030 – Razlike: Past Simple i Present Perfect

by | Dec 30, 2020

U ovoj epizodi, naučićeš kako da razlikuješ vremena Past Simple i Present Perfect, kako da prepoznaš tri situacije u kojima postoje razlike koje od ova dva vremena je potrebno upotrebiti.

Preslušaj epizodu ispod:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Zdravo! Moje ime je Zorana Radović.

Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast, gde govorimo o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Današnja lekcija će biti o gramatici i pričaću o tome kako da razlikuješ dva vremena u engleskom jeziku.

Znam da, kada su u pitanju vremena, je ovako prvi deo, da kažem, najlakši deo – uslovno rečeno… da se nauči kako se neko vreme gradi. A zatim dolazi onaj teži deo kada treba da naučiš kako da upotrebiš to vreme u rečenici. I još teži deo, čini mi se – kada treba da uporediš dva vremena i da napraviš razliku i da znaš kada ćeš upotrebiti jedno, a kada drugo – i zašto ćeš to uraditi.

I to je posebno teško kada su u pitanju neka vremena koja imaju dosta sličnosti. I, naravno, pre svega je tu present simple i present continuous. Znam da su to vremena koja dovode do najviše nedoumica i zato sam i imala već jednu epizodu podkasta o tome, ostaviću link da možeš da preslušaš i to.

A u ovoj epizodi, pričaću o vremenima past simple i present perfect.

Jedna rečenica koju sam ja dobila i koja je izazvala nedoumicu kod jedne od mojih polaznica u mojoj online školi je rečenica:

Nije ti ostavila poruku.

I sada je dilema u toj rečenici – da li treba upotrebiti past simple ili present perfect? Ono što prvo treba da znaš je da, kada imaš ovakvu rečenicu bez ikakvog daljeg konteksta, tačno je da upotrebiš i jedno i drugo:

She didn’t leave you a message.

She hasn’t left you a message.

I jedna i druga rečenica su tačne, jer nema daljeg konteksta. Dakle, ne znaš šta se dalje dešava i da li postoje neke odredbe za vreme koje ti mogu pomoći da odrediš koje vreme da upotrebiš. I to je ono na šta ćeš se oslanjati kada su u pitanju vremena, kada razmišljaš koje vreme da upotrebiš u rečenici.

Da bi naučila da upotrebiš past simple i present perfect, ja pretpostavljam da sada u ovom trenutku znaš kako se ta vremena grade… I sada ću ti skrenuti pažnju na tri ključne razlike, koje će ti pomoći kada imaš tu dilemu da li da upotrebiš jedno vreme ili kada drugo – i kako da razmišljaš u tim situacijama.

Prva razlika i prvo eto nešto na šta treba da obratiš pažnju je određenost, odnosno neodređenost radnje, odnosno vremenskog perioda. Da li je period kada se radnja desila određen ili neodređen. I odmah ću to objasniti na primeru da razumeš o čemu se radi – šta je to uopšte određeno, a šta neodređeno. Poslušaj sada ovaj primer:

He got up at 6 AM that morning. – ‘Ustao je u 6 tog jutra.’

U toj rečenici imaš određeni vremenski period. Kako da znaš da li je to vremenski period, da li je određen vremenski period? Postavićeš pitanje kada? Kada se radnja dogodila? I kada tako razmišljaš – pogledaš rečenicu i razmišljaš kada se ovo dogodilo? Imaš odgovor – at 6 AM that morning. U toj rečenici, imaš odrednicu za vreme, imaš kada se radnja dogodila. I u toj situaciji ćeš sa potpunim pravom upotrebiti past simple. I tačno je da upotrebiš past simple, jer se to vreme koristi za radnju koja se dogodila u određenom trenutku u prošlosti.

Sledeći primer glasi ovako:

He has travelled to Italy twice. – ‘On je putovao u Italiju dva puta.’

Opet uzimaš u razmatranje određenost odnosno neodređenost radnje i opet koristiš istu onu reč – kada? Kada se radnja dogodila? I sada, u ovoj situaciji, nemaš odgovor na to pitanje – ne znaš kada se radnja dogodila. Znaš da se dogodila, i znaš da je on putovao u Italiju dva puta, ali ne znaš kada je putovao. A u toj situaciji, smatra se da je radnja neodređena i to je neodređeni vremenski period – i zato se koristi present perfect. Dakle, ta upotreba o kojoj razmišljaš je present perfect – koristi se za radnju koja se dogodila u neodređenom trenutku u prošlosti.

Druga razlika koja će ti pomoći kada treba da izabereš između vremena past simple i present perfect je to razmatraš završenost, odnosno nezavršenost radnje. I to ne samo radnje, nego i vremenskog perioda. Opet, ovo zvuči zbunjujuće malo kada samo tako kažem, ali odmah na primeru ćeš videti šta to znači.

I watched five movies last month. – ‘Gledala sam pet filmova prošlog meseca.’

U ovoj situaciji, kada razmišljaš o ovom primeru, period kada se radnja dogodila je završen. Prethodni mesec – to je vremenska odredba koja pokazuje da je taj period završen. Ovo je situacija u kojoj koristiš past simple za završenu radnju u prošlosti, koja je završena u periodu koji je takođe završen.

Sledeći primer je dosta sličan, ali ima jednu bitnu razliku. Preslušaj sada:

I have watched five movies this month.  – ‘Gledala sam pet filmova ovog meseca.’

Iako opisujemo nešto što se dogodilo u prošlosti, tj. već je osoba gledala filmove, ali period kada se radnja dešava nije završen – ovog meseca. To znači da ovaj mesec još uvek traje i to znači da taj period nije završen i da radnja, iako se dogodila u prošlosti, nije završena. Zato što osoba može da pogleda još filmova u toku meseca. I to je situacija kada moraš da upotrebiš present perfect.

Present perfect se koristi za radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti i taj period nije završen. Iako sam obe rečenice prevela prošlim vremenom, ova rečenica druga se odnosi na neki period koji nije završen i zato je neophodno da se upotrebi present perfect. I ne bi bilo tačno upotrebiti past simple. Nije pravilno reći – I watched five movies this month. – zato što period nije završen.

I treća razlika koju je bitno da imaš u vidu kada razmišljaš da li da upotrebiš past simple ili present perfect je posledica – da li radnja koju pominješ ima posledicu u sadašnjosti i da li se ta posledica pominje? Preslušaj sada ovaj primer:

I lost my keys.

Ako je rečenica sama takva po sebi, ili recimo, ako ima nastavak…

I lost my keys yesterday.  – ‘Juče sam izgubila ključeve.’

… ta rečenica nema posledicu u sadašnjosti i u redu je da se upotrebi past simple. Međutim, ako postoji posledica u nastavku rečenice, onda moraš da upotrebiš present perfect. I to zvuči ovako:

I have lost my keys and now, I’m not able to enter the house.

‘Izgubila sam ključeve i sada ne mogu da uđem u kuću.’

Kao što vidiš, rečenice su slične. Početak je isti, isti je glagol, isti je prevod, ali je upotrebljeno različito vreme. I to isključivo zbog te situacije – da li postoji posledica ili ne.

Za past simple, ako pominješ radnju gde se ne pominje dalje posledica, onda možeš da upotrebiš past simple, a present perfect koristiš ako postoji posledica u sadašnjosti. Click To Tweet

Za past simple, ako pominješ radnju gde se ne pominje dalje posledica, onda možeš da upotrebiš past simple, a present perfect koristiš ako postoji posledica u sadašnjosti. Probaj sada da odrediš koje vreme ćeš upotrebiti u ovim primerima koje ću ja navesti. I opet razmišljaj o ove tri ključne razlike.

I (glagol: finish) the work for today. – ‘Završila sam posao za danas.’

Koje vreme ćeš upotrebiti u toj rečenici?

Pošto je period today – nije završen. Znači, nije yesterday, nego je today – to je nezavršeni period, upotrebićeš present perfect: I have finished the work for today.

Sledeći primer glasi ovako:

He (glagol: move) to this town 10 years ago. – ‘On se preselio u ovaj grad pre 10 godina.’

U ovoj rečenici, imaš tačno odrednicu kada se radnja dogodila – kada postaviš pitanje kada se radnja dogodila? – pre 10 godina. I to je pokazatelj da treba da upotrebiš past simple: He moved to this town 10 years ago.

Sledeći primer:

I (glagol: visit) many towns in Italy.  – ‘Posetila sam mnogo gradova u Italiji.’

U ovoj rečenici, opet razmišljaš o one tri ključne upotrebe, tj. tri ključne razlike kada se koriste ova vremena. I postavljaš sebi pitanje – kada se radnja dogodila? Osoba kaže da je posetila gradove, ali se ne kaže kada – nema vremenske odrednice, ne zna se kada se radnja dogodila i to se smatra neodređenim periodom. Zato će rečenica biti: I have visited many towns in Italy.

Na ovaj način i ti treba da razmišljaš kada je upotreba ova dva vremena, a i generalno, kada su u pitanju vremena – moraš da razmišljaš o tim upotrebama i da svaku rečenicu koju analiziraš, analiziraš na taj način tako što ćeš razmišljati o upotrebi i razmišljati da li tu ima smisla upotrebiti to ili ne. U ovim konkretnim situacijama, ponoviću, dakle, te neke ključne razlike.

Pre svega, gledaš određenost, odnosno neodređenost tog perioda – kada se ta radnja dogodila? Tu je magična reč – kada? Uvek postavljaš to pitanje i onda ti to pokazuje, da li znaš kada se radnja dogodila, tj. da li je određeno, ili ne znaš – da li je neodređeno. Zatim, posmatraš završenost, odnosno nezavršenost radnje i perioda kada se radnja događa. Tu smo, eto, uporedili razliku – imali smo last week i this week, odnosno last month i this month. To su neke situacije kada je nešto završeno, period završen i this je situacija kada nešto nije završeno i kada period još uvek traje.

I na kraju, poslednja situacija, odnosno poslednja razlika koju treba da imaš u vidu je da li postoji posledica u nastavku rečenice, odnosno u tekstu u kome želiš da upotrebiš to vreme. I tada razmišljaš opet da li da upotrebiš past simple ili present perfect – na osnovu toga da li postoji posledica.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna i da ti ova objašnjenja mogu pomoći da bolje razumeš ova vremena i da, kada imaš dilemu i kada imaš situaciju gde moraš da upotrebiš jedno od ova dva vremena – da znaš i da razumeš ove situacije i na koji način se one razlikuju i na koji način one utiču kada je u pitanju izbor vremena, da li će to biti past simple ili present perfect.

Najviše problema kod ove lekcije ili kod ovakvih nekih lekcija dolazi kod onih koji su učili engleski po sluhu – kroz filmove, serije, itd., a nikada nisu naučili pravila koja stoje iza tih odluka. I onda, recimo, kada dođe situacija, oni po osećaju nekom urade neki primer. A onda se ispostavi da to nije tačno, jer zapravo ne razumeju šta se nalazi iza toga i koja sve to pravila treba da imaju u vidu da bi mogli da donesu takvu odluku. I da, kada stvore taj osećaj za te primere, da to bude zaista precizno i da bude tačno.

Ukoliko želiš da dođeš do toga da osećaš sigurnost kada su ovakvi i neki drugi izbori u pitanju, kada sa sigurnošću možeš da kažeš nešto na engleskom i da znaš da je to tačno – onda je neophodno da učiš pre svega redovno, da učiš sa razumevanjem i da učiš na organizovan način. I nažalost, to nekada znači da ćeš morati da se vratiš, čak i ako si, recimo, stigla do nekog nivoa, da ćeš morati da se vratiš na neke lekcije, da obnoviš. Ali, to je sve u redu, ako ti zaista želiš da osećaš sigurnost kada je u pitanju konverzacija na engleskom – to je neophodno. I to je jednostavno najbolji put da to zaista i ostvariš.

Ja mojim polaznicama pomažem da nauče engleski jezik tako što će pohađati program koji je u potpunosti dizajniran tako da razvija sve četiri jezičke veštine, i uz to im pomaže da engleski u svakom trenutku koriste na praktičan način – što znači da je neophodno da zaista sa razumevanjem nauče sve što imaju pred sobom – da bi mogle zaista i da urade sve te zadatke koji ih i očekuju.

Ja uvek insistiram na kvalitetu kada je u pitanju učenje engleskog jezika. I polaznice znaju da moraju da nauče to na takav način da mogu zaista da upotrebe i da je neophodno. I da to zapravo rade za svoje dobro, da uče na takav način da ne bi došlo u situaciju da osećaju nesigurnost, a da iza sebe, recimo, imaju nekoliko kurseva – već je bitno da sve što uče, uče sa razumevanjem, postepeno i na onaj način koji njima omogućava da ostvare najbolje rezultate.

U pitanju je učenje u mojoj online školi. Zaista mi je bitno da polaznice sve što uče, nauče onako sa razumevanjem i da zaista mogu to da upotrebe. I, naravno, to nekad znači da će morati da se vrate na neku lekciju. Ako primetim da su nešto prebrzo uradile, ako nisu ostvarile dovoljno dobar rezultat – ja ću ih vratiti da nešto ponovo urade, jer je to zaista najbitnije i jedini način koji će ti omogućiti da ostvariš dobre rezultate i da se zaista posvetiš tome da učiš kvalitetno uz, naravno, kvalitetne materijale i programe koji će ti to omogućiti.

Ako ti to deluje zanimljivo i kao nešto što bi tebi odgovaralo da ti pomogne u učenju, ostaviću na ovoj stranici gde slušaš link, ili jednostavno potraži English Lane online škola engleskog – i pronaći ćeš sve informacije i kako možeš da se prijaviš.

Ja sam Zorana Radović, hvala ti što slušaš podkast i čujemo se uskoro. Ćao!

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde