fbpx

Slušanje i razumevanje (Zamenice)

by | Jun 25, 2023

Poslušaj pesmu a zatim uradi vežbanja koja se nalaze ispod.

Vežbanja su u vezi sa upotrebom zamenica u engleskom jeziku (lične zamenice, prisvojni pridevi i prisvojne zamenice).

Vežbanje broj 1:

Vežbanje broj 2:

Izaberi tačan odgovor:

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde