Past Continuous

by | Jun 20, 2023

Past Continuous (ili Past Progressive) je prošlo vreme u engleskom jeziku.

Za razliku od običnog prošlog vremena (koje se zove Past Simple), ovo vreme se koristi za radnju koja je trajala u prošlosti.

Kako se gradi Past Continuous?

Potvrdan oblik

Subjekat + TO BE (was / were) + infinitiv + -ing

We were sleeping. (Spavali smo.)

Upitan oblik

TO BE (was / were) + Subjekat + infinitiv + -ing

Were we sleeping? (Kada samo spavali?)

Odričan oblik

Subjekat + TO BE (was / were) + not + infinitiv + -ing

We were not sleeping. (Nismo spavali.)

Kada se koristi Past Continuous?

Pročitaj u kojim situacijama ćeš koristiti ovo prošlo vreme:

– za prošlu radnju koja je trajala u prošlosti

I had a good time while I was living in Paris. (Bilo mi je lepo dok sam živela u Parizu.)

When I woke up this morning, the sun was shining. (Kada sam se probudila jutros, sunce je sijalo.)

– za dve radnje koje su se istovremeno dešavale u prošlosti

He was reading newspapers while she was preparing breakfast. (Čitao je novine dok je ona spremala doručak.)

– za prošlu radnju koja je trajala u prošlosti i bila prekinuta nekom drugom prošlom radnjom
(ta druga prošla radnja obično se izražava vremenom Past Simple)

They were watching TV when Sarah entered the room. (Gledali su televiziju kada je Sara ušla u sobu.)

Priloške odredbe za vreme

Priloške odredbe za vreme koje se najčešće javljaju u ovom vremenu su:

while, when…

 

Past Continuous – Potvrdan oblik
I was walking.
You were sleeping.
He

 

was

 

crying.

She
It
We

 

were

 

 

drinking tea.

You
They

 

Past Continuous – Upitan oblik
Was I walking?
Were you sleeping?

 

Was

he

 

crying?

she
it

 

Were

we

 

drinking tea?

you

 

they

 

Past Continuous – Odričan oblik
I was not walking.
You were not sleeping.
He

 

was not

 

crying.

She
It
We

 

were not

 

 drinking tea.
You
They

 

Past Continuous – Kratki odgovori

 

 

 

 

Yes,

No,

I

was.

wasn’t.

you

were.

weren’t.

he

 

was.

wasn’t.

she
it
we

 

were.

weren’t.

you
they

 

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde