fbpx

100 frazalnih glagola u engleskom jeziku

by | Jun 11, 2021

Naučićeš i dobićeš pristup svemu ovome:

Šta su to frazalni glagoli?

100 frazalnih glagola sa značenjem

Kako da učiš frazalne glagole

Dodatni materijali za vežbu

 

 

100 Frazalnih glagola u engleskom

Šta su frazalni glagoli?

Frazalni glagoli su glagoli koji uz sebe imaju predlog ili prilog (a mogu imati dva predloga).

Ove reči utiču na značenje, pa tako glagol više nema svoje osnovno značenje, već znači nešto drugo. 

She’s looking through the window. (Ona gleda kroz prozor.) – Ovde je upotrebljen glagol look u svom osnovnom značenju (gledati).

She’s looking for her glasses. (Ona traži svoje naočare.) – U ovoj rečenici, upotrebljen je frazalni glagol look for, koji znači tražiti.

Spisak koji je pred tobom sadrži 100 frazalnih glagola koji se često koriste u engleskom jeziku.

Za svaki frazalni glagol, videćeš prevod.

Ako si član English Lane škole, uloguj se platformu sa svojim nalogom, jer ćeš dobiti pristup karticama za učenje frazalnih glagola, a možeš uraditi vežbanja za ove frazalne glagole.

Ako nisi član škole a želiš da postaneš, na ovoj stranici se možeš prijaviti.

Spisak 100 frazalnih glagola u engleskom

frazalni glagoli A-B

ACT FOR – zastupati

ASK AROUND – raspitati se

BACK UP – podržati

BASE ON – zasnivati na

BREAK DOWN – pokvariti se, prestati raditi

BUILD UP – postepeno se povećati

BREAK UP – završiti (vezu), raskinuti

BRING UP – pomenuti

BRING BACK – vratiti, podsetiti

frazalni glagoli C

CALL OFF – otkazati

CALM DOWN – smiriti se

COME UP WITH – smisliti

CUT OFF – prekinuti

COME IN – ući

COME ON – “hajde”

CATCH UP – stići

COUNT ON – računati na nekog ili nešto

COME ACROSS-naći nešto/sresti nekoga slučajno

frazalni glagoli D-F

DEAL WITH – baviti se nečim

DO OVER – uraditi ponovo, ponoviti

DRESS UP – obući se lepo, srediti se

FIND OUT – saznati

FALL APART – raspasti se

END UP – završiti (negde)

FILL IN – popuniti

FALL OUT – posvađati se sa nekim

FOLLOW THROUGH – završiti započeto

frazalni glagoli G

GET AWAY – pobeći

GET BACK – vratiti se

GET BACK TO – vratiti se na nešto

GET ON – ući u autobus, voz, brod

GET OFF – izaći (sići) iz autobusa, voza, broda

GET TOGETHER – sastati se sa nekim

GET ON (with somebody) – slagati se sa nekim, u smislu imati dobar odnos

GO OUT – izaći

GET UP – ustati, probuditi se

GO AFTER – pratiti nekoga, ići za nekim

GIVE UP – prestati pokušavati, odustati

GO AWAY – otići, napustiti neko mesto

GROW APART – udaljiti se

GROW UP – odrasti

GO ON – nastaviti (se)

frazalni glagoli H-K

HAND IN – predati

HURRY UP – požuri

KEEP UP – pratiti, nastaviti

HOLD ON – čekati

HANG UP – prekinuti razgovor telefonom, spustiti slušalicu

frazalni glagoli L

LAY OFF – otpustiti

LOOK FOR – tražiti

LOOK OUT – pazi

LET DOWN – izneveriti, razočarati

LOOK AFTER – starati se, brinuti se o nekome.

LOOK UP – pogledati, potražiti

LOOK FORWARD TO – radovati se nečemu

LOG IN – ulogovati se, prijaviti se

LOG OUT – izlogovati se, odjaviti se

frazalni glagoli M-P

MAKE FOR – zaputiti se

MAKE OFF – otići u žurbi

MAKE UP – izmisliti

PASS OUT – onesvestiti se

PICK OUT – izabrati

POINT OUT – istaći nešto

PUT AWAY – složiti, srediti

PUT DOWN – zapisati

PICK UP – pokupiti, povesti automobilom, podići

PUT UP WITH – tolerisati nešto

PUT OFF – odložiti

PUT ON – obući nešto

PUT OUT – ugasiti

frazalni glagoli R-S

RUN INTO – sresti nekog slučajno

SHUT UP – prestati pričati, ućutati

SLEEP IN – spavati duže

SPEAK UP – govoriti glasnije

STAND UP – ustati

SIT DOWN – sesti

STAND OUT – izdvajati se

SWITCH OFF – isključiti

SWITCH ON – uključiti

frazalni glagoli T

TAKE OVER – preuzeti

TAKE BACK – vratiti

TAKE OFF – skinuti odeću

TAKE UP – započeti novi hobi

TEAR DOWN – srušiti

TAKE OFF – započeti let

TAKE OUT – izneti, izvesti

TIDY UP – srediti

THINK OVER – razmisliti, promisliti

THROW AWAY – baciti

TURN DOWN – odbiti

TURN UP – pojaviti se

TRY OUT – testirati

TAKE AFTER – ličiti na nekoga

TURN ON – uključiti

TRY ON – probati odeću ili obuću

TURN OFF – isključiti

frazalni glagoli U-W

USE UP – potrošiti

WAKE UP – probuditi se

WIN OVER – pridobiti

WORK OUT – vežbati

WRITE DOWN – zapisati

U engleskom jeziku ima još frazalnih glagola

Ovaj spisak nije konačan, već u engleskom postoji još puno drugih frazalnih glagola.

Kako napreduješ sa učenjem, trebalo bi da nastaviš i da učiš frazalne glagole.

Spisak pred tobom će ti pomoći da na pravi način kreneš jer sadrži frazalne glagole koji se dosta često koriste i zato je bitno da se ranije nauče.

Od srednjeg nivoa, ti ćeš nastaviti da proširuješ svoj fond reči i uz to će se i broj frazalnih glagola povećavati.

Frazalni glagoli sa više značenja

Za neke od ovih glagola, biće potrebno da naučiš više značenja.

Ako pogledaš spisak gore, videćeš ga glagol take off znači započeti let, ali taj isti glagol može značiti i skinuti odeću.

Kada učiš značenja, ponekad je potrebno da proveriš u rečniku da li jedan glagol može imati više značenja.

Ako učiš u okviru lekcija na kursu engleskog, obično će u samoj lekciji biti ono značenje koje ti je potrebno da savladaš u tom trenutku u zavinosti od toga na kom si trenutno nivou znanja kada je u pitanju tvoje učenje engleskog.

Frazalni glagoli – kako da ih učiš?

Frazalne glagole učiš kao nove reči.

Ne postoji pravilo koji glagol može “napraviti” frazalni uz koji predlog, niti možeš da zaključiš značenje samo na osnovu glagola ili predloga koji je upotrebljen.

Ako pohađaš kurs engleskog, taj kurs će verovanto imati lekcije iz kojih ćeš učiti i tu ćeš postepeno učiti frazalne glagole, onim redom kojim je to predviđeno tim programom koji kurs prati.

Ako učiš samostalno, pomoći će ti ovaj spisak frazalnih glagola, a nakon što njih naučiš, biće potrebno da potražiš dalje resurse koji će ti pomoći da odrediš koje frazalne glagole da učiš i kojim redom.

Zapamti da ne možeš odjednom naučiti sva značenje frazalnih glagola, kao što ne možeš sve reči odjednom naučiti.

Zato je važno da učenje podeliš u nekoliko celina, i da učiš po nekoliko primera dnevno, onoliko koliko ti možeš da zapamtiš.

Ono što ti dodatno može pomoći u učenju je da napraviš mapu za učenje.

Uz pomoć te mape, možeš vizuelno predstaviti glagole koji počinju istim slovom, ili recimo glagole koji imaju isti predlog, itd.

Da saznaš detaljnije kako da koristiš mape za učenje da učiš nove reči u engleskom, preslušaj ovu epizodu English Lane podkasta.

Na toj stranici možeš preuzeti i obrazac za učenje novih reči koji možeš odštampati i popunjavati dok učiš:

English Lane podkast: Tehnika za učenje novih reči

Dodatni materijali za vežbu

Ukoliko želiš dodatno da učiš o frazalnim glagolima pogledaj dodatne materijale koji su dostupni na blogu English Lane škole.

Podsećam te, ako si član škole, uloguj se na platformu sa svojim nalogom, i videćeš mnogo više lekcija i vežbanja o frazalnim glagolima, uključujući i kartice za učenje značenja frazalnih glagola.

Ako nisi član English lane škole a želiš da se priključiš školi i dobiješ pristup ovim materijalima, kao i originalnim onlajn kursevima engleskog, možeš se prijaviti na ovoj stranici.

10 frazalnih glagola za početnike

U slučaju da tek počinješ sa učenjem engleskog, ili jednostavno frazalni glagoli nisu od početka bili tvoj fokus, i osećaš da si propustila taj deo engleskog jezika, predlažem da počneš od ove podkast lekcije.

Naučićeš 10 frazalnih glagola sa značenjem i čućeš primere rečenica kako da upotrebiš ove glagole u rečenicama:

10 frazalnih glagola za početnike

Lekcija i vežbanja sa frazalnim glagolima

Na našem besplatnom portalu, dostupna je uvodna lekcija o frazalnim glagolima, kao i pojedinačne lekcije sa glagolima bring, come, get, make, put, take.

Posle svake lekcije videćeš i vežbanje.

Takođe, uradi i ovo vežbanje da provežbaš upotrebu frazalnih glagola u rečenicama: Frazalni glagoli (Vežbanje)

Nadam se da su ti ovi frazalni glagoli korisni i da će ovo biti odličan početak za tebe da kreneš da ih učiš na pravi način i naravno da ova oblast engleskog jezika ne predstavlja nepremostivu prepreku za tebe, već da ovo shvatiš kao bilo koje druge nove reči u engleskom i uspešno ih savladaš i zatim upotrebiš u konverzaciji.