su recimo to kolege iz nekih drugih odeljenja koje ne znaš i koje ćeš upoznati na toj konferenciji, ali u engleskom koristiš taj isti glagol i za jednu i za drugu situaciju.

Verujem da ti je zbunjujuća situacija kada u engeskom imaš jedan glagol koji koristiš za dve različite stvari, ali to zaista nije tako. Ako kreneš da razmišljaš na engleskom i ako kreneš na engleskom jeziku da ti smišljaš primere što i jeste poenta i jeste tvoj cilj kada želiš da vežbaš konverzaciju, onda to zaista nije teško. Vrlo lako ćeš početi da pamtiš te primere koji kada gledaš ovako sa strane možda deluju zbunjujući ali zapravo nisu. Vremenom kako više vežbaš konverzaciju sve će ti to dolaziti prirodno jer bitan je kontekst.

Vrlo često imam situacije kada me polaznice pitaju kada će znati kako da upotrebe nešto i zbunjene su, prosto, “Da li može ovako da..?” Šta recimo da rade kada može na više načina nešto da se kaže? Vrlo je bitno da zapamtiš da ti konverzaciju koristiš u kontekstu. Znači ti koristiš u situaciji kada želiš nešto da kažeš, da pitaš, da odgovoriš na neko pitanje i ti u tom trenutku znaš šta želiš da kažeš, onda nećeš biti u dilemi da li to da kažeš na ovaj ili na onaj način. Zato što ako znaš šta želiš da kažeš i ako znaš kako to da kažeš na engleskom, onda tu neće biti nedoumica.

Isto se dešava i kada slušaš. Ti ćeš učestvovati u toj konverzaciji i znaš o čemu sagovornik priča. Onda je sasvim prirodno da nemaš takve nedoumice već tačno znaš o čemu se radi u toj situaciji.

Imamo još jedan primer rečenice gde ćeš koristiti glagol meet i koji je vrlo bitan za konverzaciju, it’s nice to meet you. U ovoj rečenici govoriš da ti je drago što si nekog upoznala. Ovo je odlična rečenica koju možeš koristiti u konverzaciji bez obzira da li si u nekoj situaciji neformalnoj gde pričaš sa nekim, upoznaješ nekoga ili recimo u nekoj poslovnoj sredini kada upoznaješ kolege ili neke poslovne partnere. Ovo je odlična rečenica koja će ti pomoći da onako malo započneš konverzaciju i da opustiš se i da nastaviš dalje da pričaš na engleskom.

Zanimljivo kod ove rečenice je da je možeš reći na kraju razgovora. Znači, kada završavaš već razgovor možeš izgovoriti ovu rečenicu, ali se ona vrlo često izgovara i na samom početku razgovora. Recimo, kada se ti pretstaviš na engleskom i taj neko se pretstavi i odmah tada već možeš reći ovu rečenicu.

Sledeći glagol je glagol start i taj glagol koristiš kada želiš dalje da nešto opišeš o sebi. Posebno recimo ako pominješ neko iskustvo, ako pominješ neki hobi, neku svoju edukaciju ili tako nešto, ovaj glagol možeš koristiti da opišeš malo više o tome. Poslušaj sada odmah primere: I started working here 10 years ago. U ovoj rečenici upotrebljeno vreme je past simple zato što imaš tačno određeno vreme kada je počela radnja, to je 10 years ago. 

Sledeća rečenica, I recently started running. Ova rečenica je u vremenu present perfect za radnju koja je nedavno počela, imaš i ovo recently, nedavno. To možeš koristiti kada recimo kreneš da se baviš nekim hobijem i da opišeš nešto više o sebi možeš koristiti baš ovaj glagol. Naravno, ne mora biti hobi. Može biti neka aktivnost, može biti ako recimo učiš nešto novo, to su sve situacije kada možeš koristiti ovaj glagol.

Poslednji glagol koji imamo za danas je jedan od onih koji sam već pomenula ranije ali je upotrebljen u jednoj specifičnoj frazi koja je baš tipična za konverzaciju. Mnogo će ti pomoći kada je u pitanju taj neki ljubazniji način kada želiš da pričaš, posebno recimo ako je u pitanju poslovna konverzacija, ovo je izraz koji će ti biti koristan. U pitanju je would like. Would like koristiš da kažeš da bi nešto želela da uradiš, da pitaš, da kažeš i tako dalje, ali je to veoma ljubazan način da to kažeš.

Umesto toga možeš i vrlo često čujem da se koristi glagol want, želim da recimo nešto uradim ili kažem. Kada je u pitanju konverzacija na engleskom, vrlo često je bitno to da budeš ljubazna i da kažeš to na što ljubazniji način. Posebno, kažem, kad su neke situacije kao što je poslovna sredina gde naravno i želiš da ostaviš dobar utisak pa je vrlo bitan taj izbor reči. U toj situaciji je recimo mnogo bolje upotrebiti would like umesto want. 

Sada poslušaj tri primera rečenica i zašto jedan od njih nikako ne smeš koristiti. Prva rečenica je I would like to ask you something. Znači, ukoliko želiš da postaviš dodatno pitanje sagovorniku, ovo je odličan način da to uvedeš onako u razgovor i da kažeš I would like to ask you something. 

Druga situacija odnosno druga rečenica gde možeš da upotrebiš would like je ova, I would like to tell you about my experience. I ovde možeš naravno da prilagodiš rečenicu. Ovo je recimo odlična rečenica za neki poslovni razgovor ili sastanak, ali umesto toga možeš reći dalje nešto kao što je, I would like to tell you something about this car. I would like to tell you something about this book i tako dalje.

Na kraju došli smo do primera koji ne smeš da upotrebiš odnosno ne smeš da izgovoriš zato što ova rečenica nije gramatički tačna a glasi ovako: I would like telling you about my experience. Odmah ću ti objasniti zašto dolazi do ove greške. Ja sam prethodnu rečenicu rekla, I would like to tell you about my experience. 

Ako se prisetiš glagola like, setićeš se da posle glagola like možeš da upotrebiš gerund ili infifnitiv. Znači, možeš reći like to run ili like running. Međutim to pravilo ne važi za would like. To znači da u nastavku posle would like ne možeš da upotrebiš gerund, odnosno to nije gramatički pravilno već mora da bude to plus infinitiv.

Još jednom rečenica koja nije tačna, I would like telling you about my experience. To nije tačno. Tačno je I would like to tell you about my experience. 

Još jednom ću ponoviti na kraju. Znači, kada je u pitanju tema upoznavanja, vrlo su bitni ovi glagoli koje sam pomenula i bitan je način na koji ćeš ih uklopiti u rečenicu. Obrati pažnju na vremena koje sam ja upotrebila. Obrati pažnju da koristiš skraćene oblike i obrati pažnju da uvek u nastavku prilagodiš rečenicu sebi i svojoj situaciji.

Za kraj imam i jedan praktičan zadatak za tebe. Probaj sada da i ti napišeš nekoliko rečenica o sebi koristeći ove glagole. Naravno, slobodno se vrati, preslušaj primere koje sam ja izgovorila i probaj da ih prilagodiš svojoj situaciji.

Znači, umesto onog nastavka rečenice napiši nešto što je adekvatno tvojoj sitauciji. Probaj da vidiš kako bi te rečenice zvučale kada bi bila ti u sitauciji da upoznaješ nekoga i da želiš da kažeš nešto više o sebi na engleskom jeziku.

Nadam se da su ti ovi primeri bili korisni i da će ti pomoći u sitauciji kada upoznaješ nekoga. Ja sam Zorana Radović. Hvala ti što slušaš podkast i čujemo se u sledećoj epizodi. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde