fbpx

125 – 4 fraze da upotrebiš uz vreme Past Simple

by | Jun 14, 2023

U ovoj lekciji, naučićeš fraze koje je potrebno da upotrebiš uz vreme Past Simple. Ovakve fraze će ti pomoći da bolje razumeš ovo vreme i kada se ono koristi.

Preslušaj epizodu ispod i fraze koje je potrebno da upotrebiš uz vreme Past Simple:

Zanima te više o onlajn školi English Lane? Klikni ovde da saznaš više.

Transkript:

Kada koristiš past simple ove četiri fraze će ti biti korisne da napišeš rečenicu. Uz to ove četiri fraze imaju i nešto zajedničko.

Moje ime je Zorana Radović. Ja sam profesor engleskog jezika i osnivač onlajn škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane podkast gde pričam o korisnim savetima i lekcijama za učenje engleskog jezika.

Ovo je epizoda 125 i u ovoj epizodi pričaću o frazama koje ćeš koristiti uz vreme past simple. Verovatno već sada znaš da je past simple vreme u engleskom jeziku koje koristiš kada želiš da pričaš o prošlosti.

Ovo vreme koristiš kada pričaš o radnji koja se dogodila u određenom trenutku u prošlosti, kada prepričavaš nešto što se dogodilo i pretpostavljam da već znaš kako se gradi ovo vreme. Ako ne znaš, na ovoj stranici gde slušaš podkast ostaviću link ka lekciji o vremenu past simple tako da možeš da se podsetiš.

Hajde sada da pređemo na fraze koje ćeš koristiti uz vreme past simple. Prva fraza je last week i ovo last je prvi deo fraze koji je nepromenljiv. To ćeš koristiti uvek kao deo fraze, a ovo week je nešto što možeš menjati i prilagođavati situaciji.

Na primer možeš reći last week, to znači prošle sedmice ili možeš reći last month, prošlog meseca ili last year, prošle godine. Preslušaj sada primere rečenica:

They went to the supermarket last Saturday. 

Ovo last Saturday je vremenska fraza koju ćeš koristiti uz vreme past simple i znači prošle subote. Cela rečenica znači išli su u supermarket prošle subote. Ono što je bitno da zapamtiš kod ove fraze je da ispred nje nećeš koristiti član.

Ovo je nešto što zna da bude često greška kada se koristi ova fraza, ali imaj u vidu da nećeš koristiti član već ćeš reći samo, recimo last week. Nećeš reći the last week, to bi bilo pogrešno.

Postoje situacije kada će reč last imati član the, ali to je nešto potpuno drugo i nije vezano za ovu upotrebu. Dakle nije vezano za past simple i za ovu frazu koja označava zapravo vremenski neki period. Zato je bitno da zapamtiš da u ovoj situaciji ne koristiš član.

Imaj u vidu da postoji situacija kada se reč last koristi uz član, znači biće the last, ali to su neke druge situacije koje nemaju veze sa vremenom past simple. Ovo ovde je vremenska odredba. Ova cela fraza se koristi za vreme past simple da pokaže trenutak kada se radnja dogodila i bitno je da zapamtiš da u ovoj upotrebi nećeš koristiti član the. 

Osim ovih reči koje sam pomenula tu mogu biti i razne druge reči. Znači može biti last week, last Saturday, ali može biti i last winter, prošle zime, ili recimo last March, prošlog marta i tako dalje. Sledeća rečenica:

It rained a lot last week. 

I ovde imamo frazu last week gde nećeš koristiti član the. Fraza znači prošle sedmice, a cela rečenica znači mnogo je padala kiša prošle sedmice.

Prelazimo na sledeću, drugu frazu koju ćeš koristiti uz vreme past simple, a ta fraza glasi a month ago. I ovde imamo prvi deo i drugi deo fraze, odnosno jedan deo je promenljiv a jedan ne. Prvo imamo a month, to je jedan vremenski trenutak i to je nešto što ćeš menjati u zavisnosti od situacije, a nastavak je ago. Tu reč nećeš menjati, tako da možeš reći recimo a month ago, a možeš reći a year ago. Možeš reći two months ago. 

Prvo imamo a month, to je jedan vremenski trenutak i to je nešto što ćeš menjati u zavisnosti od situacije, a nastavak je ago. Tu reč nećeš menjati, tako da možeš reći recimo a month ago, a možeš reći a year ago. Click To Tweet

Znači bitno je da taj prvi deo možeš promeniti a ovo ostaje isto i odmah poslušaj primer:

She had an important meeting two days ago. Ona je imala važan sastanak pre dva dana.

Ovde imamo two days ago. Ovo je fraza ta vremenska koju ćeš koristiti uz vreme past simple. Sada zato što imamo dva dana, to je množina days, two days ago, nećeš koristiti član. U frazi koju sam navela na početku, a month ago, imamo month, to je jedan mesec i tada se koristi član. Reći ćeš a month ago. 

Isto možeš reći one month ago. Kada je jednina naravno možeš reći ilii neodređeni član ili one. Međutim kada imam više nečega onda nećeš upotrebiti taj član, već će biti recimo two months ago, pre dva meseca. Onda možeš reći three years ago, pre tri godine. Five days ago, pre pet dana.

Sada ću te podsetiti još jednom na prvu frazu gde smo imali last week i tada se ne koristi neodređeni član, niti određeni član. Dakle nema člana u toj frazi. A ovde ukoliko koristiš reč koja je u jednini, recimo month, day, year, gde se misli na jedno, recimo jedan dan, jednu sedmicu i tako dalje, tada možeš upotrebiti neodređeni član.

Znači možeš reći a week ago, možeš reći a year ago i tada je bitno da upotrebiš neodređeni član. Isto ti ovde neće biti potreban određeni član, the ti nije potrebno u ovoj rečenici već samo koristiš neodređeni član ako je reč u jednini. Ako je u množini onda ćeš imati neki broj kao što je ovde bilo recimo two days ago. 

E sad vratiću se još jednom na prevod rečenice, odnosno na samu rečenicu koju smo imali u ovoj situaciji za ovu drugu frazu, she had an important meeting two days ago. Ova rečenica znači imala je važan sastanak pre dva dana.

Sada kada učiš engleski jezik vrlo često će ti se dešavati da prvo smisliš rečenicu na maternjem jeziku i da to onda želiš da prevedeš na engleski jezik. Naravno, to je bitno da izbegavaš, ali u početku naravno da ćeš se oslanjati na taj proces. Može ti se desiti da prevedeš bukvalno ovu frazu, pre dva dana, i tada dolazi do najčešće greške kada je u pitanju ova fraza, a to je da prevedeš before two days.

Na primer sada rečenica bi glasila ovako:

She had an important meeting before two days.

Iako misliš da ova rečenica znači isto što i prethodna, dakle ona je imala važan sastanak pre dva dana, to zapravo nije tačno jer ova fraza before two days nije tačna na engleskom i ne možeš to da kažeš na taj način. Već zapamti, ako želiš da kažeš pre dva dana ili pre nekoliko dana, ili pre nekoliko meseci, godina, uvek je ova fraza sa a month ago ili a week ago, two days ago, two weeks ago i tako dalje. Dakle potrebna ti je ova reč ago i probaj da je zapamtiš i kako se koristi u okviru ove fraze.

Dolazimo do treće fraze koja je vrlo korisna fraza kada je u pitanju učenje engleskog jezika, ali vrlo često se dešava ljudima da iako uče engleski neko vreme, ne znaju ovu frazu. Zapravo, kada treba da kažu to na engleskom, zapitaju se da li su ikada čuli takvu reč.

U pitanju je reč prekjuče. Kako se kaže na engleskom prekjuče? Svi odmah mahinalno traže prosto neku jednu reč, znaju da je yesertday juče i onda sada razmišljaju kako bi bilo prekjuče na engleskom. Tu je zapravo jedna fraza koju ćeš koristiti i fraza glasi ovako:

The day before yesterday. 

Dakle nije u pitanju jedna reč. Mnogi greše jer pokušavaju da se sete i kako glasi ta reč na engleskom jer uopšte nije u pitanju jedna reč već bukvalno dan pre juče, the day before yesterday. Poslušaj sada primer rečenice:

We talked about it the day before yesterday. Pričali smo o tome prekjuče.

Kada vidiš ovu frazu, nemoj da je prevodiš bukvalno. Dakle nemoj da kažeš pričali smo o tome dan pre juče, već jednostavno reci prekjuče. Ovakva fraza koja je naizgled jednostavna a zapravo predstavlja nešto što mnogi ne zanju kada uče engleski jezik, već jednostavno previde i ne nauče takvu frazu a vrlo je korisna, predstavlja nešto što će napraviti veliku razliku kada je u pitanju tvoj engleski jezik.

Ono što je zapravo najveći problem je da kada napreduješ sa učenjem engleskog jezika i stekneš sigurnost i onda se pojavi ovako neka fraza koja ti napravi problem pošto ne znaš kako to da kažeš na engleskom. Onda ćeš se zbuniti i ono što već znaš će biti prikazano na mnogo neki lošiji način. Nećeš moći da pokažeš sve ono što znaš zato što ćeš u tom trenutku osećati nesigurnost kako ne možeš da se setiš prosto neke tako jednostavne fraze.

Zato je bitno da kada učiš engleski jezik učiš kvailitetno i obraćaš pažnju na sve te detalje, neke sitnice koje možda naizgled ne deluju toliko bitno ali zapravo prave veliku razliku.

To nas dovodi do poslednje četvte fraze koju ćeš koristiti uz vreme past simple. Past simple je vreme koje koristiš da pričaš o prošlosti. Postoji ova jedna fraza koja će ti u tome dodatno pomoći, a to je when I was young. Naravno ovde ćeš prilagoditi ovo young. Ne mora da bude young, može da bude when I was twenty. To recimo:

When I was young. Kada sam bila mlada.

When I was twenty. Kada sam imala 20 godina.

When I was a child. Kada sam bila dete.

Dakle to možeš prilagoditi različitim situacijama kada koristiš ovu rečenicu, ali bitno je da zapamtiš da je to bukvalno kao neka dodatna rečenica u okviru onoga što već želiš da kažeš. Koristićeš ovo when I, i onda ćeš prilagoditi glagol to be, ovde će biti was i onda nastavak, nešto što želiš da kažeš u toj rečenici.

Naravno ovo možeš prilagoditi, to jest možeš koristiti kada pričaš o drugima. When he was young, when he was twenty i tako dalje. Poslušaj primere rečenica:

I lived in a small town when I was young. Živela sam u malom gradu kada sam bila mlada.

She bought a bag when she was in Italy. Kupila je torbu kada je bila u Italiji.

Ova fraza se posebno koristi u prepričavanju i tada kada prepričavaš događaje i šta se dešavalo u prošlosti ovo će ti biti posebno korisno.

Na kraju dolazimo do onog što je zajedničko za sve ove fraze i to je vrlo bitno da zapamtiš kada koristiš vreme paste simple. Jer sve ove četiri fraze su zapravo vremenske odredbe, odnosno nešto što ti govori da koristiš vreme past simple i kada se ta radnja dogodila jer prepričavaš, odnosno pričaš o određenom događaju u prošlosti.

Te fraze mogu biti na početku ili na kraju rečenice. Tipično se one koriste na kraju rečenice i to je neko opšte pravilo. Međutim kada želiš da naglasiš kada se nešto dogodilo možeš ih upotrebiti i na početku, ali je vrlo bitno da ih nikako ne koristiš u sredini rečenice.

Odmah ću ti objasniti o čemu se radi na jednom primeru. Imali smo rečenicu she had an important meeting two days ago. Fraza two days ago je na kraju rečenice kao i ove ostale fraze. Ako se prisetiš primera koje smo imali u okviru ove lekcije, svuda su ove vremenske odredbe bile na kraju. Međutim, možeš ih upotrebiti i na početku. To bi glasilo:

Two days ago she had an important meeting. 

Obe ove rečenice su tačne, a jedina razlika je da kada koristiš vremensku odredbu na početku rečenice, tada naglašavaš kada se to dogodilo, odnosno važno je da to istakneš i zato koristiš to na početku.

Za ovu kao i za ostale rečenice možeš upotrebiti vremensku odredbu na početku. Dakle, možeš reći:

The day before yesterday we talked about it. 

Opet bi takva rečenica samo naglasila kada se ta radnja dogodila. Ta vremenska odredba bi prosto bila na tom prvom mestu i na taj način naglasila, odnosno istakla kada se to dogodilo.

O ovim vremenskim odredbama ćeš učiti kada učiš vremena u engleskom, tako da kada naučiš neko vreme onda treba da naučiš i vremenske odredbe, odnosno ove izraze koji će ti pomoći da odrediš kada to vreme treba da upotrebiš. Pomoći će ti da prepoznaš kada se koje vreme koristi.

Ako si član moje škole videćeš da kada naučiš neko vreme, ubrzo ćeš imati i lekciju koja podseća na baš ovim priloškim odredbama, odnosno vremenskim odredbama koje će ti pomoći da pravilno upotrebiš to vreme i što je najbitnije da naučiš kako da razlikuješ međusobno vremena u zavisnosti od takvih vremenskih odredbi.

Ukoliko nisi član moje škole a želiš da nam se priključiš i kreneš sa učenjem preko interneta, škola se zove English Lane. Na ovoj stranici gde slušaš podkast biće link gde možeš da pogledaš više detalja i kako možeš da se prijaviš.

Nadam se da ti je ova lekcija bila korisna.

Moje ime je Zorana Radović i čujemo se uskoro. Ćao

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde