fbpx

Učite engleski jezik uz zanimljive lekcije i vežbanja. Da biste proverili vaše odgovore, ulogujte se.  REGISTRACIJA

I Pogledajte primer na slici. Zadatak je da napišite pet rečenica koristeći konstrukciju be going to da iskazete vaše namere ili odluke vezane za budućnost:

  

II Zaokružite tačan odgovor:

1. She _____________ start writing her novel.

a) is going to
b) am going to
c) are going to 

2. We _____________ help you.

a) is going to
b) am going to
c) are going to

3. I _____________ take you to dinner.

a) is going to
b) am going to
c) are going to

4. Bring the umbrella! It _____________.

a) is going to fall rain
b) is going to rain
c) is going to raining

5. I _____________ as soon as I find my suitcase.

a) am going to start to pack
b) am going to start packing
c) are going to start packing

6. _____________ you going to arrive on time?

a) Am
b) Is
c) Are

7. As soon as she shows up we _____________ you all about the problem.

a) are going to tell
b) are going telling
c) are going to telling

8. They _____________ the presents for everybody.

a) are not going bring
b) are not going to bring
c) are not going brining