fbpx

Future Continuous

by | Jun 21, 2023

Future Continuous je vreme u engleskom jeziku koje se koristi za radnju koja će se dešavati u budućnosti.

Osim ovog načina, postoje i drugi načini da se iskaže budućnost, u zavisnosti od toga kakav je kontekst u pitanju. 

Kako se gradi Future Continuous?

Potvrdan oblik

Subjekat + will + be + infinitiv + -ing

He will be starting a new job.  – Ovde je upotrebljen pun oblik will.

He’ll be starting a new job. – Ovde je upotrebljen skraćeni oblik will – ‘ll.

Upitan oblik

Will + Subjekat + be + infinitiv + -ing

Will he be starting a new job? – Kod upitnih rečenica nema skraćenih oblika.

Odričan oblik

Subjekat + will + not + be + infinitiv + -ing

He will not be starting a new job. – Ovde je pun oblik – will not.

He won’t be starting a new job. – Sada je upotrebljen skraćeni oblik, pa se umesto will not piše won’t.

Kada se upotrebljava Future Continuous?

– Za radnju koja će duže trajati u budućnosti i biće prekinuta nekom drugom radnjom.

I will be watching TV when they arrive tonight.

– Za radnju koja će trajati u budućnosti.

Tomorrow morning we will be painting our house.

Kada učiš i ostale načine da pričaš o u budućnosti, bitno je da obratiš pažnju na razlike. Postoje pravila za svako vreme kako se gradi i kada se ono koristi. To će ti pomoći da odrediš koji način da upotrebiš.

 

Future Continuous – Potvrdan oblik

I

will be

walking.

You

will be

sleeping.

He

 

will be

 

crying.

She

It

We

 

will be

 

 

drinking tea.

You

They

 

Future Continuous – Upitan oblik

Will

I

be walking?

Will

you

be sleeping?

 

Will

he

 

be crying?

she

it

 

Will

we

 

be drinking tea?

you

 

they

 

Future Continuous – Odričan oblik

I

will not be

walking.

You

will not be

sleeping.

He

 

will not be

 

crying.

She

It

We

 

will not be

 

 

drinking tea.

You

They 

 

Future Continuous – Kratki odgovori

 

 

 

 

Yes,

No,

I

will. 

won’t.

you

will. 

won’t.

he

 

will. 

won’t.

she

it

we

 

will. 

won’t.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde