fbpx

Glagol biti u sadašnjem vremenu

by | Apr 11, 2023

Glagol biti u sadašnjem vremenu je jedan od prvih koji se uči kada se krene sa učenjem engleskog jezika.

Veoma je važan, jer pored svog osnovnog značenja (biti), ovaj glagol se koristi i za građenje drugih vremena u engleskom jeziku.

U ovoj lekciji, fokus je na glagol biti (to be) u sadašnjosti (Present Simple). Za oblike u prošlom vremenu, pogledaj posebnu lekciju.

Glagol biti u sadašnjem vremenu (glavni glagol)

Glagol biti (to be) u engleskom jeziku može biti glavni glagol u rečenici. U ovom slučaju, glagol to be ima svoje značenje i prevodi se glagolom biti.

I am from Spain. – Ja sam iz Španije.  

Glagol biti u sadašnjem vremenu (pomoćni glagol)

Glagol biti (to be) može biti i pomoćni glagol. U ovoj situaciji, glagol pomaže prilikom građenja nekog drugog vremena, zato se i zove pomoćni glagol.

Kada je biti pomoćni glagol, on nema svoje osnovno značenje i ne prevodi se.

I am reading a book. – Ja čitam knjigu.

U ovom primeru, glagol biti pomaže da se napravi oblik vremena Present Continuous, ali značenje samog glagola biti se ne prevodi, već samo značenje glavnog glagola, što je u ovom slučaju, čitati.

Koji su oblici glagola biti (to be) u sadašnjem vremenu?

Potvrdan oblik

U potvrdnim rečenicama, postoji tri oblika glagola to be. U zagradi su dati skraćeni oblici.

jednina                                         

I am (I’m)

You are (You’re)

He is (He’s)

She is (She’s)

It is (It’s)

množina

We are (We’re)

You are (You’re)

They are (They’re)

Upitan oblik

Kod upitnih rečenica, koristi se zamena mesta glagola to be i subjekta. Ovde nema skraćenih oblika.

jednina                                         

Am I

Are you

Is he

Is she

Is it

množina

Are we

Are you

Are they

Odričan oblik

Za odričan oblik, koristi se not. U zagradi su dati skraćeni oblici:

jednina                                        

I am not

You are not (You aren’t)

He is not (He isn’t)

She is not (She isn’t)

It is not (It isn’t)

množina

We are not (We aren’t)

You are not (You aren’t)

They are not (They aren’t)

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde