fbpx

Frazalni glagoli u engleskom jeziku

by | Jun 23, 2023

Frazalni glagoli su glagoli u engleskom koji se često koriste u konverzaciji.

Šta su frazalni glagoli?

1. Frazalni glagol je glagol koji uz sebe ima predlog ili prilog koji utiču na to da se osnovno značenje glagola izmeni.

He got a new bicycle for his birthday. (get = receive – dobiti) – običan glagol
I got back home late. (get + back = return – vratiti) – frazalni glagol
He managed to get away. (get + away = escape – pobeći) – frazalni glagol

2. Neki frazalni glagoli su neprelazni što znači da posle njih nema objekta.

He suddenly showed up.
I don’t want to get up early. 

3. Neki frazalni glagoli su prelazni što znači da posle njih može stajati objekat.

made up the story.
They have decided to call off the meeting.

4. Kod nekih prelaznih frazalnih glagola predlog ili prilog se mogu „odvojiti‟ od glagola, odnosno objekat se može napisati između njih.

Mike switched the radio on.
We will have to put the meeting off.

5. Kod nekih prelaznih frazalnih glagola predlog ili prilog se ne mogu „odvojiti‟ od glagola, i u tom slučaju objekat se ne može napisati između njih.

ran into Jason two days ago.
Our neighbor will look after our dog while we are on vacation.

Frazalne glagole ćeš učiti kao nove reči u engleskom. Kao što učiš nove reči i napreduješ sa učenjem od početnog do naprednog nivoa, tako ćeš učiti i frazalne glagole.

Vežbanja:

 

Dodatne aktivnosti

Sada kada znaš najbitnije o frazalnim glagolima, nauči dodatno o ovoj temi kroz dve dodatne aktivnosti. Prvo preslušaj lekciju o tome šta su frazalni glagoli. Kada naučiš sve iz lekicje, kreni sa učenjem uz spisak od 100 frazalnih glagola. Uz ovaj spisak, za svaki frazalni glagol, naučićeš i prevod.

1. Lekcija: Šta su frazalni glagoli

Šta su frazalni glagoli

2. Vodič – 100 frazalnih glagola u engleskom jeziku

100 frazalnih glagola u engleskom jeziku

 

3. Frazalni glagoli vežbanja

100 frazalnih glagola u engleskom

Ovi frazalni glagoli će ti pomoći da obogatiš svoj rečnik i naučiš korisne izraze da upotrebiš u konverzaciji.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde