129 – Engleski za početnike – slobodno vreme

by | Sep 27, 2023

Nauči 15 izraza da pričaš o aktivnostima za slobodno vreme na engleskom, zajedno sa dve gramatičke konstukcije.

Preslušaj epizodu ispod i nauči izraze za slobodno vreme:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript (samo informativno, može sadržati slovne i druge greške):

U ovoj lekciji naučićeš 15 izraza i dve gramatičke konstrukcije koje će ti zajedno pomoći da pričaš o slobodnom vremenu na engleskom.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog.

Sada slušaš epizodu broj 129 i u ovoj epizodi naučićeš kako da pričaš o slobodnom vremenu na engleskom. Počinjemo od izraza koje ćeš koristiti da opišeš različite aktivnosti za slobodno vreme i imaj u vidu da spisak ovih aktivnosti nije konačan. Dakle ima još puno aktivnosii o kojima možeš pričati, ali ovo su neke koje su najbitnije da naučiš na početnom nivou.Prvi izraz:

Watch TV.

Ono što je bitno da zapamtiš kod ovog izraza je da se ne koristi član. Dakle, nećeš u ovom slučaju reći the TV, već će biti watch TV i ovaj izraz znači gledati televiziju. Drugi izraz:

Listen to music.

Zapamti da je ovo to veoma važan deo u konstrukciji i uvek će biti listen to music. Umesto music može biti i nešto drugo, recimo listen to the radio, listen to people i tako dalje. Znači, možeš razne stvari slušati, ali uvek ti je potrebno ovo to, listen to.

Treće, sada imamo reč paint. Paint znači slikati.

Onda imamo draw. Draw znači crtati.

Sledeće je dance, plesati, igrati. Sledeći izraz je:

Take photos.

Ovaj izraz znači fotografisati. Vrlo je bitno da zapamtiš ovaj glagol take da se koristi u ovom izrazu, jer na početnom nivou se vrlo često javlja greška pa se upotrebi make umesto tog glagola, make photos kao napraviti fotografiju, ali nije to. Tačan izraz je take photos, fotografisati. Sledeći izraz je:

Take a nap.

I ovde imamo glagol take. Ovaj izraz inače znači dremati, ali umesto take može biti i have, have a nap. I taj izraz se koristi sa istim značenjem. Sledeći izraz je:

Read a book, čitati knjigu. Zatim odmah imamo i izraz:

Read a magazine, čitati časopis. Sledeći izraz je:

Go for a walk.

Zapamti da je ovaj izraz isto vrlo specifičan jer ima ovo for, što ne sme da se zaboravi, znači go for a walk. Možeš naravno i reći samo walk za šetati, ali ako želiš da kažeš ići u šetnju, onda koristiš go for a walk, to je taj izraz. Sledeći izraz je:

Play board games.

Ovo znači igrati društvene igre i umesto board games možeš reći i nešto drugo. Možeš reći video games na primer, ili play computer games. Dakle, ta reč ispred reči games opisuje kakve su to igre, ali taj izraz ceo je bitno da zapamtiš koji je deo nečega što ćeš koristiti kada pričaš o slobodnom vremenu. Play board games, igrati društvene igre. Sledeći izraz je:

Do the gardening.

Kada želiš da pričaš kada radiš u bašti i kada sređuješ baštu koristićeš ovaj izraz, do the gardening. Zapamti da je glagol do jedan glagol koji ćeš koristiti u mnogim aktivnostima, ne samo za slobodno vreme nego za aktivnosti koje svakodnevno obavljaš. To je nešto što ćeš učiti naravno na kursu koji pohađaš, kako napreduješ sa učenjem i kako proširuješ svoj fond reči. Sledeći izraz je:

Ride a bike.

Ovo znači voziti bicikl. Možeš reći i ride a bicycle, takođe je tačno i možeš reći i cycle. To je samo glagol koji isto znači voziti bicikl, ali za početak mislim da ti je dovoljno da zapamtiš ovo ride a bike. Ono što je bitno da zapamtiš je da je glagol ride nešto što koristiš uz a bike, voziti bicikl.

Kada imamo vožnju auta, onda ćeš koristiti glagol drive. To je nešto što je vrlo specifično za engleski jezik i opet česta greška kada je u pitanju početni engleski, kada počinješ sa učenjem bitno je da napraviš tu razliku. Ride a bike, drive a car. Imali smo voziti bicikl i voziti auto. Iako su oba voziti, voziti, na engleskom su to dva različita glagola. Sledeći izraz za slobodno vreme je:

Learn a language – učiti jezik.

Poslednji, 15 izraz je knitting. To znači pletenje.

Sad kada znaš ovako ove reči i ove izraze koje možeš upotrebiti da pričaš o slobodnom vremenu, potrebne su ti i neke gramatičke konstrukcije, odnosno način da sve ovo uklopiš u rečenicu i da onda možeš da kažeš nešto o tome.

Za početak prvo nešto što ćeš koristiti je glagol like. Glagol like znači voleti. Kada želiš da upotrebiš ovaj glagol, možeš posle toga reći neku aktivnost koju voliš da radiš. Postoje dva načina da to uradiš. Evo uzeću primer izraza ride a bike. Kada želiš da kažeš da voliš da voziš bicikl, možeš koristiti glagol like, ali postoji dva načina kako ćeš upotrebiti taj izraz, odnosno kako ćeš ga prilagoditi toj rečenici. Prvo imamo:

I like to ride a bike.

Znači imamo like, onda imamo to i onda imamo glagol. To je eto neka kao formula koju  možeš da zapamtiš, like + to + glagol u infinitivu, I like to ride a bike. Ta rečenica znači, ja volim da vozim bicikl.

Sledeća rečenica je nešto što isto možeš koristiti u istoj situaciji sa istim značenjem, ali drugačija je konstrukcija. Slušaj sada ovo:

I like riding a bike.

Dakle imamo like, a onda posle imamo glagol ride sa nastavkom ING, like riding. I like riding a bike. Isto znači ja volim bicikl, ali su upotrebljena dva različita izraza, odnosno prilagođena su na drugačiji način glagolu like. To je nešto što je tipično za glagol like i bitno je da zapamtiš. To je jedan od prvih glagola koje ćeš naučiti kada učiš engleski jezik i probaj da zapamtiš to i da napraviš razliku.

Znači, ili je like to + glagol, ili je like + gerund. Imaj u vidu da ovo što sada pričam, ovaj nastavak ING, tebi sada nije bitan u smislu da razmišljaš o vremenima. Nemoj da ti prva asocijacija bude present continuous, možda hoće, ali nemoj da razmišljaš o tome jer to sada nije bitno. Znači, ono što je bitno da zapamtiš je da koristiš glagol like, glagol koji želiš da upotrebiš kao što je ovde ride i dodaješ nastavak ING.

Ništa ti dalje nije bitno od gramatike, šta je to i zašto se to koristi. Za sada kada si na početnom nivou, bitno je da razumeš da posle glagola like koristiš ili to + infinitive, to ride ili može biti to take, to learn i tako dalje, ili ćeš koristiti like + ovaj glagol sa nastavkom ING, ali sada nema to. Znači like riding, like taking, like learning i tako dalje.

Ako učiš engleski u mojoj školi, ovo su aktivnosti koje ćeš učiti u okviru kursa koji pohađaš. Zajedno sa glagolom like, videćeš kako ćeš uspeti da upotrebiš ove izraze kroz različita vežbanja i zadatke. Probaj da razmišljaš o tome na takav način da kada učiš engleski jezik i kada naučiš recimo ove primere za slobodno vreme i ove konstrukcije kao što je recimo glagol like, probaj da to odmah upotrebiš na neke rečenice koje zaista želiš da napišeš.

Dakle nešto što bi zaista ti rekla za sebe, probaj da uradiš to. Posebno recimo u zadacima koje meni šalješ na pregledanje, dakle napiši rečenice kakve bi ti želela i smislila da napišeš i ja ću ti naravno poslati sugestije ukoliko ih bude bilo. Bitno je da kada učiš engleski jezik, ne samo ovo nego sve što učiš odmah upotrebiš i razmišljaš o tome kako to možeš primeniti u različitim situacijama koje su naravno primenljive u tvom slučaju.

Dolazimo do druge gramatičke konstrukcije koja će ti biti korisna kada pričaš o slobodnom vremenu, a to je vreme present simple. Vreme present simple koristiš da pričaš o navikama u sadašnjosti. Zato je ovo vreme odlično za ove aktivnosti za slobodno vreme, zato što su to uglavnom aktivnosti koje ti obavljaš često, odnosno imaš neki interval. Recimo bar jednom nedeljno voziš bicikl, onda je to neka tvoja navika u sadašnjosti.

Dakle, kada učiš vremena inače vrlo je bitno da razumeš tu upotrebu i eto za present simple bitne su te navike. Znači ako pričaš o navikama u sadašnjosti, to su situacije kada moraš da upotrebiš vreme present simple. Naravno ne mora da bude jednom nedeljno. Možda, recimo svakoga dana čitaš knjigu. Onda je to opet present simple jer je to neka tvoja navika u sadašnjosti.

Isto recimo ako gledaš televiziju svakog dana, opet bi bilo nešto što je navika u sadašnjosti. Ili recimo jednom mesečno igraš društvene igre, tada bi opet bila situacija gde je nešto što se ponavlja neka navika. A kada je navika u pitanju, onda moraš da upotrebiš vreme present simple.

Daću ti odmah dva primera rečenice gde možeš da vidiš kako se to koristi:

I watch TV every day.

Ja gledam televiziju svakoga dana. Dakle ovo je navika u sadašnjosti i koristiš vreme present simple. Ovo watch, to je glagol u vremenu present simple.

She reads a book on Saturdays.

Ova račenica znači ona čita knjigu subotom. U ovom slučaju opet imamo naviku u sadašnjosti i iako se ne ponavlja svakoga dana, dešava se svake subote, dakle to je neka njena navika i tada koristiš present simple. Zato je glagol read u vremenu present simple.

E sada čuješ i nastavak ovde, she reads a book on saturdays. To je zato što za present simple postoji pravilo kako se gradi kada je u pitanju glagol za treće lice jednine, što je ovo she. Dakle kada smo imali I, bilo je watch. To je glagol bez ikakvih nastavaka.

Za present simple je bitno da zapamtiš da ako imaš treće lice jednine, to je he, she, it – on, ona, ono, tada dodaješ nastavak s ili es u zavisnosti od glagola i onda će biti reads.

Ako su ti ova pravila za present simple malo zbunjujuća, imaj u vidu da je to nešto što ćeš učiti kako napreduješ sa učenjem. Dakle, vrlo često ćeš biti u situaciji da recimo kada je u pitanju moj kurs i kada je u pitanju polaznica u mojoj školi, one će učiti ove aktivnosti za slobodno vreme i odmah će učiti tada i present simple, tako da će to biti onako lepo spojeno i moći će odmah da vide kako se to odmah koristi u praksi.

Ali i kurs koji ti pohađaš ako učiš u nekoj školi ili recimo učiš samostalno uz neki udžbenik, videćeš da će to vrlo brzo biti povezano i probaj i ti sama dok učiš da povežeš ove stvari. Dakle, aktivnosti za slobodno vreme i present simple je nešto što se zajedno vrlo često uči baš zato što jeste spojivo u praksi i nešto što se tako koristi.

Ako te zbunjuju pravila a želiš sada da pogledaš malo pravila ili želiš malo da ponoviš pravila za present simple, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće i link ka lekciji koju možeš da pogledaš da se podsetiš kako se ovo vreme gradi.

Inače predpostavljam da si početnik zato što slušaš ovu epizodu koja je o engleskom za početnike. Znaj da sam napravila još ovakvih epizoda, imam još epizoda koje su posvećene engleskom za početnike gde možeš naučiti još neke bitne stvari koje će ti posebno biti korisne kada počinješ sa učenjem.

Sada ću ti reći koje su to epizode. Dakle, preslušaj i ove epizode English Lane podkasta, broj 88, to je upoznavanje tema u toj epizodi. Onda imamo broj 94, to su 10 pitanja koja moraš znati kada je u pitanju početni engleski. Epizoda broj 97, kako da pričaš o vremenu. Epizoda broj 106, tema je o kupovini pa ćeš naučiti izraze koji su korisni u toj situaciji i epizoda 123, u gradu. Opet su u pitanju izrazi koji će ti biti korisni na početnom nivou.

Inače, kada učiš engleski, kada počinješ sa učenjem i kada si na tom početnom nivou, vrlo je bitno da učiš ovako izraze i neke praktične stvari iz dva razloga. Prvo je to što će ti pomoći da sve ono što učiš sklopiš onako u jednu celinu i odmah vidiš kako se to koristi, a druga stvar to i jeste razlog zašto učiš engleski jezik.

Ovakve konstrukcije, odnosno konverzacija, izrazi, sve ono što ti treba da bi koristila engleski jezik je nešto što moraš da učiš od početnog nivoa. Nikada nemoj samostalno odvajati gramatičke lekcije, pa ove lekcije za reči i tako dalje, već probaj da ih ovako spojiš u jednu celinu zato što će ti to pomoći da ih shvatiš zapravo kao jednu celinu i da mnogo lakše povežeš recimo gramatiku i vokabular u ovom slučaju.

Nadam se da tii je bila korisna ova lekcija. Ukoliko ti je potrebna pomoć kada je upitanju učenje engleskog jezika, posebno ako tek počinješ ili se vraćaš učenju engleskog od samog početka, ja vodim English Lane školu. U pitanju je onlajn škola za učenje engleskog jezika.

Učićeš na onlajn kursevima engleskog i postoje kursevi koji su baš prilagođeni početnicima, jer je ovo nešto što je veoma važno kada je u pitanju tvoja osnova, odnosno dalje usavršavanje engleskog.

Bitan je taj početak i bitno je da kreneš na pravi način kada učiš engleski.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ka školi ili možeš potražiti English Lane onlaj škola i tu ćeš pronaći sve detalje.

Hvala ti što slušaš podkast. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Linkovi ka pomenutim epizodama:

088 – Engleski za početnike: Upoznavanje

094 – Engleski za početnike: 10 pitanja koja moraš znati

097 – Engleski za početnike: Kako da pričaš o vremenu

106 – Engleski za početnike: U kupovini

123 – Engleski za početnike: U gradu

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde