fbpx

033 – Korisne fraze da opišeš šta vidiš na slici

by | Feb 3, 2021

U ovoj epizodi naučićeš nekoliko izraza pomoću kojih možeš da opišeš nešto što se nalazi na slici.

Preslušaj epizodu ispod i nauči korisne reči i izraze:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo! Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast, gde pričamo o korisnim lekcijama i savetima za učenje engleskog jezika.

U ovoj epizodi, pričaću o korisnim frazama da opišeš nešto što vidiš na slici. Ova lekcija biće idealna za tebe ako tek počinješ sa učenjem engleskog jezika ili čak ako si do nekog srednjeg nivoa stigla – biće ti korisno da naučiš ove fraze i kako da ih upotrebiš da opišeš gde se nešto nalazi.

Svrha ovakvog zadatka, tj. da opišeš gde se nešto nalazi je odlična prilika da vežbaš engleski svakoga dana i da vežbaš engleski samostalno. Zato što to možeš da radiš stalno, da svaki dan vežbaš, da svaki dan imaš neku sliku koju ćeš opisati i da svaki dan se trudiš da vežbaš ono što naučiš. Prva rečenica je da upotrebiš glagol see, šta vidiš na slici. I rečenica će biti:

I can see. – ‘Mogu da vidim.’

I onda ćeš dalje da navedeš šta vidiš na toj slici. I za početak, to će biti rečenice gde ćeš uglavnom upotrebiti neku imenicu, tj. neki pojam koji vidiš na slici. Recimo:

I can see a box.

To je vrlo jedna jednostavna rečenica, koju možeš da izgovoriš vrlo onako rano, čim kreneš s učenjem engleskog jezika. Ovo su neke reči koje ćeš vrlo rano naučiti. I to je prva, onako početak, početna rečenica. A zatim ćeš, vremenom, učiti da tu rečenicu proširiš i da napišeš složeniju rečeniciu. I onda, recimo, možeš dodati:

I can see a big box.

Dodala si, recimo, pridev ispred imenice – big ispred reči box. Onda možeš reći:

I can see a big box next to the door.

Ima ovaj nastavak next to the door – gde se nešto nalazi.

I to su, eto, neki predlozi kako možeš i ti da vežbaš, da napišeš, odnosno da izgovoriš neke rečenice – da opišeš gde se nešto nalazi i šta vidiš na toj slici.

Kada želiš da opišeš nešto što vidiš na slici, nešto što se dešava, biće ti potreban gerund. I sada ću ti navesti nekoliko primera, da vidiš kako ćeš to reći na engleskom.

I can see people walking by the river. – ‘Ja mogu da vidim ljude koji šetaju pored reke’.

People walking by the river, znači imamo ovde koga vidiš – people. I onda je posle upotrebljen gerund – to je ovo walking. Nema nikakvih drugih dodataka, nema pomoćnog glagola to be, ovo je gerund, tj. glagol sa nastavkom –ing. I to ćeš upotrebiti da opišeš šta se dešava u tom trenutku na slici.

Drugi primer je:

I can see him working in the garden. – ‘Mogu da vidim njega kako radi u bašti.’

Working in the garden. To su neki primeri kako možeš da upotrebiš can i glagol see da opišeš nešto što vidiš na slici.

Druga rečenica je da imenuješ nešto što vidiš na slici i da onda kažeš da se to nalazi na slici korišćenjem glagola to be. I sada ću ti odmah reći primer, da shvatiš o čemu pričam.

A bike is in the photo.

A bike – to je, znači, nešto što se nalazi na slici. Onda upotrebljavaš glagol is, to je oblik glagola to be, i onda kažeš – in the photo. Zapamti da je in, iako govoriš da je nešto ‘na slici’. I naučićeš da predlog ‘na’ vrlo često prevodiš kao on, ali ne uvek. I ovo je, eto, jedan izuzetak – kažeš in the photo.

I onda sada možeš da napraviš razne varijacije, znači ovde možeš da upotrebiš razne neke druge reči.

A flower is in the photo.

Ili recimo, možeš množinu:

Flowers are in the photo.

To su neki primeri. I zapamti da, kada koristiš množinu, moraš da upotrebiš oblik are i ne možeš da upotrebiš član a, odnosno neodređeni član ne možeš da upotrebiš ako je množina.

Kada je u pitanju rečenica u jednini:

A bike is in the photo…

Možeš reći:

The bike is in the photo.

To je isto tačna rečenica. Možeš reći:

My bike is in the photo.

Ako je to slika tvog bicikla, onda moraš reći my, ili isto tako your – ako hoćeš da kažeš ‘tvoj’, itd. I to je bitno da zapamtiš, da ta reč ispred imenice, ispred ovog bike ne mora uvek biti neodređeni član, ne mora uvek biti a ili an. Mogu tu da budu i neke druge reči.

I treća rečenica koju želim da analiziramo ovde, koja će ti pomoći da opišeš nešto što vidiš na slici je konstrukcija gde ćeš upotrebiti izraz – there is i there are. There is koristiš za jedninu, there are – za množinu.

Kada kažeš there is, onda upotrebljavaš pojam u jednini. I vrlo često će tu biti upotrebljen neodređeni član:

There is a dog in the park. – ‘Pas se nalazi u parku.’

Obrati pažnju kako je malo drugačiji prevod – ova konstrukcija there is/there are je nešto što baš pravi probleme prilikom prevođenja, ne prevodi se bukvalno. I onda kada želiš nešto da kažeš na engleskom – prosto zaboraviš na tu konstrukciju. Iako je to nešto što se vrlo rano nauči. Ali, bitno je,eto, da zapamtiš. Znači: There is a dog in the park. Nećeš reći – There’s dog in the park. To ne bi bilo tačno. I pošto there is podrazumeva jedninu, ova reč dog mora da ima član. There is a dog in the park.

Kada koristiš množinu, onda nećeš upotrebiti neodređeni član, onda će biti:

There are dogs in the park.

To su, eto, neke situacije kada ćeš upotrebiti tu rečenicu. I zapamti, there is za jedninu, there are – za množinu.

Sve ove rečenice koje sam navela, možeš da upotrebiš u odričnom obliku, da kažeš da se nešto ne nalazi na slici. I to je isto odlična vežba – pogledaš sliku i prvo kažeš nešto što se nalazi na slici, a onda napišeš i nekoliko primera za nešto što se ne nalazi. I taman provežbaš i još neke dodatne reči koje možda nisu tu na slici. I samo ćemo uskoro pogledati ove odrične oblike:

I can’t see. ( /kɑːnt/ ili /kænt/)

Can je glagol gde se not piše spojeno sa glagolom ako pišeš puni oblik (cannot). A ako pišeš skraćeni oblik – biće samo apostrof (can’t). I na ovoj stranici gde slušaš podkast, videćeš i napisane ove primere, pa ćeš da vidiš jasno o čemu pričam. Onda imamo drugi primer:

A bike isn’t in the photo.

Znači, sad je samo isn’t, ili is not – ako je puni oblik. I za množinu će biti aren’t ili are not.

Kada je u pitanju izraz ovaj there is/are, opet postoji odričan oblik – there isn’t/there aren’t. I posle toga ćeš koristiti vrlo često any – ne mora, nije obavezno, ali vrlo često ćeš koristiti to.

I postoji još jedna varijacija za ovaj izraz – možeš reći there is no

There is no dog in the park. – ‘Nema psa u parku.’

Znači, kada kažeš there is no – ne možeš da upotrebiš any. To je bitno da zapamtiš. There is no – znači, nije not, nije odričan oblik, već there is no. I isto možeš i u množini:

There are no dogs in the park.

Ova aktivnost, gde je tvoj zadatak da opišeš nešto što se nalazi na slici je odlična vežba ako počinješ sa učenjem engleskog jezika, zato što ćeš imati mnogo više sigurnosti da upotrebiš neke izraze koje već znaš. Koristićeš uglavnom, kao što si videla, glagol to be i to je nešto što ćeš među prvim stvarima naučiti – ali pomoći će ti da odmah već kreneš da praviš neke rečenice i da odmah već stekneš taj osećaj kao da koristiš engleski jezik, a to je vrlo bitno.

I zato ću ti sad skrenuti pažnju na tri primera koja su pogrešna i nešto što se često greši kada je u pitanju to opisivanje. Prvi primer glasi:

Behind the sofa is a shelf.

Ta rečenica je pogrešna, jer je pogrešan red reči. I vrlo je bitno da prepoznaš ovu grešku rano u startu, jer je nešto što ćeš imati tendenciju da koristiš i kasnije. Šta se desilo sa ovom rečenicom: Behind the sofa is a shelf. – prevedena je bukvalno – ‘Iza sofe je polica.’

Na engleskom, ne možeš da prevodiš reč za reč, već moraš da prilagodiš red reči u engleskoj rečenici. Počni rečenicu tako što ćeš navesti subjekat rečenice – nešto. I onda ćeš reći gde se to nešto nalazi. Share on X

I to je nešto što ćeš ti reći, ovako, na svom maternjem jeziku bez problema i ta rečenica je u redu. Ali, na engleskom, ne možeš da prevodiš reč za reč, već moraš da prilagodiš red reči u engleskoj rečenici. Počni rečenicu tako što ćeš navesti subjekat rečenice – nešto. I onda ćeš reći gde se to nešto nalazi. U ovom slučaju:

A shelf is behind the sofa. – ‘Polica je iza sofe.’

Vrlo je bitan taj red reči. Drugi primer:

Book is on table.

To je rečenica u kojoj nema članova i takva rečenica ne bi bila tačna na engleskom. Moraš da upotrebiš članove. Postoji, naravno, jako puno pravila kada je u pitanju upotreba članova i znam da je to nešto što izaziva nesigurnost, pogotovo na početnom tom nivou. Ali, zapamti da imenica mora imati ispred neki determinator. Kada je imenica u jednini, može imati neodređeni član:

A book is on the table.

Može biti: The book is on the table.

Može biti i neodređeni član ispred a table: The book is on a table.

A book is on a table.

To su sve moguće varijante, znači sve je to tačno, ali nije tačno upotrebiti tu imenicu bez člana. Kasnije ćeš učiti zašto je neodređeni član, zašto je a i zašto je određeni čan, zašto je the. Ali, bitno je da shvatiš da moraš da upotrebiš član ispred tih reči.

I sledeća, treća česta greška koja se javlja kada je u pitanju opisivanje nečaga što vidiš na slici je:

On the photo, is a table.

U ovoj rečenici, pogrešan je red reči i pogrešan je predlog. Znači, kao što sam već rekla in the photo je fraza koju treba da upotrebiš. Postoji razlika – znači, kada opisuješ nešto što se nalazi na slici, na fotografiji, nešto što je uslikano – onda je to in the photo. Izraz on the photo ćeš koristiti ako se nešto fizički nalazi na toj fotografiji, ili na nekoj slici. Ako, recimo, staviš telefon svoj na sliku, to je onda – on the photo. Znači, nešto se fizički nalazi. Ali, ako je slika nečega, nešto je uslikano, onda je to – in the photo.

Takođe, red reči u ovoj rečenici nije bio dobar. Opet, uvek kreni od subjekta rečenice, od nečeg što pominješ – i onda gde je to i kakvo je to. Naprimer, ovde je bilo: A table is in the photo. Znači, ne: In the photo is a table. – ‘Na slici je stol.’ Opet, bukvalno prevođenje i bukvalan red reči, nego:

A table is in the photo.

Sada imam jedan zadatak za tebe, koji želim da uradiš – probaj da upotrebiš ove izraze koje sam ja navela, i u potvrdnom i u odričnom obliku, da opišeš jednu od slika koje ću ostaviti na ovoj stranici gde slušaš podkast. Na toj stranici, biće nekoliko fotografija, koje ćeš moći da pogledaš i da napišeš po nekoliko rečenica za svaku od njih – i nemoj sve odjednom da uradiš, nema poente, bitno je da rasporediš to vežbanje i da imaš priliku da redovno vežbaš.

Dakle, danas uzmi i izaberi jednu sliku koja ti se dopada i napiši nekoliko rečenica, koristeći ove fraze. Ako si član moje škole, uz link ka ovoj epizodi podkasta, dobićeš i link ka zadatku, gde ćeš ovo uraditi. I ja ću pogledati taj zadatak i dati ti povratnu informaciju kako si napisala rečenicu i da li eventualno ima nekih ispravki. Ali, ovaj zadatak možeš uraditi, bez obzira jesi li član English Lane škole ili ne. I vrlo je bitno da radiš ovakve zadatke, jer ovo je nešto što će ti pomoći da u startu kreneš sa učenjem engleskog jezika na pravi način, tj. da u startu primenjuješ ono što učiš.

Predlažem da napišeš ove rečenice, čak možda i ako je okej da smisliš, recimo, ovako rečenice i da probaš da upotrebiš – mislim da je mnogo bolji efekat ako zaista napišeš primere. I onda možeš da pogledaš, tačno da vidiš red reči, da pogledaš eventualno neke greške, ispravke ako ih ima. I vrati se obavezno na ove primere gde se javljaju greške da proveriš da li je to možda nešto što i tebe zbunjuje.

Imaj u vidu da rečenice koje sam ovde navela nisu nešto što ćeš koristiti samo za ovakav vid vežbe, dakle nije nešto što ćeš samo opisivati sliku – i to je to. Već su to rečenice koje će ti zaista biti korisne u konverzaciji. Recimo, zamisli da te neko iz inostranstva zaustavi na ulici i pita te za pravac, za nešto gde se nalazi u gradu – ti ćeš baš ovakve, identične rečenice koristiti da opišeš gde se nešto nalazi.

Ili, recimo, ako daješ neke instrukcije, ako pišeš neki e-mail, ako želiš da objasniš da se nešto nalazi na toj strani, da neko treba da pročita, ili neku tabelu ili nešto… Ovo su rečenice koje možeš da upotrebiš da napišeš, odnosno da izgovoriš gde se nešto nalazi i šta možeš da vidiš u tim nekim situacijama, ne samo na slici.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna, a ukoliko želiš da učiš engleski u English Lane online školi preko interneta, online kada tebi odgovara, možeš pogledati više o školi na ovoj stranici gde slušaš podkast.

Tu ćeš videti i sve informacije kako škola funkcioniše, kako možeš da se prijaviš i da postaneš član i da radiš ovakve i slične zadatke, koji će ti pomoći da praktično primenjuješ engleski jezik i da zaista sve ono što učiš uspeš da upotrebiš u realnim primerima, u situacijama kakve zaista možeš sresti u nekom trenutku i gde zaista možeš upotrebiti sve ono što znaš.

Moje ime je Zorana Radović, hvala ti što slušaš podkast i ne zaboravi da se prijaviš za obaveštenje u aplikaciji gde slušaš podkast – da dobiješ informaciju kada se objavi sledeća epizoda. Čujemo se, ćao!

Zadatak

U ovom zadatku, potrebno je da izaberete jednu od ovih slika i da napišete nekoliko rečenica na engleskom.

1. Izaberite jednu od ove četiri slike.

2. Napišite rečenice na engleskom o tome šta vidite na slici. Napišite bar 5 rečenica.

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.