Reči koje se završavaju na -y u engleskom

by | Jul 19, 2023

Kada se reči završavaju na -y u engleskom, ponekad dolazi do promena u pisanju.

U engleskom jeziku se povremeno dodaju nastavci na glagole, kao što je nastavak –s za treće lice jednine. Postoje i drugi nastavci koji se mogu dodavati, i to ne samo na glagole.

Ali postoje posebna pravila kod glagola koji se završavaju na –y.

Postoji dilema: kada se -y menja u -i, a kada ostaje? Da li napisati plays ili plaies?

Reči u engleskom (-y)

Ovo se ne dešava samo kod glagola, već i kod imenica i prideva koji se završavaju na –y.

happiness
funnier

U engleskom postoje tačno određena pravila kod reči koje se završavaju na –y, tako da se za svaku reč može odrediti da li je potrebno promeniti –y u –i ili ne. Važno je reći da su pravila ista, nezavisno od toga koja je vrsta reči u pitanju:

  • Kod imenica se dodaje nastavak –s (-es) za oblik množine
  • Kod pravilnih glagola se dodaje nastavak –s (-es) za treće lice u vremenu Present Simple i nastavak –d (-ed) u vremenu Past Simple
  • Kod poređenja prideva se dodaje nastavak –er za komparativ i –est za superlativ

Pravila kod reči koje se završavaju na -y

Reči kod kojih se -y ne menja: reči kod kojih se nalazi samoglasnik (a, e, i, o, u) pre -y. U ovom slučaju samo dodaje se nastavak:

day – days
play – played

Reči kod kojih se -y menja u -i: reči kod kojih se nalazi suglasnik pre -y. U ovom slučaju, -y prelazi u -i, i dodaje se nastavak.

sky – skies
rely – relied
happy – happier

Dodavanje drugih nastavaka

Reči kod kojih se -y ne menja: kada se dodaje nastavak -ing na reči koje se završavaju na -y, nema promene:

study – studying
hurry – hurrying
play – playing

Reči kod kojih se –y menja u –i: prilikom dodavanja drugih nastavaka za tvrobu reči, kao što su –ness, –ful, –ous, –less… kod reči koje se zaršavaju na -y kom prethodi suglasnik dolazi do promene -y u -i:

mystery – mysterious
happy – happiness
beauty – beautiful

Pogledaj sliku ispod da još jednom vidite pravila kada se -y menja, a kada ne. U tabeli postoji još dosta primera, za svaku od vrsta reči koje su ovde navedene.

Reči koje se završavaju na -y

Preuzmi BESPLATNU e-knjigu:

Upiši se

English Lane škola


🎓 Onlajn kursevi engleskog

💻 Dodatne aktivnosti za članove

👩‍🏫 Podrška profesora dok učiš

Saznaj više ovde