Znakovi interpunkcije u engleskom jeziku

by | Jul 20, 2023

Ovo su znakovi interpunkcije u engleskom jeziku (punctuation marks in English) koji se najčešće koriste.

Pored svakog znaka navedene su i sutacije u kojima se taj znak obično koristi, zajedno sa primerima rečenica.

. period (full stop) – upotrebljava se na kraju rečenice i na kraju indirektnih pitanja

She works as a nurse.
He asked if this was your book.

, comma – kod odvajanja reči, ili grupa reči

I’m, as you can notice, very enthusiastic about our project.

! ecxlamation mark – upotrebljava se u rečenicama u kojima se nešto naglašava ili kada se iskazuje iznenađenje

I’m so angry with you!

? question mark – u upitnim rečenicama (direktna pitanja)

Will you come tomorrow?

… ellipsis – koristi se umesto izostavljenih reči ili fraza, kod nabrajanja

They invited John, Michael, William…

: colon – koristi se kod nabrajanja i kod navođenja nečijih reči

Please buy the following: (1) sugar, (2) milk and (3) cereal.

; semicolon – upotrebaljava se umesto zareza da odvoji dve klauze, ili pre fraza: therefore, for example, for instance, however…

You need to pack everything for camping; for example, a sleeping bag, a flashlight, matches…

 / slash – koristi se kod brojeva, razlomaka, kod vremenskog perioda…

He attended this high school in 2001/02.

 * asterisk – na kraju izraza čije se objašnjenje nalazi na kraju strane, teksta, oglasa…

There is a sale 20% off.* (only for products that are not already on sale)

–  dash – koristi se kada se govori o nekom vremenskom periodu, a može se upotrebiti da zameni zarez, zagradu…

You have the rest of the text on pages 120 – 139.

 – hyphen – upotrebljava se kod složenica, kada dva ili više prideva opisuju jednu imenicu, kod brojeva od 21 do 99

That dress is old-fashioned.
He bought a dark-blue sweater.
There were thirty-five candles on the cake.

 ‘ ‘ single quotation marks – upotrebljava se kada se neke reči ističu ili se navode reči nekog ko već navodi nečije reči

“When you say ’immediately’, what do you mean?“ he asked.

 ” “double quotation marks – upotrebljava se kod navođenja nečijih reči

He said “Will you come with me?“

 [ ] square brackets – ove zagrade se koriste kod citiranja određenih reči ili izraza da bi se bliže objasnilo značenje

“They [computers] are difficult for me to comprehend.”

 ‘ apostrophe – apostrof se upotrebljava kod skraćivanja…

He didn’t come with us.
This is Jane’s bike.

 ( ) brackets (parentheses) – upotrebljava se kod odvajanja fraza ili brojeva

Please buy the following: (1) sugar, (2) milk and (3) cereal.

 

Znakovi interpunkcije

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde