fbpx

151 – Nemoj praviti ove 3 gramatičke greške u engleskom

by | Apr 3, 2024

Postoje 3 gramatičke greške koje je potrebno da ispraviš ako želiš da zvučiš bolje dok pričaš na engleskom.

Preslušaj novu epizodu i saznaj kako da ispraviš ove gramatičke greške:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript (samo informativno, može sadržati slovne i druge greške):

Postoje tri greške kada je u pitanju gramatika engleskog jezika koje je potrebno da ispraviš da bi tvoj engleski zvučao bolje.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English LaneOvo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ovo je epizoda broj 151 i u ovoj epizodi naučićeš koje su to tri gramatičke greške koje se javljaju u engleskom i kako da ih ispraviš.

Ono što je posebno korisno kada učiš gramatiku engleskog jezika je da naučiš kako da sve što učiš primeniš u rečenicama. Zato ću u ovoj lekciji probati da ti objasnim ove greške kroz tri primera rečenica.

Ovo su rečenice koje možeš često čuti u konverzaciji ili ćeš možda doći u situaciju i da ti izgovoriš ovakve rečenice, ali sve one imaju po jednu grešku.

Vrlo je bitno da razumeš koja je greška, zašto je nastala greška i kako da tu grešku ispraviš. Krećemo od prve. Prva rečenica glasi:

I talking to my colleague.

Ova rečenica nije gramatički pravilna zato što nije upotrebljeno odgovarajuće vreme.

I talking nije tačno, to vreme ne postoji, odnosno ako želiš da upotrebiš sadašnje vreme moraš da izabereš, u engleskom postoji present simple present continuous. 

Tačno je u ovom primeru i jedno i drugo. To je bitno da zapamtiš jer postoje pravila kada se koristi jedno vreme, kada se koristi drugo, a isto tako i postoje različita pravila za građenje.

Počeću prvo od sadašnjeg vremena, present simpleAko želiš da upotrebiš to vreme biće rečenica:

I talk to my colleague.

Ova rečenica je gramatički tačna i nju koristiš ukoliko želiš da iskažeš ovo da pričaš sa kolegom ili koleginicom kao naviku, kao nešto što imaš običaj da radiš, to je radnja koja se ponavlja.

U ovoj rečenici kada se koristi u ovoj situaciji present simple, vrlo često će biti neki nastavak, pa možeš reći recimo:

I talk to my colleague every day. Ili

I talk to my colleague whenever I need help.

Ili tako dalje. Znači nešto što pokazuje da se ta radnja ponavlja i da je to neka tvoja navika.

Ukoliko je ova radnja privremena, odnosno nešto što se trenutno dešava, koristićeš vreme present continuous koje je takođe sadašnje vreme u engleskom, ali gradi se na način tako da upotrebiš to talking koje je bilo u pogrešnoj rečenici, ali se dodaje i pomoćni glagol to bepa rečenica glasi ovako:

I am talking to my colleague.

Ovo I am možeš skratiti u I’m:

I’m talking to my colleague. 

U ovoj rečenici upotrebljeno je dakle vreme present continuous i koristiš ga za radnju koja se dešava u trenutku ili traje privremeno.

Opet u nastavku rečenice može biti nešto što će ti pokazati da je takva radnja privremena i to može biti recimo:

I’m talking to my colleague at the moment. 

I’m talking to my colleague now, i tako dalje.

Kada koristiš vremena u konverzaciji, vrlo je bitno da razumeš kako se ta vremena koriste i da napraviš razlike kako se ta vremena grade, dakle da ne dođe do takvih nedoumica kao u ovom primeru pogrešne rečenice.

Zato je vrlo bitno da pravilno i detaljno učiš vremena. Videćeš da ćeš se vrlo često vraćati na neke lekcije kada su u pitanju vremena baš zato što je bitno da ih uspešno savladaš.

Jer jedno je da naučiš kako se gradi vreme i to je ono kad naučiš pravila i kada znaš ovo plus ovo i tako se gradi neko vreme, ali drugo je da naučiš kako se zaista koristi to vreme jer to je nešto što ti je potrebno da možeš da napraviš rečenice na engleskom.

Dolazimo do druge rečenice u kojoj postoji greška i probaj da je identifikuješ dok slušaš kako izgovaram rečenicu:

I must to see her soon and to talk to her. 

U ovoj rečenici pogrešno je upotrebljen modalni glagol, odnosno upotrebljeno je must to see što nije gramatički tačno.

Kada koristiš modalne glagole nemoj razmišljati o vremenima i o nastavcima i o tome kada se dodaje tu ili ne, već se fokusiraj na samu upotrebu modalnih glagola i kako se koji koristi.

U engleskom jeziku nema puno modalnih glagola, ali videćeš da oni imaju specifična pravila i bitno je da ih zapamtiš i da ih koristiš na pravi način.

Konkretno kada je u pitanju glagol must, morati, ne koristiš to posle tog modalnog glagola. Znači moraš reći I must see her. I must see her soon. 

Cela rečenica je glasila I must to see her soon and to talk to her. U ovoj rečenici nalazi se još jedna skrivena greška, dodatna onako bonus greška, a to je ovo drugo to. 

I must to see her soon, tu je bilo pogrešno to i onda and to talk to her. Zapamti, ovo je složena rečenica i ima dva glagola koja se oba vezuju za must. 

Znači oba glagola see talk se vezuju za must i zato se i ispred jednog i ispred drugog ne koristi to. Tačna rečenica glasi:

I must see her and talk to her.

Nema to ispred see, nema to ispred talk. Znači, moram da je vidim i razgovaram sa njom. Ovo razgovaram sa njom je zapravo vezano za ovo moram i zato se ne koristi.

Znači imaj u vidu da kada pišeš složene rečenice na engleskom, vrlo je bitno da razumeš za koji subjekat odnosno za koji glagol se vezuje taj nastavak rečenice.

Ili naravno može stajati i samostalno u zavisnosti od vrste složene rečenice, ali to je bitno da razumeš kada koristiš složene rečenice.

To je nešto što ćeš krenuti da radiš od nekog srednjeg nivoa i zato je bitno da razumeš i taj detalj kada je u pitanju ova rečenica. Dakle, glavna greška je must bez to, to je glavna gramatička greška koju je bitno da zapamtiš.

To će ti biti posebno korisno u konverzaciji, jer sam čula brdo primera gde se posle modalnih glagola koristi to to, što nije gramatički pravilno.

Zapamti eto i da kada učiš složene rečenice, moraš da razumeš kako se one pravilno vezuju.

Do ove gramatičke greške vrlo često dolazi kada se bukvalno prevodi, odnosno kada želiš da smisliš rečenicu na svom maternjem jeziku i onda smisliš, “Moram da je vidim.”

Onda pokušavaš da prevedeš ovo da. U toj situaciji vrlo često ćeš upotrebiti to da prevedeš i onda ćeš zato dobiti rečenicu I must to see her koja nije gramatiči tačna, već mora da se upotrebi must bez to, a to je nešto što ćeš učiti kada učiš gramatička pravila kada učiš engleski.

Sledeća, treća gramatička greška koju treba da izbegneš je u ovoj rečenici:

I read some book while I was on holiday.

Greška u ovoj rečenici je ova reč some koja nije pravilno upotrebljena. Some se koristi uz reči u množini kada su u pitanju brojive imenice i zato ne može da se upotrebi ispred reči book. 

Reč book je brojiva imenica u jednini i ispred takve reči mora da se upotrebi neodređeni član.

Inače sama reč some zapravo predstavlja neku neodređenu količinu i može da se koristi recimo ako imaš reč u množini:

I read some books while I was on holiday. 

Ta rečenica bi bila gramatički tačna. Znači imamo izraz some books. Some se koristi uz brojivu imenicu u množini. To bi značilo, pročitala sam neke knjige kada sam bila na odmoru.

Ali ukoliko želiš da kažeš da je to bilo jedna knjiga i u pitanju je neka neodređena knjiga, pročitala sam neku knjigu dok sam bila na odmoru, tada moraš da upotrebiš neodređeni član:

I read a book while I was on holiday. 

Ovo je tačna rečenica ako je ova reč u jednini, book. 

Ova greška je tipična za konverzaciju i vrlo često se javlja baš zato što često kada pričaš o nekim situacijama gde se pominje nešto što je neodređeno, možeš biti u situaciji da treba da prevedeš odnosno da kažeš na engleskom, kao što je ovde neka knjiga ili neki film, ili neka osoba ili neka haljina.

Sve su to situacije gde se pominje nešto što je neodređeno, ali je bitno da zapamtiš da u engleskom postoji dva rešenja u toj situaciji i da je vrlo bitno da li je reč u jednini ili množini.

Ako je jednina, ako je movie, ako je person, colleague i tako dalje koristićeš a, a ako je množina, ako je movies, colleagues i tako dalje, onda koristiš some umesto tog a. 

Nikada nećeš koristi some zajedno ispred jedne reči, već uvek koristiš ili jedno ili drugo jer se oba odnose na neku neodređenu količinu, odnosno na neki pojam koji je neodređen.

Nikada nećeš koristi a i some zajedno ispred jedne reči, već uvek koristiš ili jedno ili drugo jer se oba odnose na neku neodređenu količinu, odnosno na neki pojam koji je neodređen. Click To Tweet

Sledeći put kada želiš da pomeneš nešto što je neodređeno i kada želiš da kažeš nešto što ima tu reč, neko ili neka, probaj da razmisliš pre svega da li je pojam u jednini ili množini, pa onda na osnovu toga odluči da li ćeš upotrebiti ili some.

Prošli smo kroz tri tipične greške kada je u pitanju gramatika koje će ti mnogo značiti, jer ako ih popraviš tvoj engleski će zvučati mnogo bolje i sigurnije.

Ukoliko želiš da učiš engleski jezik a potreban ti je program koji će ti omogućiti da dobro napreduješ i da učiš gramatiku, a i sve ostalo što je potrebno sa razumevanjem, na ovoj stranici gde slušaš podkast postoji link ili možeš potražiti English Lane onlajn škola i tu ćeš pronaći sve detalje, kako funkcioniše učenje i kako možeš da se prijaviš i kreneš sa učenjem engleskog.

Hvala ti što slušaš podkast. Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao.

English Lane onlajn škola – saznaj više

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde