fbpx

090 – 10 frazalnih glagola za svakodnevnu komunikaciju na engleskom

by | Jun 22, 2022

Nauči kako da koristiš ovih 10 frazalnih glagola u svakodnevnoj komunikaciji na engleskom.

Preslušaj epizodu ispod i nauči frazalni glagole:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Požuriti, srediti, sastati se sa nekim, započeti novi hobi, sve ovo su situacije kada je potrebno da upotrebiš frazalni glagol u engleskom jeziku i u ovoj epizodi naučićeš kako da to uradiš.

Naučićeš 10 frazalnih glagola koji će ti pomoći u svakodnevnoj komunikaciji na engleskom.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

U ovoj epizodi naučićeš 10 frazalnih glagola koji će ti pomoći u svakodnevnoj komunikaciji na engleskom.

To znači da ćeš ih koristiti u konverzaciji i to vrlo često zato što su ovi frazalni glagoli nešto što je veoma ustaljeno u konverzaciji i često se koriste.

Pre nego što počnem sa glagolima, želim samo prvo da te podsetim šta su frazalni glagoli ukratko.

Frazalni glagoli su glagol koji uz sebe ima neki predlog ili prilog koji menja značenje tog osnovnog glagola. Sada ćeš kroz ove primere videti i kako to izgleda.

Ukoliko želiš detaljnije da naučiš o frazalnim glagolima, ja ću ostaviti na ovoj stranici gde slušaš podkast linkove ka ostalim epizodama koje su u vezi sa ovom temom.

Postoji posebna epizoda o tome šta su frazalni glagoli gde ćeš detaljno naučiti šta su i kako se koriste frazalni glagoli u rečenicama.

Zatim, postoji određeni spisak frazalnih glagola. Dakle, sve je to ono što ćeš pronaći na ovoj stranici gde slušaš podkast ukoliko želiš da se potsetiš i dodatno istražiš o ovoj temi.

Sada krećemo sa ovim frazalnim glagolima. Prvi glagol je brake down i ovaj glagol znači pokvariti se. Poslušaj sada primer rečenice:

My car broke down so I had to go by bus.

Ova rečenica znači: Moj auto se pokvario pa sam morala da idem autobusom. U ovoj rečenici upotrebljeno je vreme past simple, prošlo vreme i zato čuješ ovaj oblik broke, broke down. 

Osnovni oblik je break down, to je infinitiv, ali ono što je bitno da zapamtiš za frazalne glagole je da taj glagol moraš da prilagodiš rečenici.

Pošto je ova rečenica u prošlom vremenu, opisuju se događaji iz prošlosti, onda i ovaj glagol mora biti u vremenu past simple.

Drugi frazalni glagol je come across i on znači naći nešto slučajno ili sresti nekoga slučajno.

Zapamti da mnogi frazalni glagoli imaju više značenja i mogu se koristiti u raznim situacijama i vrlo je bitno da to zapamtiš postepeno, onako.

Nećeš odjednom pamtiti sva značenja već jedno po jedno kako budeš učila nove reči i kako budeš učila na kursu koji pohađaš. Poslušaj sada primer ove rečenice:

She was cleaning the attic when she came across their old photos.

U ovoj rečenici je opet upotrebljeno prošlo vreme i zato je oblik came across came across ćeš prevesti ovde naći nešto slučajno.

Dakle, ona je čistila tavan i naišla je slučajno na njihove stare fotografije.

Inače, ovaj glagol koristiš samo u tim situacijama gde želiš da naglasiš da je nešto nađeno slučajno. Ako želiš samo to osnovno značenje, naći nešto, koristićeš glagol find. 

To nije frazalni glagol, to je običan glagol koji ima to osnovno značenje.

Ukoliko želiš da naglasiš da neko nalazi nešto slučajno ili da sretne nekog slučajno, koristiš come across. 

Poslušaj sada i drugi primer kako da upotrebiš ovaj glagol kada želiš da pričaš o osobi koju sretneš slučajno:

I was in the park yesterday and I came across my friend from high school.

Bila sam u parku juče i srela sam prijateljicu iz srednje škole.

Kada koristiš ovaj frazalni glagol come across, opet se naglašava da se to slučajno dogodilo, da je osoba recimo bila u parku i nije planirala da sretne tu osobu, ali ju je srela.

Tada u toj situaciji koristiš come across. U slučaju da je taj sastanak planiran, odnosno da želiš da se nađeš sa nekim i dogovoriš se pre toga sa tom osobom, tada ćeš koristiti glagol meet.

I met my friend from high school.

U toj situaciji koristiš glagol meet, sresti nekog odnosno naći se sa nekim i možeš upotrebiti i u ovakvoj rečenici, I met my friend from high school. 

To su te neke male razlike koje su veoma bitne u engleskom i koje ti pomažu da odlučiš koju reč ćeš da upotrebiš u kom trenutku.

Sledeći, treći frazalni glagol je come in. Ovaj frazalni glagol se često koristi nezavisno od cele rečenice.

Dakle, obično je ili na početku ili negde u razgovoru kao posebna rečenica i koristi se kada pozivaš nekog da uđe.

Recimo ako neko kuca na vrata a vrata su otvorena i osoba može da te čuje, u toj situaciji možeš reći come in. 

Ili recimo možeš otvoriti vrata pa onda pozvati osobu da uđe, na isti način koristiš ovaj frazalni glagol i tada je značenje uđi.

Sledeći frazalni glagol je get on i ovaj frazalni glagol može imati više različitih značenja.

Ja ću se sada fokusirati na ono jedno koje će ti biti korisno u svakodnevnoj komunikaciji, a to je ući u autobus, ali ne mora samo autobus.

Može da se koristi i za voz i za brod i za još neka prevozna sredstva. Preslušaj sada primer rečenice:

They got on the bus and went towards the museum.

Ušli su u autobus i krenuli prema muzeju. U ovoj rečenici opet imamo prošlo vreme zato što se prepričava i zato je got oblik frazalnog glagola, a get je osnovni oblik frazalnog glagola.

Ovakva rečenica će ti biti posebno korisna na putovanjima i kada želiš da kažeš da se osoba nalazi u autobusu, da je ušla u autobus, reći ćeš get on.

Kada je u pitanju druga situacija kada osoba izlazi iz autobusa ili treba da izađe iz autobusa, tada ćeš koristiti sledeći frazalni glagol, a to je get off. 

Ovaj frazalni glagol ima suprotno značenje i znači izaći, odnosno napustiti to prevozno sredstvo i poslušaj sada ovaj primer:

You should get off the bus soon.

Uskoro bi trebalo da izađeš iz autobusa.

Ovo je isto rečenica koja je korisna na putovanjima ili recimo možeš koristiti kada želiš da pitaš za pravac i kada pitaš gde treba da izađeš iz autobusa, a želiš da stigneš na neku određenu destinaciju.

U tom slučaju reći ćeš:

Where should I get off the bus?

Gde bi trebalo da izađem iz autobusa. Frazalne glagole posmatraj kao nove reči u engleskom.

Kao što vidiš do sada, to su sve reči koje možeš koristiti u svakodnevnom govoru i u raznim situacijama u kojima se možeš naći.

Vrlo je bitno da kreneš sa frazalnim glagolima na vreme, da nema potrebe ostavljati frazalne glagole za neki napredniji nivo jer su ovo reči koje su zaista korisne u konverzaciji, čak i kada si na početnom nivou.

Sledeći frazalni glagol je takođe sa glagolom get i to nemoj da te zbuni.

Dakle, jedan glagol kao što je recimo glagol get može uz sebe imati razne predloge i na taj način postati svaki put drugi frazalni glagol, odnosno imati svaki put drugačije značenje i koristiti se u drugačijim situacijama.

Imali smo get on, get off, a sledeći je get together. On je drugačiji u odnosu na prethodna dva zato što su on off bili predlozi, together je prilog.

Za razumevanje frazalnih glagola i za učenje frazalnih glagola nije ti previše bitno da razmišljaš o tome šta je prilog a šta predlog u toj situaciji, već je bitno da probaš da zapamtiš značenja svih ovih frazalnih glagola.

Učiš frazalne glagole kao jednu celinu, kao izraz koji je takav i koji ima te reči koje ima. Glagol get together znači sastati se sa nekim. Poslušaj sada kako da upotrebiš ovaj glagol u rečenici:

She decided to get together with her friend and talk about it.

Odlučila je da se nađe sa prijateljicom i razgovara o tome. Get together, naći se ili sastati se sa nekim, tako ćeš prevesti taj glagol. Koristićeš ga često u situaciji kada posle dodaješ with, predlog, sa nekim.

Get together with your friends.

Get together with your relatives.

Naravno, ovaj frazalni glagol može da se koristi i samostalno u rečenici. Recimo u ovakvom primeru:

Let’s get together.

Hajde da se nađemo. Stigli smo do sedmog frazalnog glagola koji ćeš koristiti u svakodnevnoj komunikaciji na engleskom i to je frazalni glagol go away. 

Ovaj frazalni glagol znači otići, odnosno napustiti neko mesto.

U engleskom postoji još jedan glagol koji ima isto značenje i to je običan glagol, nije frazalni glagol, a to je glagol leave. Poslušaj sada primer rečenice:

The weather was getting worse so they decided to go away.

Vreme se pogoršavalo pa su odlučili da odu. U ovoj rečenici imamo na kraju ovde go away i to je deo ove rečenice.

Dakle, frazalni glagol je takav da može da se upotrebi na ovaj način, ali može da se upotrebi i samostalno.

Kada želiš nekome da kažeš da ode, da ti ne smeta, možeš reći go away, ali imaj u vidu da to može imati i malo negativno značenje, to jest osoba može da se uvredi ako to kažeš na takav način.

Naravno, osim to go away možeš i reći just go away – samo idi. To je situacija kada želiš baš da naglasiš to značenje i da kažeš osobi da ide i da ne želiš da je vidiš u toj situaciji.

Kada želiš da ublažiš značenje ovog glagola u takvoj situaciji, znači da i dalje daš nekome instrukciju da ode ali da to malo ipak ublažiš, možeš reći please na početku. Please go ayay – molim te idi.

Sledeći frazalni glagol je hurry up koji znači požuriti. Ovaj frazalni glagol se često koristi samostalno kada želiš nekome da daš instrukciju da želiš da požuri osoba, možeš reći hurry up. 

Dovoljno je da upotrebiš samo taj glagol. U toj rečenici nije ti potreban ni subjekat rečenice, ništa ne koristiš na početku već samo kažeš hurry up i na taj način daješ instrukciju osobi šta želiš da uradi.

Za ovaj frazalni glagol vrlo je bitan kontekst i način na koji ćeš koristiti i izgovoriti ovaj frazalni glagol, jer to može da utiče na to kako će se osoba osećati, potovu što daješ instrukcije.

Na primer, ako si u situaciji da te osoba nervira zato što se sporo sprema ili tako dalje, možeš reći malo ili glasnije i malo onako sa drugačijim tonom hurry up, ili možeš čak dodati:

Would you just hurry up?

Na taj način govoriš da je osoba spora i da nemaš strpljenja za to. Naravno i ovaj izraz se može ublažiti.

Ako u situaciji želiš da budeš malo ljubaznija i da zamoliš osobu da požuri, to ćeš uraditi tako što ćeš reći:

Please, hurry up.

Ili:

Would you please hurry up?

Ovo su sve situacije kada možeš da prilagodiš ovaj frazalni glagol određenoj situaciji.

Vrlo je bitno da to uradiš i da razmišljaš o tome, pogotovu kako napreduješ sa učenjem engleskog jezika i kako koristiš engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji, jer je ta komunikacija vrlo bitna.

Dakle, nije samo bitno izgovoriti prave reči već i upotrebiti ih na pravi način.

Okay, stigli smo skoro do samog kraja. Sledeći frazalni glagol se koristi u situaciji kada želiš da kažeš da započinješ da se baviš nekim hobijem i taj frazalni glagol glasi take up. 

Kada prevodiš ovaj frazalni glagol može ti biti malo komplikovano da prevedeš jer ne postoji tako jedna reč, već ćeš uglavnom morati da koristiš ovu frazu koju sam i navela kao prevod da prevedeš tu rečenicu i da prilagodiš značenje takvoj situaciji.

Poslušaj odmah primer pa ćeš videti kako to izgleda:

She took up knitting.

Započela je da se bavi pletenjem.

Dakle, knitting je hobi. Naravno, tu možeš dodati bilo koji drugi hobi, a kada koristiš glagol take up moraš da prilagodiš to rečenici, znači osoba je započela da se bavi. Ili recimo ako želiš da kažeš:

She took up doing yoga.

Počela je da trenira jogu. Dakle, ne moraš da kažeš baviti se u toj situaciji, možeš da kažeš počela je da trenira jogu, ili možeš i dalje, počela je da se bavi jogom i tako dalje.

Prilagodićeš ovaj glagol rečenici kada je prevodiš naravno, a ne zaboravi da na engleskom uvek prilagodiš glagol rečenici u smislu vremena koje je upotrebljeno u rečenici.

Ovde imamo past simple, zato je took. Može biti i take, za sadašnje vreme. Ako je treće lice biće nastavak ili ES u zavisnosti od glagola i takoj dalje.

Uvek vodi računa o tim pravilima kada koristiš vremena u engleskom.

Kada govoriš o hobijima, ti govoriš o nekoj situaciji koja je započela u prošlosti i koja se verovatno nastavlja u sadašnjosti, tako da ćeš češće biti u situaciji da upotrebiš vreme present perfect i tada možeš reći za sebe:

I have taken up swimming.

Na primer, započela sam da se bavim plivanjem. To je situacija kada koristiš present perfect zato što je to nešto što si započela da radiš i nastavlja se i dalje ako je to i dalje tvoj hobi.

Na primer, započela sam da se bavim plivanjem. To je situacija kada koristiš present perfect zato što je to nešto što si započela da radiš i nastavlja se i dalje ako je to i dalje tvoj hobi. Click To Tweet

Tako kada si u svakodnevnoj komunikaciji i neko te pita čime se baviš, kojim hobijima se baviš, ovo je frazalni glagol i vreme present perfect je nešto što možeš da upotrebiš da odgovoriš na takvo pitanje.

Poslednji frazalni glagol je glagol tidy up, što znači srediti i poslušaj kako da upotrebiš ovaj glagol u rečenici:

Before you leave, you have to help me tidy up the living room.

Pre nego što odeš moraš da mi pomogneš da sredim dnevnu sobu.

Ovde imamo tidy up, frazalni glagol koji je upotrebljen u tom osnovnom obliku zato što je pre toga ovo to. 

U ovoj situaciji se koristi taj osnovni oblik, nije potrebno koristiti neki drugi oblik.

Naravno, zapamti da u zavisnosti od vremena ti možeš prilagoditi i ovaj glagol rečenici, pa ako je nekada potrebno dodati neki nastavak, upotrebiti neki pomoćni glagol uz ovaj glagol i tako dalje.

Tidy up je frazalni glagol koji možeš ovako upotrebiti u okviru rečenice, a opet ga možeš koristiti i da daš instrukcije nekome, pa ćeš reći:

Tidy up your desk.

Sredi sto. Naravno, u toj situaciji isto ne koristiš subjekat rečenice zato što daješ instrukcije, već samo počinješ tidy up i onda može biti your desk, tidy up your room i tako dalje.

U ovoj epizodi prošli smo kroz 10 frazalnih glagola. Ovo je nešto što će ti pomoći da se bolje izrazavaš na engleskom jeziku i da imaš sigurnost kada treba da učestvuješ u komunikaciji.

Naravno, vremenom ćeš učiti sve više frazalnih glagola. Na ovoj stranici gde slušaš podkast ja ću ostaviti linkove ka još nekim epizodama koje bih preporučila da preslušaš.

Šta su frazalni glagoli

10 frazalnih glagola za početnike

100 frazalnih glagola u engleskom jeziku

Ukoliko si član moje škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće za tebe link na koji ćeš moći da klikneš da uradiš vežbanja u vezi sa frazalnim glagolima, kao i neke dodatne aktivnosti koje imamo u školi.

Škola koju pominjem je English LaneTo je moja onlajn škola gde možeš učiti engleski preko interneta.

Ako nisi član škole, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link ili možeš da potražeš English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve informacije o školi i kako možeš da se prijaviš.

Moje ime je Zorana Radović. Hvala ti što slušaš podkast i čujemo se uskoro. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde