fbpx

Vremena u engleskom jeziku – Besplatan vodič

by | Sep 20, 2023

Vremena u engleskom jeziku je kompletan vodič za vremena, gde ćeš naučiti kako se vremena u engleskom koriste i kako se razlikuju.

Vremena u engleskom jeziku predstavljaju jednu od najznačajnih oblasti u engleskoj gramatici, i zasigurno nešto što izaziva puno nedoumica.

Vremena se uče od početnog do naprednog nivoa, a neophodna su za bilo kakvu komunikaciju na engleskom.

Ovaj vodič će ti pružiti kompletne informacije o vremenima u engleskom.

Naučićeš sledeće:

 • Kako se grade vremena u engleskom jeziku
 • Kada se koriste engleska vremena (najbitnije upotrebe)
 • Kako se razlikuju pojedina vremena u engleskom jeziku

Dobićeš i primere vežbanja da proveriš naučeno.

Pre nego što počnemo, možeš kliknuti na sliku ispod da preuzmeš besplatnu e-knjigu Vremena u engleskom u PDF formatu:

knjiga vremena

Šta su vremena u engleskom jeziku?

Jedna od najčešćih vrsta reči koja se koristi u komunikaciji su glagoli (work – raditi, live – živeti, read – čitati, go – ići…). U zavisnosti od toga kada se radnja dešava i šta želiš da kažeš, ovi glagoli će biti u određenom vremenu.

To znači da se osnovni oblik glagola (koji se zove infinitiv) menja. Puni oblik infinitiva u engleskom ima ispred to, a da se pritom to ne prevodi:

 • to be – biti
 • to live – živeti
 • to read – čitati

Ovaj osnovni oblik se menja kroz vremena. Recimo raditi je infinitiv, a glagolski oblik radim predstavlja oblik koji se koristi za sadašnje vreme. Pa onda postoji oblik radila, koji je u prošlom vremenu, i tako dalje. Postoji tu još mnogo oblika. Primećuješ da se ti oblici menjaju u zavisnosti od toga koje je vreme u pitanju kao i u zavisnosti od toga šta je subjekat rečenice, tj. koje lice je upotrebljeno.

Isto tako i u engleskom dolazi do promena koje ćeš postepeno učiti kako napreduješ sa učenjem engleskog.

Kada učiš vremena u engleskom, potrebno je da naučiš kako se glagoli menjaju po licima u jednini (I, you, she, he, it) i množini (we, you, they) i to za ova tri oblika.

 • potvrdan oblik
 • odričan oblik
 • upitan oblik

Dobra vest je da u engleskom nema mnogo promena kada su u pitanju lica. Ovo je nešto što englesku gramatiku čini lakom, u poređenju sa nekim drugim jezicima. Šta to znači? Kada imaš oblik glagola u jednom vremenu, on je uglavnom (ne uvek, ali uglavnom) isti za sva lica.

Loša vest je da u engleskom postoji nekoliko sadašnjih, nekoliko prošlih i nekoliko budućih vremena. Tu ume nastati problem jer dolazi do dileme kada upotrebiti koje vreme. Iz tog razloga, kada učiš neko vreme u engleskom, osim građenja (glagloskih oblika, tj. kako se gradi vreme) moraš učiti i kada se koristi određeno vreme. Moraćeš da napraviš razliku između više engleski vremena i to ćeš uraditi tako što naučiš u kojim situacijama se to vreme koristi.

Sadašnja vremena u engleskom jeziku

Potrebno je da naučiš dva sadašnja vremena u engleskom. Prvo je vreme Present Simple koje se zove obično sadašnje vreme. Za sadašnja vremena u engleskom bitno je da naučiš i Present Continuous, jer i ovo vreme pokazuje sadašnjost, ali se koristi u drugim situacijama. Ovo englesko vreme je poznato kao trajno sadašnje vreme.

Present Simple

Kako se gradi Present Simple?

Potvrdan oblik u vremenu Present Simple se gradi na sledeći način. Potreban je prvo subjekat rečenice a zatim infinitiv glagola. To pravilo se koristi za sva lica, osim za treće lice jednine (she/he/it) kada se dodaje nastavak –s ili –es na infinitiv glagola. Pogledaj kako to izgleda na primeru:

You get up early.
She gets up early.

Upitan oblik se gradi tako što se prvo upotrebi Do / Does, zatim subjekat i onda infinitiv. Ovaj oblik je specifičan zato što se u upitnom obliku pojavljuje pomoćni glagol do, a tog pomoćnog glagola nema u potvrdnoj rečenici. Takođe je bitno da zapamtiš da kada upotrebljavaš Does, glavni glagol ne može da ima nastavak -s ili -es, već mora da se upotrebi infintiv.

Do you get up early?
Does she get up early?

Odričan oblik se gradi tako što se posle subjekta i pomoćnog glagola do / does doda not, a zaim infinitiv. Opet se koristi infinitiv za sva lica, bez nastavka -s ili -es.

You do not get up early. (You don’t get up early.)
She does not get up early. (She doesn’t get up early.)

Oblici glagola za vreme Present Simple

Present Simple – Potvrdan oblik

jednina: I start, You start, She starts, He starts, It starts
množina: We start, You start, They start

Present Simple – Upitan oblik

jednina: Do I start, Do you start, Does she start, Does he start, Does it start
množina: Do we start, Do you start, Do they start

Present Simple – Odričan oblik

jednina: I do not start, You do not start, She does not start, He does not start, It does not start
množina: We do not start, You do not start, They do not start

Skraćeni oblici: do not = don’t, does not = doesn’t

Kada se koristi Present Simple?

 • Za navike i činjenice – I go to work by car.
 • Za karakteristike ili osobine – She has brown eyes.
 • Za mišljenje – I think he is honest.
 • Za fiksne rasporede u budućnosti – The train leaves at five.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su: sometimes, often, occasionally, usually, always, never, normally, rarely

Vežbanja za Present Simple

Klikni na ove naslove ispod za besplatna vežbanja:

Present Simple – Vežbanja

Present Simple – Vežbanja 2

Present Continuous

Kako se gradi Present Continuous?

Potvrdan oblik za vreme Present Continuous se gradi na sledeći način. Potreban je subjekat rečenice. Zatim se koristi jedan od oblika glagola to be: am/is/are. Ovaj glagol je pomoćni, i ne prevodi se. Posle pomoćnog glagola, da biste upotrebili vreme Present Continuous potreban je glavni glagol u infinitivu, sa nastavkom -ing. Pogledaj prvo nekoliko primera u rečenicama, a zatim pogledaj oblike kako se menjaju po licima.

I am walking. (I’m walking.)
You are sleeping. (You’re sleeping.)

Upitan oblik se gradi inverzijom. To znači da je potrebno da pogledaš potvrdnu rečenicu, i da onda zameniš mesta pomoćom glagolu to be (am/is/are) i subjektu. Zatim se dodaje infintiv i nastavak -ing.

Am I walking?
Are you sleeping?

Kada je u pitanju Present Continuous, odričan oblik se gradi tako što se doda not na pomoćni glagol. Upotrebićeš subjekat rečenice, pomoćni glagol to be (am/is/are), not, infinitiv i nastavak -ing.

I am not walking.
You are not sleeping. (You aren’t sleeping.)

Oblici glagola za vreme Present Continuous

Present Continuous – Potvrdan oblik

jednina: I am starting, You are starting, She is starting, He is starting, It is starting
množina: We are starting, You are starting, They are starting

Present Continuous – Upitan oblik

jednina: Am I starting, Are you starting, Is she starting, Is he starting, Is it starting
množina: Are we starting, Are you starting, Are they starting

Present Continuous – Odričan oblik

jednina: I am not starting, You are not starting, She is not starting, He is not starting, It is not starting
množina: We are not starting, You are not starting, They are not starting

Skraćeni oblici: am = ‘m, is = ‘s, are = ‘re
is not = isn’t, are not = aren’t

Kada se koristi Present Continuous?

 • Za radnju koja se dešava u trenutku govora – She is drinking tea.
 • Za dogovor ili plan u budućnosti – We are going to France next month.
 • Za radnju koja se privremenu dešava u nekom ograničenom vremenskom periodu, odnoso za radnju za koju se smatra da traje privremeno – They are redecorating their house during the next few weeks.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju kada je u pitanju ovo vreme: now, today, at this moment, this week (morning, month, year…)

Vežbanja za Present Continuous

Vežbanja za Present Continuous

Vremena Present Simple i Present Continuous – Razlike

Da naučiš detaljnije o razlikama između ovih vremena, kada se koristi jedno a kada drugo, preslušaj ovu epizodu English Lane podkasta:

English Lane Podcast: Razlike: Present Simple & Present Continuous

A zatim uradi ova vežbanja:

Present Simple i Present Continuous – Vežbanja

Present Simple i Present Continuous – Vežbanja 2

Prošla vremena u engleskom jeziku

U engleskom jeziku, postoji nekoliko prošlih vremena. U različitim situacijama zavisi koje vreme ćeš upotrebiti. Zato je za vremena u engleskom jeziku važno da učiš upotrebu, zajedno sa tim kako se engleska vremena grade.

Past Simple

Kako se gradi Past Simple?

Kada je u pitanju vreme Past Simple, za potvrdan oblik postoji dve opcije, u zavisnosti od toga da li je glagol pravilan ili ne:

1. Za pravilne glagole koristi se subjekat, infinitiv, nastavak –d / –ed na glagol.
He worked from home.
2. Za nepravilne glagole potreban je subjekat i Past Simple oblik glagola (druga kolona iz liste nepravilnih glagola)
He made a pie.

Upitan oblik se gradi tako što se upotrebi pomoćni glagol did (za sva lica u jednini i množini), zatim subjekat rečenice, i na kraju se dodaje infinitiv glavnog glagola (bez nastavaka).

Did he work from home?
Did he make a pie?

Odričan oblik za vreme Past Simple se gradi tako što se posle subjekta doda did+ not, a zatim infinitiv glagola (ovo važi i za pravilne i nepravilne glagole).

He did not work from home. (He didn’t work from home.)
He did not make a pie. (He didn’t make a pie.)

Oblici glagola za vreme Past Simple

Past Simple – Potvrdan oblik

jednina: I started, You started, She started, He started, It started
množina: We started, You started, They started

Past Simple – Upitan oblik

jednina: Did I start, Did you start, Did she start, Did he start, Did it start
množina: Did we start, Did you start, Did they start

Past Simple – Odričan oblik

jednina: I did not start, You did not start, She did not start, He did not start, It did not start
množina: We did not start, You did not start, They did not start

Skraćeni oblik: did not = didn’t

Kada se koristi Past Simple?

 • Za završenu radnju u prošlosti – She left two hours ago.
 • Za radnju koja se dogodila u određenom trenutku u prošlosti – We went to the cinema last Sunday.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su: yesterday, two minutes (hours, days, years…) ago, in 2010, last week (month, year, Friday…).

Vežbanja za Past Simple

Past Simple – Vežbanja

Past Simple – Vežbanja 2

Past Continuous

Kako se gradi Past Continuous?

Past Continuous je još jedno prošlo vreme, a videćeš da je način na koji se gradi ovo vreme sličan kao način na koji se gradi Present Continuous. Za potvrdan oblik upotrebićeš subjekat rečenice, zatim pomoćni glagol to be u prošlom vremenu (oblici koji se koriste su was ili were), posle koga se dodaje infinitiv glagola kao i nastavak -ing.

We were sleeping.

Za upitan oblik za vreme Past Continuou, upotrebićeš pomoćni glagol to be u prošlom vremenu (was / were), zatim subjekat rečenice, pa infinitiv sa nastavkom -ing.

Were we sleeping?

Odričan oblik se koristi tako što se posle subjekta upotrebljava pomoćni glagol to be (was / were), zatim not, a posle toga se dodaje infinitiv glagola sa nastsavkom -ing.

We were not sleeping.

Oblici glagola za vreme Past Continuous

Past Continuous – Potvrdan oblik

jednina: I was starting, You were starting, She was starting, He was starting, It was starting
množina: We were starting, You were starting, They were starting

Past Continuous – Upitan oblik

jednina: Was I starting, Were you starting, Was she starting, Was he starting, Was it starting
množina: Were we starting, Were you starting, Were they starting

Past Continuous – Odričan oblik

jednina: I was not starting, You were not starting, She was not starting, He was not starting, It was not starting
množina: We were not starting, You were not starting, They were not starting

Skraćeni oblici: was not = wasn’t, were not = weren’t

Kada se koristi Past Continuous

 • Za prošlu radnju koja je trajala u prošlosti – I had a good time while I was living in Paris.
 • Za dve radnje koje su se istovremeno dešavale u prošlosti – They were playing in the living room while she was preparing breakfast.

Reči koje se najčešće javljaju u rečenicama gde je upotrebljen Past Continous su: while, when.

Vežbanja za Past Continuous

Past Continous – Vežbanje

Past Simple i Past Continuous – Razlike

I ovde je bitno da napraviš razliku kada su u pitanju prošla vremena, pa uradi ovo vežbanje – Past Simple i Past Continuous – Vežbanja

Past Perfect

Kako se gradi Past Perfect?

Past Perfect je davno prošlo vreme, i potvrdan oblik se gradi tako što se upotrebljava subjekat, had i prošli particip. Kao i kod vremena Present Perfect, prošli particip se dobija dodavanjem nastavka -d / -ed na pravilan glagol. Ako je glagol nepravilan, prošli particip se nalazi u trećoj koloni liste nepravilnih glagola.

They had arrived. (pravilan glagol – prošli particip se dobija dodavanje nastavka -d na glagol arrive)
They had left. (nepravilan glagol – prošli particip se nalazi u trećnoj koloni nepravilnih glagola: leave, left, left)

Za upitan oblik, prvo ćeš upotrebiti had, subjekat rečenice i na kraju se dodaje prošli particip glavnog glagola.

Had they arrived?
Had they left?

Odričan oblik vremena Past Perfect se gradi tako što se posle Subjekta dodaje had pa not (ili skraćeno hadn’t) i na kraju prošli particip.

They had not arrived.
They had not left.

Oblici glagola za vreme Past Perfect

Past Perfect – Potvrdan oblik

jednina: I had started, You had started, She had started, He had started, It had started
množina: We had started, You had started, They had started

Past Perfect – Upitan oblik

jednina: Had I started, Had you started, Had she started, Had he started, Had it started
množina: Had we started, Had you started, Had they started

Past Perfect – Odričan oblik

jednina: I had not started, You had not started, She had not started, He had not started, It had not started
množina: We had not started, You had not started, They had not started

Skraćeni oblici: had = ‘d, had not = hadn’t

Kada se koristi Past Perfect?

 • Za prošlu radnju koja se dogodila pre neke druge prošle radnje – When I got home, I realized that someone had broken into my house and had stolen the TV.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su: before, after, since, when

Vežbanja za Past Perfect

Past Perfect – Vežbanje

Past Perfect Continuous

Kako se gradi Past Perfect Continuous?

Ovo je još jedno vreme koje se koristi da opiše radnju u prošlosti, a potvrdan oblik se gradi tako što se posle subjekta upotrebi had been (had se koristi za sva lica u jednini i množini), a posle toga se doda infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

You had been thinking about it.

Upitan oblik se gradi tako što se prvo upotrebi had, zatim subjekat rečenice, i onda se dodaje ostatak rečenice gde će biti potrebno dodati been i infinitiv sa nastavkom -ing.

Had you been thinking about it?

U odričnom obliku upotrebljava se subjekat, had not been a onda se dodaje infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

You had not been thinking about it.

Oblici glagola za vreme Past Perfect Continuous

Past Perfect – Potvrdan oblik

jednina: I had been starting, You had been starting, She had been starting, He had been starting, It had been starting
množina: We had been starting, You had been starting, They had been starting

Past Perfect – Upitan oblik

jednina: Had I been starting, Had you been starting, Had she been starting, Had he been starting, Had it been starting
množina: Had we been starting, Had you been starting, Had they been starting

Past Perfect – Odričan oblik

jednina: I had not been starting, You had not been starting, She had not been starting, He had not been starting, It had not been starting
množina: We had not been starting, You had not been starting, They had not been starting

Skraćeni oblici: had = ‘d, had not = hadn’t

Kada se koristi Past Perfect Continuous

 • Za radnju koja je počela u prošlosti i trajala do nekog drugog trenutka u prošlosti – We had been talking for over two hours before they arrived.

Vremena u engleskom jeziku koja pokazuju i prošlost i sadašnjost

Kada su engleska vremena u pitanju, postoji dva vremena koja povezuju prošlost i sadašnjost. Oba imaju nekoliko upotreba i nekada se mogu koristiti za prošlu radnju, nekada za sadašnju. I kada se ova engleska vremena prevode, nekada se koristi prošlo vreme, nekada sadašnje vreme.

Present Perfect

Kako se gradi Present Perfect?

Za ovo vreme, koristićeš pomoćni glagol have, a potvrdan oblik se gradi tako što se upotrebi subjekat, zatim se dodaje has/have i na kraju prošli particip. Prošli particip za pravilne glagole se dobija tako što se doda nastavak -d / -ed na infinitiv glagola. Ako je glagol nepravilan, prošli particip ćeš pronaći u trećoj koloni nepravilnih glagola.

It has stopped.
They have left.

Upitan oblik se gradi na isti način kao što ste videli i kod ostalih vremena u engleskom – inverzijom. Prvo se upotrebljava pomoćni glagol has/have, posle toga će biti subjekat i na kraju prošli particip.

Has it stopped?
Have they left?

Odričan oblik se dobija tako što posle subjekta upotrebiš has/have, zatim not i na kraju prošli particip glavnog glagola.

It has not stopped.
They have not left.

Oblici glagola za vreme Present Perfect

Present Perfect – Potvrdan oblik

jednina: I have started, You have started, She has started, He has started, It has started
množina: We have started, You have started, They have started

Present Perfect – Upitan oblik

jednina: Have I started, Have you started, Has she started, Has he started, Has it started
množina: Have we started, Have you started, Have they started

Present Perfect – Odričan oblik

jednina: I have not started, You have not started, She has not started, He has not started, It has not started
množina: We have not started, You have not started, They have not started

Skraćeni oblici: have = ‘ve, has = ‘s
have not = haven’t, has not = hasn’t

Kada se koristi Present Perfect

 • Za radnju koja se dogodila u neodređenom trenutku u prošlosti – I have visited Italy.
 • Za radnju ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti (u ovom slučaju prevodi se sadašnjim vremenom) – I have known her for ten years.
 • Za prošlu radnju čija se posledica vidi u sadašnjosti – I can’t pay for the bill, I have lost my wallet.

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su: ever, never, just, already, since, yet, up to now, recently, before

Vežbanja za Present Perfect

Present Perfect – Vežbanje

Present Perfect i Past Simple

Kada učiš engleska vremena, videćeš da ima sličnosti kod upotrebe (i prevoda) vremena Present Perfect i Past Simple. Ako imaš dilemu koja je razlika između ovih vremena, provežbaj razlike između ova dva engleska vremena, tako što ćeš uraditi ovo vežbanje:

Past Simple i Present Perfect – Vežbanje

Present Perfect Continuous

Kako se gradi Present Perfect Continuous?

Kada je u pitanju vreme Present Perfect Continuous, za potvrdan oblik potreban je subjekat, have/has been (da li ćeš upotrebiti have ili has zavisi od subjekta rečenice), zatim se upotrebljava infinitiv sa nastavkom -ing. Na primeru, to izgleda ovako:

He has been running.

Za upitan oblik, prvo se koristi have ili has, subjekat rečenice, been i na kraju se dodaje infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

Has he been running?

U odričnim rečenicama za vreme Present Perfect Continuous, prvo ćeš upotrebiti subjekat, zatim have ili has, onda not, pa se onda dodaje ostatak: been + infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

He has not been running.

Oblici glagola za vreme Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – Potvrdan oblik

jednina: I have been starting, You have been starting, She has been starting, He has been starting, It has been starting
množina: We have been starting, You have been starting, They have been starting

Present Perfect Continuous – Upitan oblik

jednina: Have I been starting, Have you been starting, Has she been starting, Has he been starting, Has it been starting
množina: Have we been starting, Have you been starting, Have they been starting

Present Perfect Continuous – Odričan oblik

jednina: I have not been starting, You have not been starting, She has not been starting, He has not been starting, It has not been starting
množina: We have not been starting, You have not been starting, They have not been starting

Skraćeni oblici: have = ‘ve, has = ‘s
have not = haven’t, has not = hasn’t

Kada se koristi Present Perfect Continuous

 • Za radnju koja je počela u prošlost i nastavlja se u sadašnjosti (naglašava se trajanje radnje) – She has been working all day.

Buduća vremena u engleskom jeziku

Kada učiš buduća vremena u engleskom, i ovde će biti nekoliko vremena koja je bitno da naučiš. Krenućeš od vremena Future Simple. Ovo je prvo vreme koje je potrebno naučiti kada učiš buduća vremena u engleskom jeziku.

Osim tog vremena, postoji još nekoliko budućih vremena u engleskom.

Future Simple

Kako se gradi Future Simple?

Prvo od budućih vremena koje ćeš naučiti je Future Simple, i potvrdan oblik se gradi tako što ćeš upotrebiti subjekat, zatim will (will se koristi za sva lica) i na kraju infinitiv (bez nastavaka).

It will rain.

Upitan oblik se gradi tako što will i subjekat zamene mesta. To znači da ćeš upotrebiti will, subjekat, i na kraju infinitiv.

Will it rain?

U odričnom obliku se koristi not, pa će red reči biti: subjekat + will + not + infinitiv.

It will not rain.

Oblici glagola za vreme Future Simple

Future Simple – Potvrdan oblik

jednina: I will start, You will start, She will start, He will start, It will start
množina: We will start, You will start, They will start

Future Simple – Upitan oblik

jednina: Will I start, Will you start, Will she start, Will he start, Will it start
množina: Will we start, Will you start, Will they start

Future Simple – Odričan oblik

jednina: I will not start, You will not start, She will not start, He will not start, It will not start
množina: We will not start, You will not start, They will not start

Skraćeni oblici: will = ‘ll, will not = won’t

Kada se koristi Future Simple?

 • Za odluku donetu u trenutku govora – I will open the window.
 • Za mišljenje, pretpostavke, nadanja (budućnost) – He will probably come next weekend.
 • U uslovnim rečenicama (Conditional sentences – Type I) – If the weather is nice, we will go to the park.

Vremenski izrazi koje ćeš najčešće videti kada je u pitanju ovo vreme: tomorrow, next week (month, year, Friday…).

Vežbanja za Future Simple

Future Simple – Vežbanje

Future (be going to)

Kako se gradi Future (be going to)?

Još jedan način da se iskaže budućnost je da upotrebiš izraz going to. Potvrdan oblik se gradi tako što se upotrebi subjekat, zatim glagol to be (oblici su am/is/are). Posle se dodaje going to (ovaj izraz je isti za sva lica) i na kraju infinitiv glavnog glagola.

She is going to sleep.

Upitan oblik se gradi tako što se prvo upotrebi glagol to be (am/is/are). Posle toga se dodaje subjekat, going to i onda infinitiv.

Is she going to sleep?

Rečenice u odričnom obliku imaju not i ta reč se dodaje na pomoćni glagol. Prvo ćeš upotrebiti subjekat rečenice, glagol to be (am/is/are), not, going to i onda infinitiv glavnog glagola.

She is not going to sleep.

Oblici glagola za vreme Future (be going to)

Future (be going to) – Potvrdan oblik

jednina: I am going to start, You are going to start, She is going to start, He is going to start, It is going to start
množina: We are going to start, You are going to start, They are going to start

Future (be going to) – Upitan oblik

jednina: Am I going to start, Are you going to start, Is she going to start, Is he going to start, Is it going to start
množina: Are we going to start, Are you going to start, Are they going to start

Future (be going to) – Odričan oblik

jednina: I am not going to start, You are not going to start, She is not going to start, He is not going to start, It is not going to start
množina: We are not going to start, You are not going to start, They are not going to start

Skraćeni oblici: am = ‘m, is = ‘s, are = ‘re
is not = isn’t, are not = aren’t

Kada se koristi Future (be going to)

 • Za nameru ili odluke donete pre trenutka u kom se govori – I am going to have dinner with him next week. She is going to help us with our project.
 • Za zaključak u vezi sa budućom radnjom na osnovu nečega što se odvija u sadašnjosti – Look at the clouds! It is going to rain. It’s 9 am! You are going to miss your bus.

Vežbanja za Future (be going to)

Future (be going to) – Vežbanje

Klikni na sliku da preuzmeš besplatnu e-knjigu u PDF formatu:

knjiga vremena

Future Continuous

Kako se gradi Future Continuous?

Još jedno buduće vreme u engleskom je Future Continuous, a potvrdan oblik se gradi tako što se upotrebi subjekat, dodaje se will be a zatim infinitiv sa nastavkom -ing. Oblik will se koristi za sva lica, a za sva lica se dodaje glagol sa nastavkom -ing, što znači da kod ovog vremena nema nikakvih promena kod glagola, bez obzira koje lice je u rečenici.

He will be starting a new job.

U upitnom obliku potrebna je inverzija, što znači da će will i subjekat zameniti mesta, a dalje se dodaje sve isto kao iz potvrdne rečenice, dakle sledi be i glagol sa nastavkom -ing.

Will he be starting a new job?

Odričan oblik se gradi tako što se doda not posle will, a sve ostalo ostaje isto kao u potvrdnoj rečenici.

He will not be starting a new job.

Oblici glagola za vreme Future Continuous

Future Continuous – Potvrdan oblik

jednina: I will be starting, You will be starting, She will be starting, He will be starting, It will be starting
množina: We will be starting, You will be starting, They will be starting

Future Continuous – Upitan oblik

jednina: Will I be starting, Will you be starting, Will she be starting, Will he be starting, Will it be starting
množina: Will we be starting, Will you be starting, Will they be starting

Future Continuous – Odričan oblik

jednina: I will not be starting, You will not be starting, She will not be starting, He will not be starting, It will not be starting
množina: We will not be starting, You will not be starting, They will not be starting

Skraćeni oblici: will = ‘ll, will not = won’t

Kada se koristi Future Continuous?

 • Za radnju koja će duže trajati u budućnosti i biće prekinuta nekom drugom radnjom. – I will be watching TV when they arrive tonight.
 • Za radnju koja će trajati u budućnosti. – Tomorrow morning we will be painting our house.

Vežbanja za Future Continuous

Future Continuous – Vežbanje

Future Perfect

Kako se gradi Future Perfect?

Potvrdan oblik za Future Perfect se gradi na sledeći način. Prvo ćeš upotrebiti subjekat rečenice, zatim will have (ovo se koristi za sva lica) posle čega se dodaje infinitiv sa nastavkom -d/-ed. Za nepravilne glagole koristi se treća kolona nepravilnih glagol posle will have.

He will have started a new job.

U upitnim rečenicama dolazi do promene reda reči pa će na prvom mestu biti will, pa onda subjekat, posle čega se nastavlja have i prošli particip (infinitiv sa nastavkom -d/-ed kod pravilnih glagola; za nepravilne glagole potreban je oblik iz treće kolone nepravilnih glagola).

Will he have started a new job?

U odričnim rečenicama red reči je sličan kao u potvrdnoj rečenici, samo je potrebno dodati not. To izgleda ovako: subjekat + will + not + have + prošli particip.

He will not have started a new job.

Oblici glagola za vreme Future Perfect

Future Perfect – Potvrdan oblik

jednina: I will have started, You will have started, She will have started, He will have started, It will have started
množina: We will have started, You will have started, They will have started

Future Perfect – Upitan oblik

jednina: Will I have started, Will you have started, Will she have started, Will he have started, Will it have started
množina: Will we have started, Will you have started, Will they have started

Future Perfect – Odričan oblik

jednina: I will not have started, You will not have started, She will not have started, He will not have started, It will not have started
množina: We will not have started, You will not have started, They will not have started

Skraćeni oblici: will = ‘ll, will not = won’t

Kada se koristi Future Perfect

 • Za završene radnje u budućnost – By the time you arrive, they will have left.

Future Perfect Continuous

Kako se gradi Future Perfect Continuous?

Potvrdan oblik za vreme Future Perfect Continuous gradi se tako što se posle subjekta rečenice upotrebi will have been (ovaj oblik je isti za sva lica, nema promena ni u jednini ni u množini) a posle toga se dodaje infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

She will have been reading.

Za upitne rečenice prvo se koristi will zatim subjekat a onda se dodaje have been i infinitiv sa nastavkom -ing.

Will she have been reading?

U odričnim rečenicama na prvom mestu je subjekat zatim will i onda se dodaje not. Posle toga se upotrebljava have been i infinitiv glagola sa nastavkom -ing.

She will not have been reading?

Oblici glagola za vreme Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous – Potvrdan oblik

jednina: I will have been starting, You will have been starting, She will have been starting, He will have been starting, It will have been starting
množina: We will have been starting, You will have been starting, They will have been starting

Future Perfect Continuous – Upitan oblik

jednina: Will I have been starting, Will you have been starting, Will she have been starting, Will he have been starting, Will it have been starting
množina: Will we have been starting, Will you have been starting, Will they have been starting

Future Perfect Continuous – Odričan oblik

jednina: I will not have been starting, You will not have been starting, She will not have been starting, He will not have been starting, It will not have been starting
množina: We will not have been starting, You will not have been starting, They will not have been starting

Skraćeni oblici: will = ‘ll, will not = won’t

Kada se koristi Future Perfect Continuous

 • Za događaje i radnju koja će biti završena u budućnost – Next summer I will have been living here for five years.

Nadam se da će ti ovaj vodič za vremena u engleskom pomoći da se lepo organizuješ kada je u pitanju učenje vremena u engleskom. Imaj u vidu da je ovo dosta složena oblast gramatike, i nije za očekivati da odjednom naučiš sve.

Savet za učenje: Uči kako se vremena u engleskom grade, i kako se koriste. Radi što više vežbanja, i redovno obnavljaj pravila za upotrebu vremena.

Ukoliko ti se dopada moj pristup i želiš da učiš engleski od kuće, onda kada tebi to odgovara i preko najmodernije platforme za onlajn učenje, predlažem da pogledaš kako ti moja onlajn škola engleskog može pomoći u tome: saznaj više o školi ovde.

Kada postaneš član škole dobićeš pristup:

 • Onlajn kursevima engleskog jezika prilagođenim tvom trenutnom znanju
 • Video radionicama gde možeš da učiš uz jutarnju kafu
 • Grupnim časovima konverzacije
 • Praktičnim zadacima i vežbanjima gde ćes primeniti sve što naučiš
 • Pomoći od strane profesora (to sam ja 🙂 ) u svakom trenutku tokom učenja
 • Mnogim drugim benefitima namenjenim isključivo članovima škole English Lane

Učenje u English Lane onlajn školi je veoma efikasno, zabavno i uz redovan rad ostvarićeš sjajne rezultate: klikni ovde da vidiš da li ima slobodnih mesta

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde