fbpx

052 – Imenice u engleskom koje mogu imati glagol u jednini i množini

by | Jun 30, 2021

Subjekat rečenice utiče na izbor glagola u nastavku. Iako je to nešto što se dosta brzo nauči, postoje imenice koje znaju da izazovu dilemu, i te imenice su zbirne imenice.

Preslušaj epizodu ispod i saznaj kako subjekat rečenice utiče na glagol:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo. Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podcast gde pričamo o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

U ovoj epizodi pričaću o tome kako subjekat rečenice utiče na izbor glagola u rečenici i to je nešto što će ti biti veoma korisno kada treba da napraviš rečenicu, bilo da želiš tu rečenicu da napišeš ili da je izgovoriš, vrlo je bitno da razmišljaš o tome šta je subjekat rečenice i koji onda glagol treba da sledi posle toga.

Počećemo od jednog vrlo jednostavnog primera:

She is busy – Ona je zauzeta.

U ovoj rečenici she je subjekat rečenice i on utiče na izbor glagola, odnosno oblik glagola to be i zato je upotrebljeno is, she is busy.

Ukoliko je drugačiji subjekat rečenice i glagol to be će promeniti svoj oblik:

I am busy, they are busy. Ja sam zauzeta, oni su zauzeti.

U ovim rečenicama koriste se drugi oblici glagola to be, to su am i are. Ovo se ne odnosi samo na glagol to be već i na ostale glagole.

Poslušaj sada drugi primer:

She decides to take a longer brake – ona odlučuje da napravi dužu pauzu.

She decides. U ovom primeru zbog subjekta she, što je treće lice jednine dodaje se nastavak –s, decides. U slučaju da se koristi množina odnosno da se koristi prvo ili drugo lice jednine tog nastavka ne bi bilo.

I decided to take a longer brake. U toj rečenici nema nastavka -s. Poslušaj sada ovaj primer:

The workers have talked to the manager – radnici su razgovarali sa menadžerom.

Have talked, to je oblik glagola u pitanju je vreme Present Perfect i imajući u vidu da je na početku subjekat u množini, the workers have talked, to će biti nastavak rečenice, a da je upotrebljeno treće lice jednine: he, she, it u tom slučaju bi nastavak rečenice bio has talked. She has talked to the manager. He has talked to the manager.

Ovo je nešto što može praviti problem na početku, kada krećeš sa učenjem engleskog jezika ali će vrlo brzo biti nešto što ćeš vrlo lako shvatiti, da jednostavno moraš da gledaš taj subjekat rečenice, i da razumeš kako to utiče na izbor glagola. I to utiče na izbor glagola bez obzira da li je u pitanju pomoćni ili glavni glagol. Kod prve dve rečenice imali smo glavni glagol koji se menjao zbog lica, a u trećoj rečenici se pomoćni glagol menjao zbog lica.

E sad veliki problem može da nastane kada su u pitanju zbirne imenice, odnosno collective nouns. Zbirne imenice su reči koje predstavljaju naziv za grupu ljudi ili stvari. Te reči iako deluju kao jedan pojam, predstavljaju skup pojmova, i onda taj pojam možeš da protumačiš kao jedninu ili kao množinu.

Reč family, sama reč je u jednini, ali zapravo podrazumeva skup pojmova, odnosno podrazumeva više ljudi, pa onda može da se shvati i kao pojam u množini. Share on X

Jedna od tih reči kod kojih najčešće dolazi do dileme je reč family. Zato što je reč family, sama reč je u jednini, ali zapravo podrazumeva skup pojmova, odnosno podrazumeva više ljudi, pa onda može da se shvati i kao pojam u množini. Kada imaš takvu situaciju kada je upotrebljena zbirna imenica kao subjekat rečenice, ti možeš da upotrebiš u nastavku ili jedninu ili množinu. To znači da se ponašaš kao da je ta reč ili u jednini ili u množini. I sada ću odmah objasniti šta to znači i zašto je važno.

Poslušaj rečenicu:

A new family has recently moved in. Nova porodica se nedavno uselila.

A new family has recently moved in. Ovde imamo reč family koja se posmatra kao pojam u jednini i zato imamo has recently moved in. Znači imamo has, ali imajući u vidu da je ovo pojam u jednini, ispred ove reči mora da se upotrebi član. U ovom slučaju upotrebljen je neodređeni član jer se smatra da je pojam nepoznat, da se prvi put pominje. Ali isto tako se može upotrebiti i određeni član ako je pojam poznat sagovorniku. Pa bi onda bilo:

The new family has recently moved in. Ali bitno je da reč family, ukoliko posmatraš kao reč u jednini, i koristiš glagol u nastavku kao da je reč u  jednini, onda ta reč mora ovde imati i član. U drugoj rečenici reč se posmatra kao da je u množini. I poslušaj sada primer:

New family have recently moved in. Nova porodica se nedavno uselila.

I ova rečenica je potpuno tačna, i možeš da kažeš i na ovaj način. I sada u ovom trenutku kada koristiš glagol have, znači da ti posmatraš reč kao množinu i iz tog razloga koristiš have moved kao they, kao da je subjekat they. Pa ako si upotrebila glagol i isto tako sada ne možeš da upotrebiš član ispred reči family. Znači, moraš da budeš u tome dosledna. U ovoj situaciji bi bilo potpuno pogrešno upotrebiti neodređeni član, jer se neodređeni član a/an koristi samo ispred reči u jednini. A imajući u vidu da ti koristiš have, da je onda reč kao da je reč u množini, ispred te imenice ne sme da stoji član. I to je bitno da napraviš razliku. Znači možeš da ovu reč posmatraš kao jedninu ili kao množinu, ali moraš biti dosledna u tome i moraš u skadu sa tim koristiti neodređeni član.

Daću ti još jedan primer rečenice gde isto postoji promena u zavisnosti od toga da li zbirnu imenicu posmatraš kao jedninu ili množinu.

The staff are ready to take their lunch break. Osoblje je spremno da napravi pauzu za ručak.

Isto tako bilo bi tačno i da kažeš:

The staff is ready to take it’s lunch break.

Is ready, a u predhodnom primeru imamo are ready. Bitno je da razmisliš kako ti posmatraš taj pojam i da onda u skladu sa tim i nastavak rečenice koristiš na taj način. U ovim primerima primetit ćeš da ne dodaješ nastavak –s za množinu. Nisam rekla families već je i dalje family, jedan pojam, odnosno jedna reč, ali pošto predstavlja skup ljudi, može se posmatrati i kao množina i može se koristiti, kao što smo imali u primeru, oblik have. U engleskom ne postoji pravilo koje kaže da moraš da uporebiš jedan ili drugi oblik ali je bitno da budeš dosledna, i da ako eto koristiš oblik kao da je pojam u jednini i prilagođavaš glagol tome, bitno je da i određeni član prilagodiš tome.

Sada ću navesti još nekoliko primera ovakvih imenica koje možeš da upotrebiš kao da su ili u jednini ili u množini.

Group, to je grupa. Crew, to je posada. Board – odbor. Choir – hor. Team, to je tim. Audience – publika. Ove reči možeš koristiti na isti način kao i reči family i staff, koje sam pomenula u ovoj epizodi. Znači bitno je da napraviš razliku da li ćeš koristiti tu reč kao da je množina ili kao da je pojam u jednini i da onda u skladu sa tim prilogađavaš glagol i članove.

Ukoliko si član English Lane škole, posle ove epizode podkasta, videćeš link ka vežbanju gde možeš da uradiš primere rečenica i provežbaš sve ovo o čemu sam pričala.

Ukoliko nisi član English Lane škole a želiš da to postaneš, želiš da kreneš sa učenjem engleskog online, pogledaj više o English Lane školi na ovoj stranici gde slušaš pokcast biće link ka školi, ili potraži English Lane onlajn škola, i tu ćeš videti sve informacije o školi, kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna i čujemo se uskoro.

Ja sam Zorana Radović. Ćao.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.