fbpx

064 – 8 Frazalnih glagola iz poslovnog engleskog

by | Nov 3, 2021

U ovoj epizodi naučićeš kako da upotrebiš 8 frazalnih glagola u poslovnom engleskom.

Čućeš i primere rečenica sa predlozima kako da frazalne glagole prilagodiš određenim primerima.

Preslušaj epizodu ispod i nauči 8 frazalnih glagola:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo. Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Tema ove epizode biće poslovni engleski, odnosno nekoliko frazalnih glagola koje možeš upotrebiti u konverzaciji kada je u pitanju poslovni engleski. Naravno, osim tih frazalnih glagola naučićeš i sinonime, odnosno druge reči kako možeš reći to isto na engleskom. Sve to ćeš preslušati i kroz primere tako da možeš da razumeš kako da upotrebiš takve reči u rečenici.

Prvi glagol je carry on. Carry on znači continue,  nastaviti. Umesto reči continue možeš reći frazalni glagol carry on. Poslušaj sada primer, “I am sorry for the interruption. Please, carry on.” Umesto carry on možeš reći, “Please, continue” ili “Please, continue speaking.” Sve ove rečenice su dobre samo je jednostavno stvar izbora šta ćeš izabrati, šta ćeš reći u nekoj konkretnoj situaciji.

Sledeći frazalni glagol je close down. Close down znači stop working, prestati sa radom odnosno zatvoriti nešto. Preslušaj sada kako da upotrebiš to u konverzaciji. “They are closing down that store.” Closing down je frazalni glagol koji je sada prilagođen rečenici u kojoj je upotrebljeno vreme present continuous, pa zato imamo are kao pomoćni glagol, closing, to je close sa nastavkom ing i onda je down, predlog. Taj predlog koji je deo frazalnih glagola se ne menja, on ostaje isti. Znači samo je glagol taj koji može dobiti nastavak u zavisnosti od rečenice.

Take off. Take off je glagol koji može imati razna značenja u zavisnosti od situacije. Kada se misli na poslovni engleski uglavnom je to značenje become popular or successful.

Take off je glagol koji može imati razna značenja u zavisnosti od situacije. Kada se misli na poslovni engleski uglavnom je to značenje become popular or successful. Click To Tweet

Znači da je nešto postalo popularno odnosno uspešno. “Our new campaign is taking off.” U toj situaciji možeš upotrebiti frazalni glagol taking off, “The campaign is taking off “ ili “Our new campaign is becoming more popular.” To je drugi način da kažeš to isto što si rekla frazalnim glagolom.

Sledeći frazalni glagol keep up with. Taj glagol znači follow, pratiti nešto odnosno nekoga, dok priča recimo. Bitno je da zapamtiš da ima dva dela odnosno ima dva predloga, keep up with. Bitno je da su oba ta predloga deo tog frazalnog glagola i da ne možeš da ih izostaviš. “Can you keep up with what’s happening?” To je primer rečenice u kojoj je upotrebljen glagol keep up with.

Sledeći glagol je call off. Call off znači cancel, odnosno nešto otkazati. Možeš upotrebiti ili taj frazalni glagol ili glagol cancel. Poslušaj sada primer, “He decided to call off the meeting because he didn’t feel well.” Call off the meeting, često se, znači, tu može naći neki događaj kada se nešto otkazuje, biće call off the event, call off the concert, call off the campaign i tako dalje.

Sledeći frazalni glagol je put back i ovaj glagol može imati još neka značenja kao i mnogi glagoli koje ovde čuješ. Kada je u pitanju poslovni engleski put back je glagol koji se često koristi u značenju postpone ili delay. To znači odložiti. Poslušaj sada kako to da upotrebiš u rečenici. “The shipping had to be put back because of the problem in the warehouse.” U ovoj rečenici umesto glagola put back možeš upotrebiti i glagole postpone za odložiti ili delay. 

Sledeći glagol je sort out i to znači organize ili fix. Srediti nešto, sort out. “You have to sort out these papers before you leave.”  Moraš da središ ove papire pre nego što odeš, sort out these papers. Isto tako možeš reći sort out your desk, srediti sto, sort out the documents i tako dalje.

Sledeći glagol koji je za kraj i nešto što se inače koristi na kraju neke aktivnosti, recimo na kraju sastanaka, biće wrap up i to znači finish the event, finish the activity. Znači završiti nešto i sumirati na kraju. “Let’s wrap up for today and we’ll continue tomorrow.” To je isto frazalni glagol koji se često koristi u takvim situacijama u poslovnoj sredini.

Zadatak za tebe je da probaš da osmisliš rečenice u kojima bi mogla da upotrebiš ove frazalne glagole. Čak možda nije loša ideja da recimo ako uspeš da napišeš jednu rečenicu sa frazalnim glagolom, a onda istu tu rečenicu da napišeš tako što ćeš upotrebiti običan glagol. Tako, recimo, napišeš rečenicu koristeći glagol carry on, a onda ispod ta ista rečenica, umesto carry on da upotrebiš continue. 

 Ovo će biti odlična vežba za tebe da provežbaš kako da upotrebiš reči u rečenicama, a posebno reči kao što su frazalni glagoli. To su reči koje nekada mogu onako malo teže da se upotrebe baš zato što imaju ta dva dela pa postiji uvek nedoumica gde se dodaje nastavak, da li se odvajaju, da li se odvaja glagol od predloga i tako dalje. Probaj da napišeš te rečenice i da na taj način vežbaš.

Ako želiš detaljnije da učiš o frazalnim glagolima i želiš još ovakvih primera ja sam pripremila nedavno jedan spisak frazalnih glagola gde se nalazi 100 frazalnih glagola zajedno sa njihovim značenjima.

To možeš koristiti da provežbaš frazalne glagole i da naučiš neke nove primere.

Na ovoj stranici gde slušaš podkast ja ću ostaviti link.

Ukoliko si član škole u okviru te aktivnosti postoje i aktivnosti za vežbu i kartice za učenje frazalnih glagola. Sve to možeš uraditi ako si član škole kada se uloguješ na platformu.

Ukoliko nisi član škole a želiš da to postaneš, želiš da učiš engleski preko interneta, da počneš odnosno nastaviš sa učenjem engleskog jezika, pozivam te da nam se priključiš. Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš potražiti English Lane onlajn škola.

Na toj stranici pogledaj šta ćeš sve dobiti kada postaneš član škole, kako funkcioniše učenje i vidi da li je to nešto što će tebi odgovarati i omogućiti da nastaviš sa učenjem engleskog jezika.

Hvala ti što slušaš podkast.

Ja sam Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

Vodič za učenje frazalnih glagola koji pominjem u ovoj podkast epizodi možeš pronaći ovde:

100 Frazalnih glagola u engleskom

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde