fbpx

Glagoli SAY i TELL

by | Jun 24, 2023

Glagoli say i tell imaju slično značenje (reći, kazati) ali se upotrebaljavaju u različitim situacijama u indirektom govoru.

U koliko imaš nedoumice kada uporebiti say a kada tell, pogledaj razlike u upotrebi.

Glagol Say

Ovaj glagol se koristi kada se prepričavaju nečije reči, dakle u indirektnom govoru. U tom slučaju posle ovog glagola često sledi that klauza (James said that he was going to help us.).

Posle glagola say se ne može upotrebiti objekatska zamenica (me, us, him) već se mora upotrebiti to ispred nje (She said to me that she was tired.).

Glagol Tell

Glagol tell se takođe koristi u indirektnom govoru da se prenese nečija izjava ili naređenje, ali posle njega se može upotrebiti objekatsku zamenicu bez to (He told me that he was sorry.).

Osim toga, tell se uvek koristi i u pojedinim izrazima:

tell a story
tell the truth
tell a lie
tell the time

Oba ova glagola su nepravilni glagoli. I kada se koriste samostalno u rečenici i kada su deo indirektnog govora, oni se mogu koristiti u različitim vremenima. U tom slučaju se prilagođavaju rečenici u zavisnosti od vremena koje je upotrebljeno.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde