fbpx

081 – Šta su frazalni glagoli

by | Apr 13, 2022

Nauči šta su frazalni glagoli, kako da ih učiš i zašto su oni važni za učenje engleskog jezika.

Preslušaj epizodu ispod i nauči o frazalnim glagolima:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

U ovoj epizodi pričaću o frazalnim glagolima.

Šta su frazalni glagoli?

Kako da ih učiš?

Zašto uopšte učiš frazalne glagole?

Ako je ovo tema koja te zanima, nastavi da slušaš.

Još jedan razlog da slušaš ovu epizodu do kraja je što ću sa tobom podeliti dodatne materijale za učenje frazalnih glagola koji će ti biti veoma korisni.

Da bi razumela frazalne glagole moraš prvo da razmisliš o tome šta su glagoli. Poslušaj sada ovu rečenicu:

We got a new coffee machine. Dobili smo novi aparat za kafu.

U ovoj rečenici tvoj zadatak je prvo da pronađeš šta je glagol. U ovom slučaju to je glagol got koji je u prošlom vremenu past simple, a osnovni oblik tog glagola odnosno infinitiv je get. 

Kada umeš da prepoznaš glagol sada će ti biti mnogo lakše da prepoznaš frazalni glagol.

Frazalni glagol uz sebe ima predlog ili prilog, a nekada i jedno i drugo, zanači i predlog i prilog. Znam da su ti verovatno te reči predlog i prilog možda zbunjujuće, ali sada ćeš odmah to videti kako izgleda na primerima. Poslušaj sada ovu rečenicu:

She got back from work. Vratila se sa posla. She got back from work.

U ovoj rečenici imamo opet glagol got, ali posle njega imamo ovo back. Sada glagol get odnosno got  u prošlom vremenu ne znači isto što i u prethodnoj rečenici. U prethodnoj rečenici značilo je dobili smo, a sada znači vratila se.

Vidiš da je značenje potpuno drugačije i to je ono što je najbitnije da zapamtiš kada su u pitanju frazalni glagoli.

Dakle, frazalni glagol je glagol koji uz sebe ima neki predlog ili prilog kao što smo ovde imali get back. 

Taj glagol menja značenje, odnosno značenje nije više isto kao kada je u pitanju osnovni glagol, odnosno kada je glagol upotrebljen samostalno.

Poslušaj sada još jedan primer:

They managed to get over the difficult situation. 

U ovoj rečenici imamo opet glagol get, a sada imamo iza over. Get over znači prevazići. Opet, nema značenje sa ovim dobiti, ne znači više vratiti se već sada znači prevazići. Potpuno drugo značenje, kao da je potpuno druga reč.

Ovo su bila samo tri primera sa glagolom get, ali ima ih još naravno i vremenom ćeš ih učiti. Bitno je da zapamtiš da kada imaš prilog ili predlog posle tog glagola, kada to postaje frazalni glagol, on menja značenje tog glagola i taj glagol ne znači više isto što i u onom osnovnom značenju kada je upotrebljen samostalno.

Dakle, get znači jedno kada je samostalno, kada je to glagol kao glagol. Kada je get deo frazalnog glagola, znači kada ima recimo get back, get over, get out, get up i tako dalje, tada ovaj glagol postaje deo tog frazalnog glagola i ima potpuno neko drugo značenje koje moraš da naučiš.

Kada imamo frazalni glagol, imaš taj glavni deo odnosno glagol i imaš predlog ili prilog koji je upotrebljen posle toga.

Ono što je takođe bitno da zapamtiš je da je samo glagol promenljivi deo u ovom slučaju. Odmah ću sada navesti nekoliko primera da razumeš o čemu pričam:

I always get up early. Ja uvek ustajem rano. I always get up early. Sledeći primer:

She always gets up early. Ona uvek ustaje rano.

U drugom primeru sada prepoznaješ nastavak za vreme present simple. U prvoj rečenici je bilo get zato što je prvo lice, I get up, a u drugoj she gets up. 

Dakle, samo glagol menja taj oblik i prilagođava se vremenu u rečenici, a ovaj predlog up ostaje isti, on se ne menja.

Sve zajedno get up znači ustati bez obzira da li je get up ili da li je gets up, značenje je isto bez obzira što ti prilagođavaš glagol rečenici.

Imaj u vidu da sam napomenula da je značenje isto, prevod nije isti. Naravno, prilagodićeš prevod rečenici, zavisi od samog početka rečenice, ali samo značenje je isto odnosno odnosi se na isti pojam.

Još jedna stvar koja je bitna da zapamtiš kod frazalnih glagola je da su neki frazalni glagoli neprelazni, što znači da posle njih ne koristiš objekat.

Odmah ću ti navesti primer prvo jedan a onda ću ti objasniti kako to da naučiš:

They decided to get back. Odlučili su da se vrate.

Ovo get back je frazalni glagol koji je upotrebljen i nema posle toga objekta, znači posle get back nije upotrebljeno ništa i to je neprelazni glagol. Da li je glagol prelazni ili neprelazni naučićeš kada učiš frazalne glagole.

To znači da kada učiš frazalni glagol i kada naučiš značenje, probaj da naučiš kako se koristi taj glagol u primerima.

Bitno je da zapamtiš te primere jer će ti to pomoći da onda možeš da upotrebiš taj frazalni glagol i da znaš kako pravilno da upotrebiš, to jest da li je potrebno posle tog glagola dodati nešto ili ne.

Poslušaj sada još jedan primer:

I don’t like to get up early. Ne volim da ustajem rano. I don’t like to get up early. 

Get up je frazalni glagol koji opet nema objekat posle sebe. Iako čuješ reč early posle get up, imaj u vidu da reč early nije objekat, dakle get up je frazalni glagol koji je neprelazni i nema objekat.

Sada poslušaj nekoliko primera da čuješ kako izgleda kada je frazalni glagol prelazni, odnosno kada se posle može koristiti objekat.

She made up the story. Izmislila je priču. She made up the story.

Made up nije upotrebljeno samostalno već posle ima šta je ona to izmislila. Made up, izmislliti i nedostaje objekat šta je ona izmislila, the story. 

They have decided to call off the meeting. Imamo frazalni glagol call off, otkazati i posle toga imamo reč the meeting. Znači, šta su oni to otkazali? The meeting, sastanak.

Opet tu imamo objekat posle tog glagola.

Dakle, kada učiš recimo frazalni glagol call off, probaj da naučiš da mora da se upotrebi nešto posle toga, call off the meeting, call off the event, call off the concert i tako dalje.

Dakle, kada učiš recimo frazalni glagol call off, probaj da naučiš da mora da se upotrebi nešto posle toga, call off the meeting, call off the event, call off the concert i tako dalje. Click To Tweet

Sada kada znaš nešto osnovno o frazalnim glagolima verovatno se pitaš zašto uopšte učiš frazalne glagole. Ono što treba da zapamtiš je da su frazalni glagoli deo konverzacije odnosno deo svakodnevnog govora u engleskom jeziku.

To znači da bez obzira u kojoj si sredini, bez obzira da li putuješ, da li koristiš engleski u poslovnom okruženju, da li recimo studiraš na engleskom i pratiš neka predavanja na engleskom ili šta god, frazalni glagoli će ti biti neophodni.

Oni se koriste i u formalnom i u neformalnom govoru ali su mnogo češći u neformalnom govoru. Dakle, u formalnom govoru se ne koriste toliko često ali jesu naravno i tu deo konverzacije.

Sledeće pitanje koje se postavlja je kada da kreneš sa učenjem frazalnih glagola? Ako si početnik u engleskom, verovatno misliš da je to tema koja može malo da sačeka, ali nemoj tako da razmišljaš.

Probaj da se fokusiraš na to da učiš frazalne glagole od samog početka.

Takođe, kurs koji pohađaš verovatno će imati neki frazalni glagol. Možda neće ti biti onako naznačeno, “E to je frazalni glagol,” ali će imati sigurno, recimo kada naučiš da kažeš I get up at 6 AM, kada naučiš da kažeš o sebi rečenicu kada ustaješ, već si upotrebila frazalni glagol get up. 

Čak možda i da to ne primetiš, čak i da možda ne znaš da je to frazalni glagol, naučićeš da get up znači ustati.

To ćeš naučiti kao neku novu reč koju učiš kada učiš početni engleski.

Naravno kako napreduješ sa lekcijama, sve više frazalnih glagola ćeš učiti i zato je bitno samo da kreneš od samog početka, da ne ostavljaš frazalne glagole za nešto što ćeš učiti recimo na nekom srednjem ili naprednom nivou jer nije tako.

Te reči odnosno frazalni glagoli su deo govora i kao takvi koriste se naravno i na početnom nivou.

Recimo, u okviru kursa Engleski 101 u mojoj školi, učićeš frazalne glagole iako je recimo to kurs za apsolutne početnike. Zato je bitno da se spremiš od početka da učiš frazalne glagole kao sve nove reči, kao što ćeš učiti vremena u početku.

Frazalni glagoli su deo konverzacije i bitno je da i njih učiš od samog početka.

Za kraj hajde da popričamo o strategiji za učenje frazalnih glagola, odnosno kako da priđeš ovoj temi i kako da učiš frazalne glagole. Ono što je prvo bitno da zapamtiš je da ne postoji neki određeni spisak koji ti treba da sedneš i da učiš. Frazalnih glagola ima jako puno.

Čak postoji rečnik frazalnih glagola ali ti naravno nećeš uzeti rečnik i sad ići onako od slova do slova i učiti svaki pojedinačni frazalni glagol jer to tako ne ide i ne uči se jednostavno na taj način.

To je bitno zato što znam one koji imaju takva očekivanja, koji mi se često obrate da im je potreban spisak da nauče sve frazalne glagole, a to jednostavno nije moguće.

Dakle, frazalni glagoli su kao neke druge obične reči u engleskom.

Jednostavno, postoji trenutak kada učiš koji frazalni glagol. Neke glagole ćeš učit na početnom nivou, neke ćeš učiti na srednjem nivou.

Ako se recimo fokusiraš na poslovni engleski, neke ćeš možda preskočiti, recimo ako te ne zanima ta tema, neke ćeš učiti na naprednijim nivoima i tako dalje. To je nešto što će sve tebi omogućiti program kursa koji pohađaš.

To znači da ne treba ti da biraš unapred frazalne glagole koje ćeš učiti, već postoje lekcije u okviru kursa koji pohađaš koje će te pripremiti za to.

Sledeći korak, ono što je sa tvoje strane je kada dođeš do takve lekcije, kada imaš frazalne glagole koje treba da naučiš, treba da im priđeš kao da su to bilo koje druge nepoznate reči. Nemoj pokušavati previše da se oslanjaš na izvorno značenje samog glagola.

Recimo ako imaš glagol get i onda želiš da pomoću tog značenja, get znači dobiti, da pomoću tog značenja naučiš šta znači get back, get up, get out i tako dalje jer ti to neće mnogo pomoći u najvećem broju slučajeva.

Značenje vrlo često nema nikakve veze sa osnovnim značenjem glagola i zato je bitno da frazalni glagol učiš kao novu reč.

Dakle, kao što recimo otvoriš lekciju i okay, sada naučiš recimo nove reči koje opisuju ljude, tako isto imaš novu lekciju pred sobom sa frazalnim glagolima i sada treba da ih naučiš.

Tvoj zadatak je da naučiš kako se ta reč piše, kako se ta reč čita odnosno izgovara i šta ta reč znači. Bitno je takođe da naučiš primere rečenica jer će ti to pomoći da naučiš kako da upotrebiš frazalni glagol u rečenici i da obratiš pažnju, recimo, da li se posle njega koristi objekat ili ne.

Na kraju, fokusiraj se na to da što više vežbaš, odnosno koristiš frazalne glagole.

Iako sa jedne strane imati lekciju sa frazalnim glagolima, odnosno neki spisak može da ti pomogne u smislu da ti treba da naučiš te frazalne glagole, ali ono što je tebi neophodno je vežba.

Dakle da radiš što više vežbanja rečenica gde ćeš morati da upotrebiš frazalne glagole i da probaš kada ti učestvuješ u konverzaciji, bez obzira da li pričaš na engleskom ili pišeš na engleskom, da probaš da upotrebiš frazalne glagole što prirodnije.

Onako da nemaš strah da ih upotrebiš već jednostavno kao što učiš sve nove reči i kao što te reči obogaćuju tvoj rečnik i proširuju način na koji ćeš se izraziti, isto to će raditi i frazalni glagoli.

Dakle, tvoj način izražavanja će postati bolji i moći ćeš mnogo više toga da kažeš koristeći frazalne glagole.

U okviru moje škole polaznice imaju posle svake lekcije vežbanja i imaju zadatke koji im baš to omogućavaju da mogu da upotrebe frazalne glagole. Odlično je kada vidim da mogu da upotrebe frazalni glagol, posebno neki koji onako upravo nauče i odmah se potrude da upotrebe u rečenicama jer to je ono što jeste na kraju tvoj cilj.

Ukoliko te zanima više o mojoj školi, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš da potražiš English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći informacije kako možeš da nam se priključiš i učiš engleski onlajn.

Za sve polaznice u mojoj školi na ovoj stranici gde slušate biće poseban link za Vas koji će vas odvesti do kartica za vežbanje frazalnih glagola, tako da je to jedna dodatna aktivnost koju možete uraditi u toku ove sedmice, da provežbate frazalne glagole, da provežbate značenje. Sve kartice će imati i audio snimke tako da možete da čujete kako se izgovara.

Ukoliko nisi član English Lane škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast na blogu biće link ka još nekim epizodama English Lane podkasta gde sam pričala o frazalnim glagolima, gde sam baš pričala recimo o frazalnim glagolima za početnike, frazalnim glagolima za poslovni engleski i tako dalje.

Čak imam i spisak od 100 frazalnih glagola koji možeš da pogledaš i koji može da ti posluži kao pomoć odakle da kreneš sa učenjem kada su u pitanju frazalni glagoli.

Preslušaj i ove lekcije o frazalnim glagolima:

10 frazalnih glagola za početnike

8 Frazalnih glagola iz poslovnog engleskog

100 frazalnih glagola u engleskom jeziku

Nadam se da ti je ova epizoda pomogla da razumeš bolje frazalne glagole i da će ti to omogućiti da ih sada sa mnogo više razumevanja upotrebiš u konverzaciji.

Hvala ti što slušaš podkast.

Ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde