fbpx

Kako razlikovati Present Simple i Present Continuous

by | Apr 1, 2023

Jedna od najčešćih dilema koju imaju mnogi koji počinju da uče engleski jezik je kako razlikovati Present Simple i Present Continuous.

Oba vremena u engleskom jeziku pokazuju radnju koja se dogodila u sadašnjosti, i oba se prevode prezentom (sadašnjim vremenom), ali u engleskom ipak ima razlike kada se koristi jedno, a kada drugo vreme.

Detaljnije o razlikama između sadašnjih vremena možeš naučiti i tako što ćeš preslušati epizodu English Lane podkasta pod nazivom Razlike: Present Simple & Continuous.

Razlike: Present Simple & Continuous

Kako razlikovati Present Simple i Present Continuous (građenje i upotreba)

Kada koristiš ova dva vremena, biće razlika u građenju.

To znači da je bitno da odvojeno naučiš kako se gradi Present Simple, a onda i kako se gradi Present Continuous.

Osim razlika u građenju, postoje i razlike u upotrebi ova dva vremena.

Prva razlika je pomoćni glagol koji se koristi za građenje sadašnjih vremena.

Kako razlikovati Present Simple (građenje)

Za Present Simple se koristi pomoćni glagol to do, i to oblici do (za I, you, we, they) i does (za he, she, it).

Oblici do i does se koriste u upitnim i odričnim rečenicama, dok se u potvrdnim rečenicama ne koristi pomoćni glagol kada se upotrebljava vreme Present Simple.

He speaks English and French.
Does he speak English and French?
He doesn’t speak English and French.

Koje su razlike za Present Continuous (građenje)

S druge strane, glagol to be je pomoćni glagol koji se koristi za Present Continuous.

Oblici ovog glagola su am (za I), is (za he, she, it) i are (za we, you, they), i oni se koriste u potvrdnim, upitnim i odričnim rečenicama.

They are watching TV.
Are they watching TV?
They aren’t watching TV.

Grown Up Friends GIF - Find & Share on GIPHY

Osim pomoćnih glagola, postoje razlike i prilikom dodavanja nastavaka.

Za Present Simple koristi se nastavak –s ili –es i to samo u potvrdnim rečenicama u slučaju da je u rečenici upotrebljeno treće lice jednine (he, she, it).

Za Present Continuous nastavak koji se koristi je –ing i on se koristi u svim rečenicama (potvrdne, upitne i odrične) i uz sva lica.

Dakle kad god je potrebno upotrebiti Present Continuous uvek će se dodavati nastavak –ing na glagol.

Razlike u upotrebi vremena Present Simple i Present Continuous

Present Simple – Razlike u upotrebi

Present Simple se koristi za navike, karakterstike, činjenice i mišljenje, a takođe se koristi i za radnju koja se ponavlja u sadašnjosti.

Kada želiš da naučiš da koristiš ovo vreme, potrebno je da naučiš kako razlikovati Present Simple od drugih vremena.

Šta to znači?

Ukoliko želiš da kažeš da se nešto dešava redovno (svakog dana, svake nedelje, svake godine…) upotrebi Present Simple.

Evo i nekoliko primera koji će bolje ilustrovati svaku od ovih upotreba:

She drinks coffee after breakfast. (Ovo se može opisati kao njena navika ili radnja koja se ponavlja svakog dana.)

They have a beautiful house. (Ovo se može definisati kao činjenica.)

Present Continuous – Razlike u upotrebi

Present Continuous se koristi za radnju koja se dešava u trenutku govora i za radnju koja traje u sadašnjosti.

Ovo vreme se može koristiti i za lični plan, i u tom slučaju pokazuje budućnost.

Primeri za ove upotrebe su sledeći:

I am working in the garden. (Ta osoba radi u bašti baš tada kada izgovara tu rečenicu, ne svaki dan, ne svako jutro, već tada u tom trenutku.)

They are repairing the road in front of our house. (Ova radnja traje u sadašnjosti.)

We are going to the cinema this evening. (Ovo je lični plan i pokazuje budućnost, radnja ne traje u trenutku govora, već će se dogoditi te večeri.)

Kada kreneš da učiš engleski, ova dva sadašnja vremena su prva vremena u engleskom koja ćeš naučiti.

Ali vrlo je bitno naučiti kako razlikovati Present Simple i vreme Present Continuous.

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde

Potrebna ti je pomoć da naučiš engleski?

Pohađaj onlajn kurseve engleskog sa JASNim lekcijama, vežbanjima i zadacima uz podršku Zorane Radović.

Kada ti je potreban kvalitetan kurs engleskog, koji ti štedi vreme i pomaže da napreduješ bez obzira na obaveze koje imaš, jer učiš od kuće u bilo koje vreme, onda si došla na pravo mesto!

Klikni ovde da saznaš sve o tome kako učenje u English Lane školi sa profesorkom Zoranom Radović funkcioniše.

Kada se upišeš u školi, dobićeš pristup organizovanom programu učenja, gde uvek znaš koje lekcije, zadatke i vežbanja treba da radiš sledeće.

Tu je i pomoć profesorke Zorane, autora svih kurseva u školi English Lane. Zorana će pratiti tvoj rad, pregledati zadatke koje pošalješ i pomoći ti da razumeš gradivo kada postoje nedoumice ili imaš pitanja. Na taj način tvoje znanje će napredovati, ostvarićeš stvarne rezultate na koje ćeš biti ponosna i zavolećeš engleski.