Present Perfect

by | Jun 21, 2023

Present Perfect je vreme koje se najčešće prevodi prošlim vremenom. Međutim, može se prevesti i sadašnjim vremenom.

Koristi se za radnju koja se desila u neodređenom trenutku u prošlosti.

Za građenje ovog vremena potreban je prošli particip.

Kod pravilnih glagola, prošli particip se dobija dodavanjem nastavka –d ili –ed na glagol, a kod nepravilnih je to trećna kolona nepravilnih glagola.

Kako se gradi Present Perfect?

Nauči kako se grade potvrdan, upitan, i odričan oblik za ovo vreme.

Potvrdan oblik

Subjekat + has/have +prošli particip

It has stopped. /It’s stopped. (Prestalo je.)

They have left. /They’ve left. (Otišli su.)

Upitan oblik

Has/have + Subjekat +prošli particip

Has it stopped? (Da li je prestalo?)

Have they left? (Da li su otišli?)

Odričan oblik

Subjekat + has/have + not +prošli particip

It has not stopped. /It hasn’t stopped. (Nije prestalo.)

They have not left. /They haven’t left. (Nisu otišli.)

Kada se upotrebljava vreme Present Perfect?

– za radnju koja se dogodila u nekom neodređenom trenutku u prošlosti

have traveled to England. (Putovala sam u Englesku.)

– za radnju ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti (u ovom slučaju prevodi se sadašnjim vremenom na srpski jezik)

have known Alice for six years. (Znam Alisu šest godina.)

– za prošlu radnju čija se posledica vidi u sadašnjosti

I can’t pay for the bill, I have lost my wallet. (Ne mogu da platim račun. Izgubila sam novčanik.)

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su:

ever, never, just, already, since, yet, up to now, recently, before…

 

Present Perfect – Potvrdan oblik
I

 

have

walked down the road.
You
He has invited us to her party.
She
It
We have seen them recently.
You
They

 

Present Perfect – Odričan oblik
I

 

have not

walked down the road.
You
He has not invited us to her party.
She
It
We have not seen them recently.
You
They

 

Present Perfect – Upitan oblik

 

Have

I walked down the road.
you
Has he invited us to her party.
she
it
Have we seen them recently.
you
they

 

Present Perfect – Kratki odgovori

Yes,

No,

I

 

have.

haven’t.

you
he

has.

hasn’t.

she
it
we

 

have.

haven’t.

you
they
 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde