fbpx

Koja je razlika: Remind about/to/of

by | Aug 21, 2020

Kada učiš glagole na engleskom, veoma je korisno da naučiš i predloge koji se posle njih koriste. I imaju i vidu, ovo nisu frazalni glagoli. Pojedini glagoli se često koriste u kombinaciji sa nekim predlogom, a da nemaju veze sa frazalnim glagolima.

U ovoj lekciji, naučićeš kako da upotrebiš glagol remind i koji predlozi se koriste posle ovog glagola.

Šta znači remind?

Remind je glagol (pokazuje radnju) i uglavnom se prevodi podsetiti. Opisuje situaciju kada neko (osoba) ili nešto (događaj, situacija) podseti nekoga na nešto što je možda zaboravljeno.

I’ll be there on time. Thanks for reminding me. (Biću tamo na vreme. Hvala ti što si me podsetila.)

Kako se čita ova reč?

Ova reč se i u britanskom i u američkom engleskom čita isto: /rɪˈmaɪnd/

Na početku su dva glasa koja se čitaju “ri”. Zatim se naglašava drugi deo reči.

Predlozi posle glagola remind

Posle ovog glagola, najčešće se koriste i upotrebljavaju 3 predloga: about, of, to. Međutim, različite su situacije kada ćeš upotrebiti jedan a kada drugi predlog, i zato je važno da naučiš razlike u značenju i kada se šta koristi.

about

Kada želiš da podsetiš nekoga na nešto, često se koristi about, i posle toga se obično upotrebljava imenica.

Could you remind me about the meeting?

You have to remind me about dinner with her parents.

to

Ukoliko želiš da podsetiš nekoga da uradi nešto, dakle želiš da upotrebiš glagol posle glagola remind, potreban je predlog to.

Please remind me to call her.

You should remind me to send this email.

of

Kada je nešto slično i kada te podseća na nešto ili nekoga, upotrebićeš predlog of.

You remind me of your mother.

I care about her and I wanted to remind her of that.

Kada je u pitanju upotreba predloga posle glagola, ne postoje obrasci i pravila koje možeš jednostavno naučiti, već je potrebno da se uči kroz primere.

Iako ti deluje komplikovano, ako učiš postepeno i organizovano, videćeš da se i predlozi mogu lako naučiti.

Ukoliko želiš da učiš engleski uz ovakve i slične lekcije, uz onlajn kurseve koji te postepeno vode tako da na jednostavan način učiš i gramatiku i nove reči, savetujem ti da se prijaviš za učenje u English Lane školi.

Da pogledaš detaljnije o školi, klikni na ovaj link >>

English Lane onlajn škola za učenje engleskog

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde