103 – Poslovni engleski: 20 frazalnih glagola za poslovnu komunikaciju

by | Nov 16, 2022

Nauči 20 frazalnih glagola za poslovnu komunikaciju i kako da upotrebiš ove glagole u poslovnom engleskom.

Preslušaj epizodu ispod i nauči frazalne glagole:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Ako koristiš engleski jezik u poslovnoj komunikaciji, ova epizoda English Lane podkasta će ti biti korisna. Naučićeš 20 frazalnih glagola i kako da ih upotrebiš u poslovnoj komunikaciji.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane

Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Znanje engleskog jezika će ti puno pomoći u poslovnoj komunikaciji.

Ako želiš da koristiš engleski jezik na poslu imaćeš mnogo više sigurnosti da pričaš engleski u situacijama kada je to neophodno, da komuniciraš putem imejlova, da možeš da učestvuješ na raznim sastancima, konferencijama i tako dalje. Zato je vrlo bitno da učiš engleski jezik.

Osim gramatike i pravila i svega što ćeš učiti kako napreduješ na kursu koji pohađaš, ali je vrlo bitno da učiš i izraze koji se koriste u poslovnoj komunikaciji.

Zato sam baš i napravila ovu epizodu koja ima 20 frazalnih glagola koje možeš da koristiš na poslu.

Osim značenja ovih frazalnih glagola naučićeš i kako da ih upotrebiš u rečenicama.

Ukratko samo da te podsetim, frazalni glagoli su glagoli koji imaju uz sebe predlog ili prilog i na taj način značenje osnovnog glagola se menja.

To je nešto što ćeš učiti u okviru engleskog jezika kako napreduješ sa učenjem.

Ukoliko te zanima malo više i ukoliko tek počinješ da učiš engleski jezik i upoznaješ se sa frazalnim glagolima, na ovoj stranici gde slušaš biće link gde možeš preslušati posebnu epizodu o tome šta su frazalni glagoli i kako da ih učiš.

Sada krećemo odmah sa frazalnim glagolima za poslovnu komunikaciju.

Prvi frazalni glagol je do over. Do over znači uraditi ponovo odnosno ponoviti. Poslušaj sada primer:

This report isn’t correct. We’ll have to do it over. Ovaj izveštaj nije tačan. Moraćemo da ga uradimo ponovo.

Drugi frazalni glagol, dress up. Dress up znači obući se lepo, odnosno srediti se.

There will be an office party so we should dress up. Biće zabava u kancelariji i treba da se lepo obučemo.

Sledeći frazalni glagol za poslovnu komunikaciju je end up.

End up znači završiti negde, ali vrlo često može da se prevede da se na kraju nešto dogodilo, dakle da na kraju je nešto završeno na neki način.

Poslušaj sada primer rečenice da odmah razumeš kako da upotrebiš ovaj glagol:

She ended up postponing the meeting. Na kraju je odložila sastanak.

Dakle, imamo ovo na kraju koje ustvari prevodi ovo end up. 

Zato što je malo specifičan ovaj frazalni glagol nije moguće uvek ga prevesti bukvalno, ali da znaš da se odnosi na to značenje da će se nešto završiti na neki način.

Sledeći frazalni glagol je call off i ovaj glagol znači otkazati.

We have to call off the meeting because she didn’t arrive on time. Morali smo da otkažemo sastanak zato što ona nije stigla na vreme. Call off the meeting. 

Sledeći frazalni glagol je build up. Build up znači postepeno se povećavati i preslušaj sada primer rečenice:

The pressure at work was bulding up. Pritisak na poslu se povećavao.

Sledeći frazalni glagol koji takođe možeš upotrebiti u poslovnoj komunikaciji je base on.

Base on znači zasnivati se na i vrlo često ćeš koristiti ovaj frazalni glagol u pasivnom obliku. Poslušaj sada primer rečenice da vidiš baš kako to izgleda:

Their presentation is based on their own research. Njihova prezentacija se zasniva na njihovom sopstvenom istraživanju.

Is based on, to je glagol u pasivnom obliku i to je nešto što možeš koristiti kada koristiš ove frazalne glagole u poslovnoj komunikaciji.

Sada imamo glagol bring up. Bring up, to znači pomenuti nešto.

She decided to bring up the errors in the report. Odlučila je da pomene greške u izveštaju.

Sada imamo glagol back up. Back up znači podržati nekoga ili nešto i poslušaj sada primer rečenice:

He didn’t want to back up her idea. Nije želeo da podrži njenu ideju.

U ovoj rečenici imamo frazalni glagol back up i onda imamo her idea, odnosno nešto šta neko podržava ili ne podržava.

Imaj u vidu da kada učiš frazalne glagole dešavaće se da postoje frazalni glagoli čije ćeš značenje naučiti, ali ćeš onda vremenom naučiti i neko drugo značenje, to jest isti frazalni glagol može da se koristi i u drugačijim situacijama.

Konkretno, evo kada imamo glagol backk up on znači podržati kada se govori u smislu podrške da li neko podržava nekoga ili ne.

Kada se govori o IT sektoru o kompjuterima, kada govoriš o toj situaciji i upotrebljavaš glagol back up, u toj situaciji glagol back up znači napraviti drugu rezervnu kopiju fajla ili programa.

Ovo je nešto što se često dešava u engleskom jeziku i bez obzira koliko dugo učiš engleski jezik, bez obzira da li si na početnom nivou ili da li već nekoliko godina učiš redovno engleski jezik, verovatno znaš da postoje reči koje u engleskom mogu imati i jedno i drugo i treće i mnogo više značenja zapravo.

Imaj u vidu da se to dešava i sa frazalnim glagolima.

Naravno, kao i sve nove reči, frazalne glagole učiš postepeno u okviru kursa koji pohađaš, kroz lekcije koje su lepo organizovane i na taj način te vode postupno da naučiš ona značenja koja su ti potrebna, u trenutku kada su ti potrebna.

Sledeći frazalni glagol je fill in i ovaj frazalni glagol znači popuniti.

You have to fill in this form in order to apply. Moraš da popuniš ovaj formular da bi se prijavila.

Fill in this form, popuniti ovaj formular. To je fraza u kojoj je upotrebljen frazalni glagol fill in. 

Sledeći frazalni glagol, follow through. Follow through znači završiti započeto i poslušaj odmah primer rečenice kako da upotrebiš ovakav frazalni glagol:

You’ve already started this project so you need to follow through. Već si započela ovaj projekat tako da moraš da završiš započeto.

Sledeći frazalni glagol je glagol go on. Go on znači nastaviti se i reč koja ima isto značenje je continue. 

Dakle, umesto frazalnog glagola go on, možeš upotrebiti i reč continue. Poslušaj sada primer rečenice kako da upotrebiš frazalni glagol:

The meetings can sometimes go on for hours. That’s enough for today, let’s continue this discussion tomorrow. To je dosta za danas, hajde da nastavimo ovu diskusiju sutra.

Sledeći frazalni glagol je glagol hand in. Hand in znači predati. Poslušaj sada primer rečenice:

All the employees in our department have to hand in their reports by Monday. Svi zaposleni u našem odeljenju moraju da predaju izveštaje do ponedeljka.

Ovde imamo frazu hand in their reports, da predaju svoje izveštaje. Dakle, posle hand in upotrebićeš nešto, šta osoba treba da preda.

Sada imamo glagol lay off. Lay off znači otpustiti. Poslušaj kako da upotrebiš ovakav glagol:

They decided to lay off 100 employees to cut costs. Odlučili su da otpuste 100 zaposlenih da smanje troškove.

Sledeći frazalni glagol je nešto što koristiš u poslovnoj komunikaciji, posebno ako pričaš telefonom sa nekim i u toj situaciji će ti biti vrlo koristan. To je glagol look for, tražiti.

I’m looking for someone to help me with this document. Tražim nekoga da mi pomognesa ovim dokumentom.

Kada tražiš neku vrstu informacija ili kada tražiš neku osobu možeš upotrebiti ovaj glagol look for. 

Sledeći frazalni glagol je tipičan za poslovnu komunikaciju koja se odvija u pisanom obliku, što znači da ako pišeš imejl na engleskom vrlo često ćeš doći u situaciju da upotrebiš baš ovaj frazalni glagol Glagol je look forward to. 

Zapamti da ovaj frazalni glagol ima tri dela, look, forward, to. Sva tri dela su neophodna da bi ovaj frazalni glagol imao značenje koje ima, a to je radovati se nečemu. Poslušaj sada primer rečenice:

I’m looking forward to meeting you. Radujem se što ću se sresti sa tobom.

Glagol meet osim sresti može značiti i upoznati. Ono što je bitno da zapamtiš je da imamo ovo look forward to i da ne možeš da izostaviš ni jedan deo da bi taj frazalni glagol bio dobro upotrebljen.

Sledeći frazalni glagol je put down. Put down znači zapisati i poslušaj sada primer rečenice:

Let me put that down and we can go on. Dozvoli mi da zapišem to i možemo da nastavimo.

Zatim imamo frazalni glagol take over. Take over znači preuzeti i poslušaj primer:

Their company took over our local business three months ago. Njihova kompanija je preuzela naš lokalni biznis pre tri meseca.

U ovoj rečenici imamo glagol take over koji je upotrebljen u vremenu past simple pa zato oblik glasi took over. 

Još jedan frazalni glagol koji je tipičan za poslovnu komunikaciju. Poslovno kada se govori o kancelarijama i o materijalu koji se koristi tu, a to je frazalni glagol use up.

Use up znači potrošiti.

We’ve used up all the supplies. Potrošili smo sve zalihe.

Use up znači potrošiti. We've used up all the supplies. Potrošili smo sve zalihe. Click To Tweet

Sada imamo frazalni glagol win over. Win over znači pridobiti, a rečenica glasi ovako:

Even though they didn’t like the idea at first, he managed to win them over. Iako im se nije dopala ideja u početku, on je uspeo da ih pridobije.

Imamo još jedan frazalni glagol za poslovnu komunikaciju, a to je frazalni glagol write down i znači zapisati.

She will write this down so we can check the notes later. Ona će to zapisati da možemo da proverimo beleške kasnije.

Ovo je bilo ukupno 20 frazalnih glagola za poslovnu komunikaciju i sada imam jedan praktičan zadatak za tebe.

Probaj da se vratiš na ovaj spisak frazalnih glagola i probaj da smisliš nekoliko rečenica koje želiš da kažeš o sebi i o svom poslu, o svojim zadacima na poslu i probaj da upotrebiš neki od ovih frazalnih glagola.

Nemoj da se opterećuješ. Kada treba da pišeš nešto na engleskom pa taj zadatak mora biti napisan po nekim pravilima, da ima neki uvod, razradu, zaključak i tako dalje.

Umesto toga samo se fokusiraj na to da napišeš nekoliko rečenica na engleskom jeziku, da one budu gramatički tačne, da koristiš sve što si učila do sada.

Ovo ti je prilika da upotrebiš i ove frazalne glagole i da odmah vidiš da li umeš da upotrebiš ove frazalne glagole, da li umeš da upotrebiš njihovo značenje i da li umeš da frazalne glagole prilagodiš rečenici.

Ukoliko si član moje škole, u okviru kurseva koje pohađaš biće aktivnosti koje su baš napravljene da ti pomognu da uradiš ovo, da upotrebiš odmah iz lekcija sve ono što učiš i da povezuješ znanje.

Da sve ono što naučiš ranije umeš da upotrebiš i dalje u nastavku i da naravno nadograđuješ. Sve ono novo što učiš koristiš u zadacima i ostalim aktivnostima koje te očekuju.

Ukoliko nisi član moje škole a želiš da se priključiš, na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link. Škola se zove English LaneU pitanju je onlajn škola i učenje se odvija preko interneta na onlajn kursevima engleskog.

Osim kurseva engleskog dobijaš još i niz drugih pogodnosti koje su dostupne samo članovima škole.

Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i da će ti pomoći da stekneš više sigurnosti kada je u pitanju poslovna komunikacija na engleskom jeziku.

Hvala ti što slušaš podkast. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

081 – Šta su frazalni glagoli

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde